ⲑ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲘⲈ ⲦⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϮϪⲒϬⲞⲖ ⲀⲚ. ⲈⲤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲀⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲃ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲖⲨⲠⲎ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲀⲦⲰϪⲚ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ. ⲅ̅ ⲚⲈⲒϢⲖⲎⲖ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲦⲤⲦⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲤⲨⲄⲄⲈⲚⲎⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲇ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦϢⲎⲢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲚ ⲦⲚⲞⲘⲞⲐⲈⲤⲒⲀ ⲘⲚ ⲠϢⲘϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲢⲎⲦ. ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲈ ⲚⲈⲒⲞⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲠⲈⲦⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ. ⲋ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲒⲞⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀϤϨⲈ ⲚϬⲒ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲘ ⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ϪⲈ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲚⲈ ϨⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲈⲨⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲨⲤⲠⲈⲢⲘⲀ. ⲏ̅ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲀⲚ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲢⲎⲦ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲠⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ. ⲑ̅ ⲠⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲀ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲠⲈ ϪⲈ ϮⲚⲎⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲦⲈ ⲞⲨϢⲎⲢⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲀⲢⲢⲀ. ⲓ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲔⲈϨⲢⲈⲂⲈⲔⲔⲀ. ⲈⲀⲤϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲚⲚⲔⲞⲦⲔ ⲚⲞⲨⲀ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲒⲤⲀⲀⲔ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲘⲠⲀⲦⲞⲨϪⲠⲞⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲢϨⲰⲂ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲎⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲰϢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲚⲦⲤⲰⲦⲠ ⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲦⲰϨⲘ. ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲠⲚⲞϬ ⲚⲀⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲔⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲀⲒⲘⲈⲢⲒⲦϤ. ⲎⲤⲀⲨ ⲆⲈ ⲀⲒⲘⲈⲤⲦⲰϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲘⲎ ⲞⲨⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀⲚⲀ ⲘⲠⲈ ϮⲚⲀⲚⲀ ⲚⲀϤ. ⲦⲀϢⲚϨⲦⲎⲒ ϨⲀ ⲠⲈϮⲚⲀϢⲚϨⲦⲎⲒ ϨⲀⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲀ ⲠⲈⲦⲠⲎⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚⲀ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ϢⲀⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ⲄⲀⲢ ϪⲞⲞⲤ ⲘⲪⲀⲢⲀⲰ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲒⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲔ ϪⲈ ⲈⲒⲈⲞⲨⲈⲚϨ ⲦⲀϬⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲔ. ⲀⲨⲰ ϪⲈ ⲈⲨⲈϪⲰ ⲘⲠⲀⲢⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲠⲈⲦϤⲞⲨⲀϢϤ ⲠⲈϢⲀϤⲚⲀ ⲚⲀϤ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϤⲞⲨⲀϢϤ ϢⲀϤϮⲚϢⲞⲦ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲔⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞϤ ϤϬⲚⲀⲢⲒⲔⲈ. ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ⲕ̅ ⲰⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲔ ⲚⲒⲘ ϨⲰⲰϤ ⲈⲞⲨⲰϢⲂ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲎ ⲠⲈⲠⲖⲀⲤⲘⲀ ⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲠⲖⲀⲤⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲀⲔⲦⲀⲘⲒⲞⲒ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲎⲘⲚⲦⲈ ⲠⲔⲈⲢⲀⲘⲈⲨⲤ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲦⲀⲘⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲒⲞⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲞⲨϨⲚⲀⲀⲨ ⲈⲨⲦⲀⲈⲒⲞ. ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲨⲤⲰϢ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲞⲢⲄⲎ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈϤϬⲞⲘ. ⲀϤⲈⲒⲚⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲚϨⲈⲚⲤⲔⲈⲨⲎ ⲚⲞⲢⲄⲎ ⲈⲨⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲕ̅ⲅ̅ ϪⲈ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ ⲈϪⲚ ϨⲈⲚⲤⲔⲈⲨⲎ ⲚⲚⲀ. ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲤⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲘⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ. ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲐⲈ ⲞⲚ ⲈϢⲀϤϪⲞⲞⲤ ⲚⲰⲤⲎⲈ ϪⲈ ϮⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈⲦⲈⲘⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲀⲖⲀⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲚ ϪⲈ ⲦⲀⲘⲈⲢⲒⲦ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲚⲤϢⲰⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲆⲈ ϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ. ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲦⲎⲠⲈ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲢⲐⲈ ⲘⲠϢⲰ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ⲞⲨϢⲰϪⲠ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲰⲰⲦ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲀⲀϤ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲤⲀⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲀⲂⲀⲰⲐ ϢⲰϪⲠ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲤⲠⲈⲢⲘⲀ. ⲚⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲤⲞⲆⲞⲘⲀ. ⲚⲦⲚⲈⲒⲚⲈ ⲚⲄⲞⲘⲞⲢⲢⲀ. ⲗ̅ ⲈⲚⲚⲀϪⲞⲞⲤ ϬⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ϪⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲠⲎⲦ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲦⲀϨⲈⲦ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲆⲈ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲆⲈ ⲈϤⲠⲎⲦ ⲚⲤⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠϤⲦⲀϨⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲞⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲰⲢⲠ ⲈⲠⲰⲚⲈ ⲚϪⲢⲞⲠ ⲗ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀⲔⲰ ϨⲚ ⲤⲒⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚϪⲢⲞⲠ ⲘⲚ ⲞⲨⲠⲈⲦⲢⲀ ⲚⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϤⲚⲀϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ.