ⲉ̅
ⲁ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲎⲒ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ. ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲎⲈⲒ ⲚⲀⲦⲘⲞⲨⲚⲄ ⲚϬⲒϪ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲞⲨⲈ. ⲃ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲦⲚⲀϢⲀϨⲞⲘ ϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲞⲨⲈϢϮ ϨⲒⲰⲰⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲦⲀⲀϤ ⲞⲚ ϨⲒⲰⲰⲚ ⲚⲤⲈⲚⲀϨⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲈⲚⲔⲎⲔⲀϨⲎⲨ. ⲇ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ⲦⲚⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲈⲨⲂⲀⲢⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϪⲘⲠ ⲈⲦⲈⲚⲦⲚⲞⲨⲈϢ ⲔⲀⲀⲚ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϮ ϨⲒⲰⲰϤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲰⲘⲔ ⲘⲠⲈϢⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲰⲚϨ. ⲉ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲢϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲢⲎⲂ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲋ̅ ⲈⲚⲦⲎⲔ ϬⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲚϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲚⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲍ̅ ⲈⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲚⲀⲨ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲦⲚⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲚⲀⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲂⲰⲔ ϨⲀⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲦⲚⲢⲞⲞⲨⲦ ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲚϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲒⲦⲈ ⲈⲚⲘⲠⲈϤⲂⲞⲖ ⲈⲦⲢⲈⲚϢⲰⲠⲈ ⲈⲚⲢⲀⲚⲀϤ. ⲓ̅ ϨⲀⲠⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲢⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲂⲎⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ϪⲒ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀⲨ. ⲈⲒⲦⲈ ⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϬⲈ ⲚⲐⲞⲦⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲚⲠⲒ ⲐⲈ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲦⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲚⲈⲚⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲢⲘⲎ ⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠϨⲞ ϨⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲒⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲠⲰϢⲤ ⲚⲦⲀⲚⲠⲰϢⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲒⲦⲈ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲤⲘⲞⲚⲦ ⲈϤⲤⲘⲞⲚⲦ ⲚⲎⲦⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲈⲀⲚⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀⲞⲨⲀ ⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲀⲢⲀ ⲀⲠⲦⲎⲢϤ ⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲚⲚⲈⲨⲰⲚϨ ϬⲈ ⲚⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲤⲞⲨⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲤⲰⲚⲦ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲠⲈ. ⲀⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲚ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ. ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲀϨⲈⲚⲂⲢⲢⲈ ϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲆⲈ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤϨⲞⲦⲠⲚ ⲚⲀϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠϨⲰⲦⲠ. ⲓ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤϨⲰⲦⲠ ⲚⲀϤ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲈⲚϤⲰⲠ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀϤⲔⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠϨⲰⲦⲠ. ⲕ̅ ⲈⲚⲞ ϬⲈ ⲚϤⲀⲒϢⲒⲚⲈ ϨⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲤⲞⲠⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ. ⲦⲚⲤⲞⲠⲤ ϨⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦⲈⲘⲠϤⲤⲞⲨⲚ ⲚⲞⲂⲈ ⲀϤⲀⲀϤ ⲚⲚⲞⲂⲈ ϨⲀⲢⲞⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.