ⲉ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲈⲢⲘⲘⲀⲞ ⲢⲒⲘⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲖⲀⲒⲠⲞⲢⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲦⲚ ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚ ⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲤⲦⲀⲔⲞ ⲚⲈⲦⲈⲚϨⲂⲤⲰ ⲀⲨⲢ ϨⲞⲞⲖⲈ ⲅ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲨⲂ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲀⲦ ⲀⲨⲢϢⲒⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲨϢⲒⲂⲈ ⲚⲀⲢ ⲘⲚⲦⲢⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲠϢⲒⲂⲈ ⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲔⲰϨⲦ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲐⲀⲎ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲇ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲠⲂⲈⲔⲈ ⲚⲚⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲚⲦⲀⲨⲰϨⲬ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰϢⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲚϨⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϤϪⲒ ϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲚⲀϢⲔⲀⲔ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲰϨⲤ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲘⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲀⲂⲂⲀⲰⲐ ⲉ̅ ⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲢⲨⲪⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲠⲀⲦⲀⲖⲀ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲀⲀⲚϢ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲔⲰⲚⲤ ⲋ̅ ⲀⲦⲈⲦⲚϬⲀⲒⲞ ⲀⲦⲈⲦⲚϨⲰⲦⲂ ⲘⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲍ̅ ϨⲢⲞϢ ϬⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϢⲀ ⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲈ ϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲦⲀⲒⲎⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲈϤϨⲀⲢϢ ⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ϢⲀⲚⲦⲈϤϪⲒⲦϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲀⲈ ⲏ̅ ϨⲢⲞϢ ⲚϨⲎⲦ ϨⲰⲰ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲤϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲠⲀⲢⲠⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲑ̅ ⲘⲠⲈⲢⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲠⲈⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲀϨⲈ ⲢⲀⲦϤ ϨⲒⲢⲈⲘ ⲠⲢⲞ ⲓ̅ ϪⲒ ⲘⲠⲈⲤⲘⲞⲦ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲢϢ ϨⲎⲦ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϨⲨⲠⲞⲘⲒⲚⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲒⲰⲂ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈⲦⲚⲚⲀⲨ ⲈⲐⲀⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲞⲨϢⲚ ϨⲦⲎϤ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲀⲒⲎⲦ ⲠⲈ ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲀⲐⲎ ⲆⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲘⲠⲢⲰⲢⲔ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲆⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲚⲀϢ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲈ ⲚⲈⲚⲤⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲘⲞⲚ ⲚⲘⲘⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲦϢⲈⲠϨⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲖⲎⲖ ⲠⲈⲦⲢⲞⲞⲨⲦ ⲘⲀⲢⲈϤⲮⲀⲖⲈⲒ ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲈⲦϢⲰⲚⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲤⲈϢⲖⲎⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲈⲀⲨⲦⲀϨⲤ ⲚⲚⲞⲨⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞ ⲘⲠⲈⲦϢⲰⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲀϤⲢ ϨⲈⲚⲔⲈⲚⲞⲂⲈ ⲤⲈⲚⲀⲔⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲰⲚϨ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲈⲢⲎⲨ ⲚⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ϨⲀ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲔⲰ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲤⲞⲠⲤ ⲘⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ϬⲘϬⲞⲘ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲎⲢⲄⲈⲒ ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲎⲖⲒⲀⲤ ⲚⲈⲨⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲚϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲎⲚ ⲞⲨϢⲖⲎⲖ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲈⲦⲘⲦⲈⲢⲈ ⲦⲠⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈⲤϨⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲘⲚ ⲤⲞⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲞⲚ ⲀϤϢⲖⲎⲖ ⲀⲦⲠⲈ Ϯ ⲚⲚⲈⲤϨⲰⲞⲨ ⲀⲠⲔⲀϨ Ϯ ⲞⲨⲰ ⲘⲠⲈϤⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀ ⲠⲖⲀⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀ ⲔⲦⲞϤ ⲕ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲦⲞ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲢ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲦⲈϤⲠⲖⲀⲚⲎ ϤⲚⲀⲦⲞⲨϪⲞ ⲚⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲚϤϨⲰⲂⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚⲚⲞⲂⲈ.