ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲘⲚⲦϢⲀⲚϨⲦⲎϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲚⲚⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲐⲨⲤⲒⲀ ⲈⲤⲞⲚϨ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲈⲦⲚϢⲘϢⲈ ⲚⲢⲘⲚϨⲎⲦ. ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲘϪⲒϨⲢⲂ ⲘⲠⲈⲒⲀⲒⲰⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϪⲒ ⲘⲠϨⲢⲂ ⲚⲦⲘⲚⲦⲂⲢⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲦⲢⲀⲚⲀϤ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ. ⲅ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲘϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲀⲢⲀ ⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲢⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲰϢ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲇ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ϨⲀϨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲘⲠⲒϨⲰⲂ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲈ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲚϨⲈ ⲦⲎⲢⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲀⲚⲞⲚ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲨ. ⲋ̅ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲨϢⲞⲂⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲚ. ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲒ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲍ̅ ⲈⲒⲦⲈ ⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ϨⲚ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦϮⲤⲂⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲂⲰ. ⲏ̅ ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲠⲤ ⲠⲈⲦϮ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲠⲈⲦⲠⲢⲞϨⲒⲤⲦⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲠⲈⲦⲚⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲢⲞⲦ. ⲑ̅ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀϪⲚ ϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲰϬⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲓ̅ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒⲤⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲔⲚⲈⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒⲤⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϪⲚⲀⲀⲨ ⲀⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲠⲞⲨⲆⲎ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲂⲢⲂⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲢⲀϢⲈ ϨⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲨⲠⲞⲘⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲢⲞⲤⲔⲀⲢⲦⲈⲢⲒ ⲈⲠⲈϢⲖⲎⲖ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒ ⲈⲚⲈⲬⲢⲒⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲎⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲘⲚⲦⲘⲀⲒ ϢⲘⲘⲞ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲚⲈⲦⲠⲎⲦ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲢⲤϨⲞⲨⲰⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲢⲀϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲢⲀϢⲈ. ⲢⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲢⲒⲘⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚϬⲰϢⲦ ⲀⲚ ⲈⲚⲒⲘⲚⲦϪⲀⲤⲒϨⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲐⲂⲂⲒⲎⲨ. ⲘⲠⲢϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲚⲚⲀϨⲢⲎⲦⲚ ⲞⲨⲀⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲦⲰⲰⲂⲈ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϨⲀ ⲞⲨⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲚⲖⲀⲀⲨ. ⲈⲦⲈⲦⲚϤⲒ ⲘⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀⲦⲞⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲦⲚⲔⲂⲀ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀ ⲠⲘⲀ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ. ϤⲤⲎϨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚⲈϪ ⲠϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀⲦⲰⲰⲂⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲕ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲔϪⲀϪⲈ ϨⲔⲞ ⲘⲀⲦⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒⲂⲈ ⲘⲀⲦⲤⲞϤ. ⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒ ⲔⲚⲀⲠⲢϢ ϨⲈⲚϪⲂⲂⲈⲤ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈⲨϪⲢⲞ ⲈⲢⲞⲔ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲢⲞ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ.