ⲇ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲈⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲨⲚⲀ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲚⲈⲄⲔⲀϬⲒ ⲀⲚ. ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲚⲈⲐⲎⲠ ⲘⲠϢⲒⲠⲈ ⲚⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚⲢⲔⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘⲈ ⲈⲚⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲞⲂⲤ. ⲈϤϨⲞⲂⲤ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲔⲞ. ⲇ̅ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲦⲰⲘ ⲚⲚϨⲎⲦ ⲚⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲈⲈⲒⲀⲒⲰⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲉ̅ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲋ̅ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲀϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲒⲀϨⲞ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲚⲀⲀⲨ ⲚⲂⲖϪⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲦϬⲞⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲈⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲏ̅ ⲈⲨⲐⲖⲒⲂⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲚϨⲈϪϨⲰϪ ⲀⲚ ⲈⲨⲀⲠⲞⲢⲒ ⲘⲘⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲚⲀⲠⲞⲢⲒ ⲀⲚ. ⲑ̅ ⲈⲨⲆⲒⲰⲔⲈ ⲘⲘⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϤⲔⲰ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲤⲰϤ. ⲈⲨⲦⲀⲨⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲚⲦⲀⲔⲞ ⲀⲚ ⲓ̅ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲚϤⲒ ϨⲀ ⲠⲘⲞⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲠⲰⲚϨ ⲚⲒⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲤⲈⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲆⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲠⲰⲚϨ ⲚⲒⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲈⲦⲈϢⲀⲤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲠⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀⲒⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒϢⲀϪⲈ. ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲦⲚϢⲀϪⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϤⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲘⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϤⲦⲀϨⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲚ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲀⲤⲀϢⲀⲒ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲈⲤⲈⲦⲀϢⲞ ⲘⲠⲈϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲚⲈⲄⲔⲀϬⲈⲒ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲈⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ⲦⲀⲔⲞ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦϨⲒϨⲞⲨⲚ ⲢⲂⲢⲢⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲤⲂⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲈⲨϨⲞⲨⲞ ϤⲢϨⲰⲂ ⲚⲀⲚ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲚⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲀⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲠⲢⲞⲤⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚ ϨⲈⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈ.