ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲈⲢⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲈⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ϨⲞ ⲃ̅ ⲈⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚⲜⲞⲨⲢ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲚ ⲚⲈϤⲦⲎⲎϤⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϨⲈⲚ ϨⲈⲂⲤⲰ ⲈⲤⲠⲢⲈⲒⲰⲞⲨ ⲚϤⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲰⲰϤ ⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲞⲨϨⲎⲔⲈ ⲎⲚ ⲞⲨϨⲂⲤⲰ ⲈⲤⲖⲀⲀⲘ ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲠⲈⲦⲪⲞⲢⲈⲒ ⲚⲦϨⲂⲤⲰ ⲈⲦⲠⲢⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ϨⲰⲰϤ ⲘⲠϨⲎⲔⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀϨⲈ ⲢⲀⲦⲔ ⲎⲚⲄϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲈϪⲘ ⲠⲀϨⲨⲠⲞⲠⲞⲆⲒⲞⲚ. ⲇ̅ ⲈⲒⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲂⲦ ⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲞⲨⲞⲚ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚϨⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲨϨⲞⲞⲨ ⲉ̅ ⲤⲰⲦⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ⲘⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲠⲦ ⲚⲚⲈϨⲎⲔⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲎⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲦⲀϤⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲋ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰϢⲂ ⲘⲠϨⲎⲔⲈ ⲘⲎ ⲚⲚⲈⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲚ ⲚⲈⲦϪⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲦⲤⲰⲔ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈϨⲈⲚⲘⲀ ⲚϮϨⲀⲠ ⲍ̅ ⲘⲎ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲦϪⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲨⲞⲨⲞϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲰⲔ ⲘⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲈⲔⲈⲘⲈⲢⲒ ⲠⲠⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰⲔ ⲚⲦⲈⲔϨⲈ ⲈⲒⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲈϢϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲒ ϨⲞ ⲆⲈ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲠⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ. ⲓ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲚϤϨⲈ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲚⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤϬⲎⲠ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲞⲚ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϨⲰⲦⲂ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲎⲚ ⲚⲄⲚⲀⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲀⲚ ⲚⲄϨⲰⲦⲂ ⲀⲔϢⲰⲠⲈ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲚϨⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲀⲦⲚⲀ ⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲘⲠⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲀ ⲠⲚⲀ ϢⲀϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲔⲢⲒⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲘⲚⲦⲀϤ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲎⲦⲈⲒ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨϪⲞϤ ⲀϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲎⲞⲨⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨⲔⲎⲔ ⲀϨⲎⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲀⲦ ⲈⲦⲈϨⲢⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚϨⲘⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲈⲒ ⲚϤⲦⲘϮ ⲆⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀϨⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲔⲀⲦⲀⲢⲞⲤ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲚⲞⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲞⲨⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲀⲦⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲈⲔⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲞⲔ ⲈⲦⲀⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲚⲀϨⲂⲎⲨⲈ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲔⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲔⲈⲆⲀⲒⲘⲞⲚⲒⲞⲚ ϨⲰⲞⲨ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲤⲦⲰⲦ ⲕ̅ ⲔⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲒⲘⲈ Ⲱ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ϪⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲤⲞ ⲚⲚⲀⲢⲄⲞⲚ ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ. ⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲚ ⲚⲈϨⲚⲎⲨⲈ ⲀⲨⲞⲨⲦⲘⲀⲈⲒⲞϤ ⲈⲀϤⲦⲀⲖⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚⲚⲈⲒⲤⲀⲀⲔ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲕ̅ⲃ̅ ⲔⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲤⲢ ϨⲰⲂ ⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲈϤⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲈϢⲂⲎⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲕ̅ⲇ̅ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲦⲘⲀⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲞⲚ ϨⲢⲀⲀⲂ ⲦⲠⲞⲢⲚⲎ ⲘⲎ ⲚⲦⲀⲤⲦⲘⲀⲒⲞ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲈⲀⲤϢⲰⲠ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲚϤⲀⲒϢⲒⲚⲈ ⲀⲤⲔⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲔⲈϨⲒⲎ ⲕ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲀϪⲚ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲦⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲤⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲀⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲤ.