ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲔⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲦⲈⲪⲨⲖⲎ ⲚⲂⲈⲚⲒⲀⲘⲈⲒⲚ. ⲃ̅ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀ ⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲞⲨⲰⲚϤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ϨⲚ ϨⲎⲖⲈⲒⲀⲤ. ⲚⲐⲈ ⲈϢⲀϤⲤⲘⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲅ̅ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈⲔⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲚⲈⲔⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨϢⲢϢⲰⲢⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒϢⲰϪⲠ ⲘⲀⲨⲀⲀⲦ ⲀⲨⲰ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒϢⲰϪⲠ ⲚⲀⲒ ⲚⲤⲀϢϤ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲔⲖϪⲠⲀⲦ ⲚⲦⲂⲀϨⲀⲖ. ⲉ̅ ⲦⲀⲒ ϬⲈ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲔⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲞⲨϢⲰϪⲠ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲰⲦⲠ ⲚⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲋ̅ ⲈⲒ ⲦⲈ ⲈϢϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲒⲈ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲢⲬⲀⲢⲒⲤ ⲀⲚ. ⲍ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲀⲒ ⲘⲠϤⲘⲀⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲦⲘⲚⲦⲤⲰⲦⲠ ⲆⲈ ⲘⲀⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲆⲈ ⲦⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ. ⲏ̅ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ϨⲈⲚⲂⲀⲖ ⲈⲦⲘⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲘⲀⲀϪⲈ ⲈⲦⲘⲤⲰⲦⲘ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲑ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲞⲚ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲦⲈⲨⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲨ ⲈⲨϬⲞⲢϬⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲀϢ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲀⲨ ⲓ̅ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲔⲀⲔⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲈⲦⲘⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲨϪⲒⲤⲈ ⲚⲄⲞⲖⲔⲤ ⲚⲤⲎⲨ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲰⲢⲠ ϪⲈ ⲈⲨⲈϨⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲈ ⲀⲠⲈⲨϪⲀⲒ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲠϮⲔⲰϨ ⲚⲀⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲠⲈⲨϨⲈ ⲆⲈ ⲢⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲨϢⲰⲰⲦ ⲢⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲒⲈ ⲞⲨⲎⲢ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲠⲈ ⲠⲈⲨϪⲰⲔ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲠϨⲞⲤⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲄ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ϮϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲦⲀⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲓ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲈⲒⲈϮⲔⲰϨ ⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲦⲀⲦⲞⲨϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲠⲈⲨⲦⲤⲦⲞ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲢϨⲰⲦⲠ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲈⲒⲈ ⲞⲨⲎⲢ ⲠⲈ ⲠⲈⲨϢⲞⲠⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲤⲀ ⲠⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲐⲀⲂ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲈⲒⲈ ⲠⲔⲈⲞⲨⲰϢⲘ ⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲨⲰ ⲈϢϪⲈ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲤⲔⲈⲔⲖⲀⲆⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ⲀⲨϢⲀⲀⲦⲞⲨ. ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲂⲰ ⲚϪⲒⲦϨⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲦⲞϬⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲀⲔϢⲰⲠⲈ ⲚⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲈⲠⲔⲚⲚⲈ ⲚⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲚⲦⲂⲰ ⲚϪⲞⲈⲒⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲢϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲚ ⲈⲦϤⲒ ϨⲀ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲦⲈⲦϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲔ ⲓ̅ⲑ̅ ⲔⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨϢⲈⲦ ϨⲈⲚⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲞϬⲦ ⲕ̅ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨϢⲀⲀⲦⲞⲨ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲔⲀϨⲈⲢⲀⲦⲔ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲢϪⲒⲤⲈ ϬⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒϨⲞⲦⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲤⲞ ⲈⲚⲈⲔⲖⲀⲆⲞⲤ ⲈⲦⲈϨⲰⲞⲨ ⲚⲈ. ⲚϤⲚⲀϮⲤⲞ ϨⲰⲰⲔ ⲀⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲀⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲰⲰⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϢⲰⲰⲦ ⲘⲈⲚ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϨⲈ. ⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϪⲰⲔ ⲈⲔϢⲀⲚϬⲰ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲰⲔ ⲤⲈⲚⲀϢⲀⲀⲦⲔ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨϢⲀⲚⲦⲘϬⲰ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲞϬⲞⲨ. ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞϬⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲨ ϢⲀⲀⲦⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲂⲰ ⲚϪⲒⲦϨⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲢⲀ ⲦⲈⲔⲘⲒⲚⲈ ⲀⲨⲦⲞϬⲔ ⲈⲨⲂⲰ ⲚϪⲒⲦⲚⲞⲨⲦⲘ. ⲠⲞⲤⲰ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲢⲰ ⲚⲈ ⲤⲈⲚⲀⲦⲞϬ ⲞⲨ ⲈⲦⲈⲨⲂⲰ ⲚϪⲞⲈⲒⲦ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲈⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲤⲀⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲞⲨⲦⲰⲘ ⲚϨⲎⲦ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϢⲀⲚⲦⲈⲠϪⲰⲔ ⲚⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨϪⲀⲒ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲤⲒⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲚⲞⲨϨⲘ ⲚϤⲔⲦⲈⲘⲘⲚⲦϢⲀϤⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲀⲔⲰⲂ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦ ⲈⲒϢⲀⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ ⲕ̅ⲏ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲀⲨⲢϪⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲤⲰⲦⲠ ϨⲈⲚⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲨⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ϨⲈⲚⲀⲦⲢϨⲦⲎϤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ⲚⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲦⲰϨⲘ. ⲗ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨⲚⲀ ⲚⲎⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲚⲚⲀⲒ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϨⲰⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲀⲨⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲠⲈⲦⲚⲚⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈⲚⲀ ⲚⲀⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲠⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲚⲀ ⲚⲀⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲰⲠϢⲒⲔ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲚ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲚⲈⲨⲈϢⲘⲈϢⲦ ⲚϨⲀⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈ ⲚⲈⲨⲈϢⲚⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈϤϨⲒⲞⲞⲨⲈ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠϨⲎⲦ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲤⲀⲂⲈ ⲈⲒⲀⲦϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲢⲈϤϪⲒϢⲞϪⲚⲈ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲀϤ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲦⲀⲢⲈϤⲦⲞⲨⲈⲒⲞ ⲚⲀϤ. ⲗ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲠⲦⲎⲢϤ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲚⲀⲔⲞⲦⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ.