ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲈⲦϬⲞⲞⲂ ⲆⲈ ϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈϨⲈⲚϨⲞⲦϨⲦ ⲀⲚ ⲘⲘⲞⲔⲘⲈⲔ. ⲃ̅ ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲘⲈⲚ ⲈⲞⲨⲈⲘ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈⲦϬⲞⲞⲂ ⲆⲈ ϤⲞⲨⲘ ⲞⲨⲞⲞⲦⲈ. ⲅ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲤⲈϢϤ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲞϤ. ⲇ̅ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ⲈⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲘⲠⲰⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲠⲈϤϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲈϤⲚⲀϨⲈ ϤⲚⲀⲀϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲢⲀⲦϤ. ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲈⲚ ⲚⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲠⲀⲢⲀ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ. ⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲒⲘ. ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ. ⲋ̅ ⲠⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϤϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲚϤⲞⲨⲰⲘ ⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ϤϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲍ̅ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲚϨ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϢⲀⲚⲰⲚϨ ⲈⲚⲀⲰⲚϨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲈⲚⲀⲘⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲰⲚϨ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲚϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲑ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰⲚϨ ϪⲈ ⲈϤⲈⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲚϨ. ⲓ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲎⲀϨⲢⲞⲔ ϨⲰⲰⲔ ⲔⲤⲰϢϤ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ. ⲦⲚⲀⲀϨⲈⲢⲀⲦⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲚ ⲈⲠⲂⲎⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲞⲚϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲦ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲔⲰⲖϪ ⲚⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲖⲀⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲒⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀϮ ⲖⲞⲄⲞⲤ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲚⲔⲢⲒⲚⲈ ϬⲈ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲘⲠⲀⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲘⲔⲀϪⲢⲞⲠ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ. ⲎⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲨⲰ ϮⲠⲒⲐⲈ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲞϤ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲘⲠⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲤⲞⲞϤ ⲈϤⲤⲞⲞϤ ⲘⲠ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨϨⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲖⲨⲠⲈⲒ ⲈⲒⲈ ⲀⲔⲖⲞ ⲈⲔⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲈⲔϨⲢⲈ ⲘⲠⲢⲘⲈⲨⲦⲠⲎ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ϬⲈ ⲈⲠⲈⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲰⲘ ϨⲒⲤⲰ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲢⲀϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦϨⲘ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞ ⲘϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲰⲦⲠ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲘⲀⲢⲚⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲚⲀ ϮⲢⲎⲚⲎ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀ ⲠⲔⲰⲦ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲕ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨϨⲢⲈ ⲘⲠⲢⲔⲀⲦⲀⲖⲨ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲤⲈⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ϤϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϪⲢⲞⲠ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲚⲞⲨ ⲦⲘⲞⲨⲈⲘ ⲀϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲦⲘⲤⲈ ⲎⲢⲠ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲚⲀϪⲒϪⲢⲞⲠ ⲚϨⲎⲦϤ ⲎⲚϤⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ ⲎⲚϤϬⲂⲂⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲞⲔ ⲞⲨⲚⲦⲔ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲔⲀⲀⲤ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲦϤⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀⲢϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈϤϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ϤⲦϬⲀⲈⲒⲎⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲀⲀⲤ ⲀⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈ ⲚϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϨⲈⲚⲚⲞⲂⲈ ⲚⲈ.