ⲅ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲢⲬⲒ ⲞⲚ ⲚⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲎⲦⲒ ⲦⲚⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚϨⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲨⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲎⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ. ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲠⲈ ⲈⲤⲤⲎϨ ϨⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲨⲈⲒⲘⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲅ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲚ ⲈⲤⲤⲎϨ ⲘⲘⲈⲖⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲖⲀⲜ ⲀⲚ ⲚⲰⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ϨⲈⲚⲠⲖⲀⲜ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲚⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲉ̅ ϪⲈ ⲈⲚⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲨϨⲰⲂ ϨⲀⲠⲈⲚϨⲦⲞⲢ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲘⲚⲦϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲈⲤϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲢⲈⲚⲢⲠϢⲀ ⲚⲢⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲦⲀⲚϨⲞ. ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲘⲞⲨ ⲈⲤϢⲈⲦϢⲰⲦ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤϨⲀⲒ ϨⲚ ϨⲈⲚⲰⲚⲈ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲤⲈⲦⲘϬⲘϬⲞⲘ ⲚϬⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈϬⲰϢⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϨⲞ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϨⲞ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ. ⲏ̅ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ. ⲑ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲨⲈⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲦϬⲀⲈⲒⲞ. ⲠⲞⲤⲰ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲤⲚⲀⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϬⲒ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲘⲠⲞⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲦⲀⲒⲎⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ. ⲚϨⲞⲨⲞ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϬⲰ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ. ⲦⲚⲬⲢⲰ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲠⲀⲢϨⲎⲤⲒⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈϢⲀϤⲔⲰ ⲚⲞⲨⲔⲀⲖⲨⲘⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲚϬⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲐⲀⲎ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲦⲰⲘ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚϨⲎⲦ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲠⲒϨⲂⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϢⲞⲞⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲰϢ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲀⲤ. ⲈⲚⲤⲈϬⲰⲖⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲞⲨⲰⲤϤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀ ⲠⲞⲞⲨ ⲈⲨⲚⲀⲰϢ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲔⲀⲖⲨⲘⲀ ⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘⲠⲈⲨϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϤⲚⲀⲔⲞⲦϤ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϢⲀϤϤⲒ ⲘⲠⲔⲀⲖⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲠⲘⲀ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲤⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲚ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞ ⲈϤϬⲞⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ. ⲈⲚⲈⲒⲰⲢϨ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲈⲒⲀⲖ ⲦⲚϪⲒϨⲢⲂ ⲚϮϨⲒⲔⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲞⲞⲨ ⲈⲨⲈⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ.