ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ϢϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲚϤⲒ ϨⲀⲘⲘⲚⲦϬⲰⲂ ⲚⲚⲈⲦⲈ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲚⲦⲘⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲚⲀⲚ ⲞⲨⲀⲀⲚ. ⲃ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲢⲈⲤⲔⲈ ⲘⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲔⲰⲦ. ⲅ̅ ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲢⲀⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞϬⲚⲈϬ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ. ⲇ̅ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲨⲤϨⲀⲒⲤⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲤⲂⲰ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲠⲤ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲈⲚⲈϪⲠⲞ ⲚⲀⲚ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲉ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲠⲤ ⲈϤⲈϮ ⲚⲎⲦⲚ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲋ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲠⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϢⲈⲠ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲞⲠⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲢⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ ϨⲀⲦⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲠⲦⲀϪⲢⲈⲚⲈⲢⲎⲦ ⲚⲚⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲑ̅ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲆⲈ ϨⲀ ⲞⲨⲚⲀ ⲈⲦⲢⲈⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠ ⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲚⲀⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲮⲀⲖⲖⲈⲒ ⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϢⲀϤⲆⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲈⲢⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲖⲀⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲞⲚ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲚⲒⲈⲤⲤⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲀⲢⲬⲒ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲀϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈϤⲈϪⲈⲔ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲀϢⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲈⲒⲢⲎⲚⲎ. ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲦⲢⲈⲦⲚⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲠⲒⲐⲈ ϨⲰ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲈϨ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲨⲚϬⲞⲘ ⲞⲚ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲚ ⲞⲨⲦⲞⲖⲘⲀ ⲀⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲀⲠⲞ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ. ⲈⲒⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲢⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲈⲒϢⲘϢⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈ ⲠⲢⲞⲤⲪⲞⲢⲀ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲈⲀⲨⲦⲂⲂⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠϢⲞⲨϢⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲈⲈⲒⲦⲞⲖⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈϪⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲘⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ ⲈⲠⲤⲰⲦⲘ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲘⲚ ⲠϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲚϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϪⲒⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲔⲰⲦⲈ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲒⲖⲖⲨⲢⲒⲔⲞⲚ ⲈⲦⲢⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ⲈⲈⲒⲢⲞⲞⲨⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲨⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀⲔⲰⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲔⲈⲤⲚⲦⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲤⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϪⲰ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲢⲰ ⲚⲈⲈⲒϪⲒϪⲢⲞⲠ ⲠⲈ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲚϮ ⲘⲀ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲔⲖⲒⲘⲀ. ⲈⲨⲚⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲒⲤ ϨⲀϨ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲒⲈⲒ ⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲦⲈⲤⲠⲀⲚⲒⲀ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲒⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲐⲠⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲘⲀⲨ ⲈⲒϢⲀⲚⲤⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲠⲞ ⲘⲈⲢⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲢϨⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲚⲦⲀⲬⲀⲒⲀ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲈⲚϨⲎⲔⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲢϨⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲈϢϪⲈ ⲀⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲈⲚⲈⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ϢϢⲈ ⲞⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈϢⲘϢⲈ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲒϢⲀⲚϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲀⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲈ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲒⲔⲀⲢⲠⲞⲤ. ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲈⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲤⲠⲀⲚⲒⲀ. ⲕ̅ⲑ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲈⲒⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈⲈⲒⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲗ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈϢⲖⲎⲖ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲗ̅ⲁ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈⲚⲞⲨϨⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲦⲞ ⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ϨⲚ ϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲤϢⲎⲠ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲗ̅ⲃ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲈⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲈⲢⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ