ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ. ⲘⲚ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲈⲨⲦⲎϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲦⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲈⲦϮ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀϪⲒ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲅ̅ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚϨⲈⲚϨⲞⲦⲈ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲔⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲢⲒⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲔⲚⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲦⲀⲈⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ. ⲇ̅ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲔ ⲦⲈ ⲈⲨⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲢ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲀⲢⲒϨⲞⲦⲈ ⲈⲒⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲤⲪⲞⲢⲒ ⲚⲦⲤⲎ ϤⲈ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈ ⲚⲢⲈϤϪⲒⲔⲂⲀ ⲈⲦⲞⲢⲄⲎ ⲘⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲉ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϢϢⲈ ⲈϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ. ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲞⲢⲄⲎ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲔⲈⲤⲨⲚⲒⲆⲎ ⲤⲒⲤ. ⲋ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲚϮϢⲰⲘ. ϨⲈⲚⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ ⲈⲨⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲈⲒ ⲈⲠⲈⲈⲒϨⲰⲂ ⲍ̅ Ϯ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲚⲈⲦⲈⲢⲰⲦⲚ ⲠϢⲰⲘ ⲘⲠⲀ ⲠϢⲰⲘ ⲠⲦⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲀ ⲠⲦⲈⲖⲞⲤ ⲐⲞⲦⲈ ⲘⲠⲀ ⲐⲞⲦⲈ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲀ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ. ⲏ̅ ⲘⲠⲢⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀ ⲠⲘⲈⲢⲈ ⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲠⲈⲦⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲐⲒ ⲦⲞⲨⲰϤ ⲀϤϪⲈⲔ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲚⲚⲈⲔϨⲰⲦⲂ ⲚⲚⲈⲔϪⲒⲞⲨⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈϢⲀⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲈⲔⲈⲘⲈⲢⲈ ⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰⲔ ⲚⲦⲈⲔϨⲈ. ⲓ̅ ⲘⲈⲢⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲢⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲐⲒⲦⲞⲨⲰⲤ. ⲠϪⲰⲔ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ. ϪⲈ ⲀⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ϬⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲀ ⲠϨⲒⲚⲎⲂ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲠⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲚⲦⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲦⲈⲨϢⲎ ⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲈ. ⲀⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲀⲢⲚⲔⲰ ϬⲈ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲚⲦⲚϮ ⲆⲈ ϨⲒⲰⲰⲚ ⲚⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲚϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲀⲢⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲚⲦⲤⲀⲚⲎⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϪⲎⲢ ⲀⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϮϨⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲀ ⲚⲚⲔⲞⲦⲔ ⲀⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϪⲰϨⲘ ϨⲚ ϨⲈⲚϮⲦⲰⲚ ⲀⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲰϨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲢϤⲒⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲀⲢⲜ ⲈϨⲈⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ.