ⲓ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲈⲚ ⲚⲦⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲘⲚⲠⲀⲤⲞⲠⲤ ϢⲞⲞⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲃ̅ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲔⲰϨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲈⲨⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲨϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲀϨⲈ ⲦⲰⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲘⲠⲞⲨϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ⲠϪⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲉ̅ ⲀⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲤϨⲀⲒ ϪⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲚⲀⲀⲤ ϤⲚⲀⲰⲚϨ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲋ̅ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲆⲈ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ. ϪⲈ ⲘⲠⲢϪⲞⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ. ⲍ̅ ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲠⲚⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨ ⲠⲈⲦϤϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲔ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲀⲨⲰ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ϪⲈ ⲈⲔϢⲀⲚϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲦⲀⲠⲢⲞ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲄⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲔⲚⲀⲰⲚϨ. ⲓ̅ ⲈⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ϨⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲨϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲄⲀⲢ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϤⲚⲀϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲚ ⲠⲰⲢϪ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲘⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ. ⲠⲒϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϤⲞ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲚⲀⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϤⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀϢ ⲆⲈ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲈⲠⲒⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲚⲀϢ ⲆⲈ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞϤ. ⲚⲀϢ ⲆⲈ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲤⲰⲦⲘ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲘⲠⲈⲦⲦⲀϢⲈⲞⲒϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀϢ ⲆⲈ ⲚϨⲈ ⲈⲨⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲈⲨⲦⲘϪⲞⲞⲨⲤⲈ. ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲈⲤⲈⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ϢⲀⲢⲈ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲚϨⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲦⲘ ⲦⲈ. ⲠⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲘ. ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲀⲠⲈⲨϨⲢⲞⲞⲨ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲈⲨϢⲀϪⲈ ⲠⲰϨ ϢⲀ ⲀⲢⲎϪⲤ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲈⲒⲘⲈ. ϢⲀⲢⲈ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲞⲞⲤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϮⲔⲰϨ ⲚⲎⲦⲚ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ϮⲚⲀϮⲚⲞⲨϬⲤ ⲚⲎⲦⲚ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲀⲐⲎⲦ. ⲕ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲦⲞⲖⲘⲀ ⲚϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨϨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲰⲒ ⲀⲚ. ⲀⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϪⲚⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲒⲠⲢϢ ⲚⲀϬⲒϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲨⲖⲀⲞⲤ ⲚⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲞⲨⲰϨⲘ.