ⲇ̅
ⲁ̅ ϨⲈⲚ ⲚⲈⲂⲞⲖ ⲦⲰⲚ ⲚⲈ ⲘⲠⲞⲖⲎⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲘⲘⲒϢⲈ ⲈⲦⲈⲚϨⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲆⲞⲚⲎ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲘⲚⲦⲎⲦⲚ ⲦⲈⲦⲚϨⲰⲦⲂ ⲦⲈⲦⲚⲔ ⲰϨ ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲒϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲦⲚⲢ ⲠⲞⲖⲎⲘⲞⲤ ⲘⲚⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲀⲚ ⲅ̅ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲒⲦⲈⲒ ⲔⲀⲔⲰⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲨⲆⲞⲚⲎ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲘⲚⲦϢⲂⲎⲢ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲘⲚⲦϪⲀϪⲈ ⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ϬⲈ ⲈⲢ ϢⲂⲎⲢ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϪⲀϪⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲉ̅ ⲎⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϢⲀϪⲈ ϨⲨⲚ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲈⲤⲞⲨⲈϢ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲋ̅ ⲤϮ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲚⲈϪⲀⲤⲒ ϨⲎⲦ ϤϮ ⲆⲈ ⲚⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲈⲦⲐⲂⲂⲎⲈⲒⲎⲨ ⲍ̅ ⲐⲂⲂⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϨⲈ ⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲠⲰⲦ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲏ̅ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲀⲢⲈϤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϬⲒϪ ⲚⲢⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲚⲦⲈⲦⲰⲚⲦⲂⲂⲞ ⲘⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲤⲚⲀⲨ ⲑ̅ ⲦⲀⲖⲈⲠⲞⲢⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢ ϨⲎⲒϤⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲢⲒⲘⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲂⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲔⲞⲦϤ ⲈⲨϨⲎⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲈ ⲈⲨⲰⲔⲘ ⲓ̅ ⲐⲂⲂⲒⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲦⲀⲢⲈϤϪⲀⲤ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲢⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲈⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲨ ⲠⲈⲦⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈⲒ ϤⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲈ ⲚⲔ ⲞⲨⲢⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲔⲢⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀⲚϨⲞ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲠⲈⲦϨⲒⲦⲞⲨⲰⲔ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ϬⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲞⲨ ⲎⲢⲀⲤⲦⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈⲒⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲢ ⲞⲨⲢⲞⲘⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲚⲢ ⲈϢⲰⲦ ⲚⲦⲈⲚϮϨⲎⲨ ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲢⲀⲤⲦⲈ ⲈⲢⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲀϨⲈ ⲄⲀⲢ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲈⲖϨⲰⲂ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲠⲘⲀ ⲚⲦⲞϤ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢⲈϢⲀⲚⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢ ϨⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲚⲰⲚϨ ⲦⲈⲚⲚⲀⲢ ⲠⲀⲒ ⲎⲠⲈⲒⲔⲈⲞⲨⲀ ⲓ̅ⲋ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲚⲦϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ϨⲞⲞⲨ ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲚϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀϤ ⲠⲈ