ⲍ̅
ⲁ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈⲒⲈⲢⲎⲦ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲀⲢⲚⲦⲂⲂⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲰⲖⲘ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲈⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ϨⲚ ⲐⲞⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ϢⲞⲠⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲚϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲘⲠⲚⲦⲀⲔⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲚϤⲈϬ ⲖⲀⲀⲨ. ⲅ̅ ⲚⲈⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲈⲒⲦϬⲀⲈⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲒⲞⲨⲰ ⲄⲀⲢ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲰⲚϨ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲇ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ ⲚⲚⲀϨⲢⲎ ⲦⲚ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϮϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲞⲠⲤ ϮⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲘⲀⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲢⲀϢⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲦⲎⲢⲤ. ⲉ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲢⲈⲚⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ϪⲒ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲦⲚⲈⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϨⲒⲂⲞⲖ ϨⲈⲚϨⲞⲦⲈ ϨⲒϨⲞⲨⲚ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲐⲂⲂⲒⲎⲨ. ⲀϤⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲈⲒ ϢⲀⲢⲞⲚ. ⲍ̅ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲔⲈⲘⲦⲞⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϤⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲠⲈⲦⲚⲘⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲢⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲔⲰϨ ϨⲀⲢⲞⲒ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲀⲢⲀϢⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲏ̅ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀⲒⲢⲠⲔⲈⲖⲨⲠⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚϮⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲦⲎⲈⲒ ⲀⲚ ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲒⲚⲀⲢ ⲠⲔⲈⲢϨⲦⲎⲒ ⲠⲈ ⲈⲈⲒϬⲰϢⲦ ϪⲈ ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈϢϪⲈ ⲀⲤⲖⲨⲠⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲑ̅ ϮⲢⲀϢⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲒ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲒ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ϨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ ⲦⲖⲨⲠⲎ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲤⲢϨⲰⲂ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲚⲀⲦⲢϨⲦⲎⲤ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ. ⲦⲖⲨⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲤⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲤ ⲠⲈⲈⲒⲦⲢⲈⲦⲚⲖⲨⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲢϨⲰⲂ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲰϨ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲂⲀ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲢⲀ ⲈϢϪⲈ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒⲦϤ ⲀⲚ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲘⲦⲞⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈϪⲘ ⲠⲈⲘⲦⲞⲚ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚⲢⲀϢⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲦⲞⲚ ϨⲒⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ϪⲈ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲀⲨ ⲈϪⲰⲦⲚ ϨⲀⲦⲎϤ ⲘⲠⲒϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲈ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲚⲔⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲚⲀⲀϤ ϨⲀⲦⲚ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ϢⲞⲞⲠ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲘⲚⲦⲤⲦⲘⲎⲦ ⲦⲎⲢⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲦⲰⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮⲢⲀϢⲈ ϬⲈ ϪⲈ ϮⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ.