ⲅ̅
ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲀϨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲢⲒⲘⲀ ⲦⲎⲢⲚ ⲃ̅ ⲦⲈⲚϨⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲦⲎⲢⲎ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲚϤϨⲎⲨ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲒ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲨⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲬⲀⲖⲒⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲔⲈⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲅ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲈⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲚⲈⲬⲀⲖⲒⲚⲞⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲚⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲦⲚⲔⲦⲞ ⲘⲠⲈⲨⲔⲈⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲇ̅ ⲈⲒⲤ ⲚⲔⲈϪⲎⲨ ⲈⲦⲞ ⲚⲦⲈⲒϬⲞⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢ ϨⲰⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲦⲎⲨ ⲈⲨⲚⲀϢⲦ ⲤⲈⲔⲦⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ϨⲈⲚⲔⲞⲨⲒ ⲚϨⲒⲎ ⲈⲠⲤⲀ ⲈⲦⲈϤⲞⲨⲀϢϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈⲢ ϨⲘⲈ ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ϨⲰⲰϤ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲖⲀⲤ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ϤϪⲈ ⲚⲞϬ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲚⲔⲰϨⲦ ϪⲈⲢⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲨⲖⲎ ⲋ̅ ⲠⲖⲀⲤ ϨⲰⲰϤ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲠⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲆⲀⲆⲒⲔⲒⲀ ⲠⲈ ⲠⲖⲀⲤ ϨⲚ ⲚⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϪⲰϨⲘ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲘϨⲞ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲬⲞⲤ ⲘⲠⲈϪⲠⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢⲰⲔϨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲄⲈϨⲈⲚⲚⲀ ⲍ̅ ⲪⲨⲤⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲚⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲀⲖⲀⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϪⲀⲦϤⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲂⲦ ⲤⲈⲤⲰⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲤⲞⲘⲞⲨ ⲎⲚ ⲦⲈⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲏ̅ ⲠⲖⲀⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲆⲀⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲈⲦϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲈϨ ⲘⲘⲀⲦⲞⲨ ⲚⲢⲈϤⲘⲞⲞⲨⲞⲨⲦ ⲑ̅ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲦⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲦⲚⲤⲀϨⲞⲨ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲘⲒⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲚⲞⲨⲰⲦ ϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤⲘⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲤⲀϨⲞⲨ ϢϢⲈ ⲀⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲢⲈⲚⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲎⲦⲈⲒ ϢⲀⲢⲈ ϨⲈⲚϨⲞⲚⲂⲈ ⲦⲀⲨⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ϮⲒⲘⲞⲨⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦϨⲞⲖϬ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲘⲞⲖϨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲎ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈⲞⲨⲂⲰ ⲚⲔⲚⲦⲈ ⲦⲀⲨⲈ ϪⲞⲈⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲦⲈ ⲞⲨⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲦⲀⲨⲈ ⲔⲚⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈϢ ⲘⲖϨ Ⲣ ⲘⲞⲞⲨ ⲈϤϨⲞⲖϬ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈ ⲠⲤⲀⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲚⲈϤϨⲈⲂⲎⲨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤⲀⲚⲀⲤⲦⲢⲞⲪⲎ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲎⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ⲘⲚ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨ ⲆⲈ ⲈϤⲤⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲞⲨϮ ⲦⲰⲚ ⲘⲠⲢϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ϬⲞⲖ ⲈⲦⲘⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲀⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲈ ⲘⲠⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲞⲞⲢ ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲔⲰϨ ϨⲒ Ϯ ⲦⲰⲚ ⲚϨⲎⲦϤ ϤⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲈϢⲦⲞⲢⲦⲢ ⲘⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲆⲈ ⲦⲈⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲚ ⲤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎⲔⲞⲚ ⲦⲈ ⲚϨⲀⲔ ⲚⲢⲈϤⲈⲠⲈⲒⲐⲨⲘⲈⲒ ⲈⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲂ. ⲈⲤⲘⲈϨ ⲚⲚⲀ ϨⲒ ⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲚⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲘⲈⲤⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲈⲤϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲨϪⲠⲞ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ