ⲋ̅
ⲁ̅ ⲈⲚⲞ ⲆⲈ ⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚϢⲰⲠ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ. ⲃ̅ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈϤϢⲎⲠ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲀⲒⲂⲞⲎⲐⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲒⲤ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲦϢⲎⲠ ⲈⲒⲤ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲨϪⲀⲒ ⲅ̅ ⲈⲚⲦⲚϮ ⲀⲚ ⲚⲞⲨϪⲢⲞⲠ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ. ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀ ⲤⲈϢϤ ⲦⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲈⲚⲀϢⲰⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϨⲚ ϨⲈⲚⲖⲰϪϨ. ⲉ̅ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲎϢⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲦⲈⲔⲞ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲒⲤⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲒⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ. ⲋ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲂⲂⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀϪⲚ ϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲍ̅ ϨⲚ ⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲘⲈ ϨⲚ ⲞⲨϬⲞⲘ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲈⲦϨⲒⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲒϨⲂⲞⲨⲢ. ⲏ̅ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲰϢ. ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲨ. ϨⲰⲤ ⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲘⲘⲘⲈ. ⲑ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲞⲂϢ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲚⲞⲚϨ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲠⲀⲒⲆⲈⲨⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲚⲢⲀϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲰⲤ ϨⲎⲔⲈ ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ϨⲰⲤ ⲈⲘⲚⲦⲀⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲦⲀⲠⲢⲞ ⲞⲨⲎⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ. ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϢⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈϪϨⲰϪ ⲀⲚ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲦⲈⲦⲚϨⲈϪϨⲰϪ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϢⲂⲈⲒⲰ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲂⲈⲔⲈ. ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲰⲤ ϢⲎⲢⲈ. ⲞⲨⲰϢⲤ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲦⲘⲈⲦⲞⲬⲎ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲚ ⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲚⲀϢ ⲦⲈ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲚ ⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϢ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲦⲤⲨⲘⲪⲰⲚⲎⲤⲒⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲂⲈⲖⲒⲀⲢ. ⲀϢ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲦⲘⲈⲢⲒⲤ ⲚⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲎⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϢⲰⲚⲂ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲞⲨⲰϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲘⲎⲈⲒⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲎ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲢϪ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘϪⲰϨ ⲈⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϢⲈⲠ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲨⲈⲒⲰⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲈⲈⲢⲈ. ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ.