ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ϮⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲆⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲪⲞⲒⲂⲎ ⲦⲈⲚⲤⲰⲚⲈ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲘϢⲈ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲔⲈⲄⲬⲢⲈⲀⲒⲤ ⲃ̅ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢⲞⲠⲤ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲠϢⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲘⲘⲀⲤ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲚⲀⲀϨⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲞⲤ ϨⲰⲰⲤ ⲀⲤⲀϨⲈⲢⲀⲦⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲰ. ⲅ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲠⲢⲒⲤⲔⲀ ⲘⲚ ⲀⲔⲨⲖⲀ ⲚⲀϢⲂⲢ ⲢϨⲰⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲰ ⲘⲠⲈⲨⲘⲀⲔϨ ϨⲀ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ. ⲚⲀⲒ ⲈϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲔⲈⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲉ̅ ⲘⲚ ⲦⲤⲞⲞⲨϨⲤ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲨⲎⲈⲒ. ϢⲒⲚⲈ ⲈⲠⲀⲒⲚⲈⲦⲞⲤ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲞⲢⲠ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲠ ϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲍ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲀⲚⲆⲢⲞⲚⲒⲔⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲞⲨⲚⲒⲀ ⲚⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲀϢⲂⲢⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨϮⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲨϢⲰⲠⲈ ϨⲀⲦⲀϨⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲀⲘⲠⲖⲒⲀⲤ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲑ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲞⲨⲢⲂⲀⲚⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲤⲦⲀⲬⲨⲤ ⲠⲀⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲓ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲀⲠⲈⲖⲖⲎⲤ ⲠⲤⲰⲦⲠ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲀⲠⲎⲈⲒ ⲚⲀⲢⲒⲤⲦⲞⲂⲞⲨⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈϨⲎⲢⲰⲆⲒⲰⲚ ⲠⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ. ϢⲒⲚⲈ ⲈⲚⲀ ⲠⲎⲒ ⲚⲀⲢⲔⲒⲤⲤⲞⲤ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲦⲢⲨⲪⲰⲤⲀ ⲘⲚ ⲦⲢⲨⲪⲀⲒⲚⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϢⲠⲌⲒⲤⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ϢⲒⲚⲈ ⲈⲠⲈⲢⲤⲒⲤ ⲦⲘⲈⲢⲒⲦ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲤϢⲠ ϨⲀϨ ⲚϨⲒⲤⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈϨⲢⲞⲨⲪⲞⲤ ⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲘⲘⲀⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲀⲤⲨⲄⲔⲢⲒⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲪⲖⲈⲄⲰⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲢⲘⲎ ⲘⲚ ⲠⲀⲦⲢⲞⲂⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲢⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϢⲒⲚⲈ ⲈⲪⲒⲖⲞⲖⲞⲄⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲞⲨⲖⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲎⲢⲈⲀⲤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲤⲰⲚⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲖⲨⲘⲠⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲰⲢϪ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ. ⲠⲀⲢⲀ ⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲚⲦⲀ ⲦⲈⲦⲚϪⲒⲤⲂⲰ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲀϨⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲚⲤⲈⲞ ⲀⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲨϬⲒⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲦϨⲞⲖϬ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲘⲞⲨ ϢⲀⲨⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲚⲚⲂⲀⲖϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲤⲦⲘⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲠⲰϨ ϢⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ϮⲢⲀϢⲈ ϬⲈ ⲈϪⲰⲦⲚ. ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲈⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲀⲔⲈⲢⲀⲒⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲕ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲀⲞⲨϢϤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲀϢⲂⲢ ⲢϨⲰⲂ. ⲘⲚ ⲖⲞⲨⲔⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲒⲀⲤⲤⲰⲚ. ⲀⲨⲰ ⲤⲰⲤⲒⲠⲀⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲦⲈⲢⲦⲒⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤϨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ. ⲕ̅ⲅ̅ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲄⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈϢⲀⲒϬⲞⲒⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ϤϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲈⲢⲀⲤⲦⲞⲤ ⲠⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲚ ⲔⲞⲨⲀⲢⲦⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ [—] ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲠⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲔⲀⲦⲀ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲀⲢⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲈⲠⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲕ̅ⲍ̅ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤⲞⲪⲞⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ