ⲏ̅
ⲁ̅ ⲈⲒⲈ ⲘⲚⲖⲀⲀⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦϬⲀⲈⲒⲞ ⲚⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲀⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲰⲚϨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲦ ⲚⲢⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲘⲚ ⲠⲘⲞⲨ. ⲅ̅ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲚⲈϤϬⲞⲞⲂ ⲚϨⲎⲦⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲀϤⲦϬⲀⲒⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ϨⲚ ⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲚ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲉ̅ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲚⲀ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲆⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲚⲀ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲋ̅ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲘⲞⲨ ⲠⲈ. ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ. ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲘⲚⲦϪⲀϪⲈ ⲦⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲤϨⲨⲠⲞⲦⲀⲤⲤⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲤ. ⲏ̅ ⲚⲈⲦϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨⲈϢⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲑ̅ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲈⲦⲚϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈϢϪⲈ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲘⲚⲦϤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲘⲠⲰϤ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲈⲒⲈ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲈⲚ ⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲰⲚϨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲚⲈⲦⲚⲔⲈⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲚⲤⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚⲰⲚϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲚϨ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨ. ⲈϢϪⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈⲦⲚⲀⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲨϨⲞⲦⲈ ⲞⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲘⲚⲦϢⲎⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲀⲂⲂⲀ ⲠⲈⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲈⲒⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲈⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϢⲂⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲦⲚϢⲠϨⲒⲤⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ϪⲈ ⲈⲚⲈϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲚϨⲒⲤⲈ ⲘⲠⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲦⲚⲀϬⲰⲖⲠ ⲈⲢⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠϬⲰϢⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈ ⲠⲤⲰⲚⲦ ϤϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ⲚⲦⲀⲨⲐⲂⲂⲒⲈ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦϢⲞⲨⲈⲒⲦ ⲈⲚϨⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲐⲂⲂⲒ ⲞϤ ⲈϪⲚ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲞϤ ϨⲰⲰϤ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲤⲈⲚⲀⲀⲀϤ ⲚⲢⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲦⲀⲔⲞ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲘϨⲈ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲚⲘⲘⲀⲚ. ⲀⲨⲰ ϤϮⲚⲀⲀⲔⲈ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲈⲀⲚϪⲒ ⲚⲦⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲚⲀϢⲀϨⲞⲘ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ⲈⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈⲚⲘⲚⲦϢⲎⲢⲈ ⲠⲤⲰⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲀⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀϨⲢⲞϤ ⲞⲚ ϤϨⲨⲠⲞⲘⲒⲚⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲚⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲒⲈ ⲈⲚϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲆⲈ ⲞⲚ ϮⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ϨⲚ ⲦⲈⲚⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ⲦⲀⲢⲚϢⲖⲎⲖ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲦϢⲈ ⲚⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϤⲤⲘⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲚ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀϢⲀϨⲞⲘ ⲈⲨϨⲎⲠ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲘⲞⲨϢⲦ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚϨⲎⲦ ϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲈϤⲤⲘⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲀⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϮⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲦⲰϢ. ⲕ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀϤϢⲢⲠⲤⲞⲨⲰⲚⲞⲨ ⲀϤϢⲢⲠⲠⲞⲢϪⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϢⲂⲢⲈⲒⲚⲈ ⲚⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚϢⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲈ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲚ. ⲗ̅ ⲚⲈⲚⲦⲀϤϢⲢⲠ ⲠⲞⲢϪⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀϨⲘⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲘⲀⲈⲒⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀϤⲦⲘⲀⲈⲒⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀϤϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲀⲒ. ⲈϢϪⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲘⲒϢⲈ ⲈϪⲰⲚ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠϤϮⲤⲞ ⲈⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϨⲀⲢⲞⲚ ⲦⲎⲢⲚ. ⲚⲀϢ ⲚⲦⲞϤ ⲚϨⲈ ⲚϤⲚⲀⲬⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲚⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲤⲘⲘⲈ ⲞⲨϤⲈ ⲚⲤⲰⲦⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀϢⲦϬⲀⲒⲞ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲚⲀⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲘⲘⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲠⲞⲢϪⲚ ⲈⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲦⲈ ⲎⲞⲨⲖⲰϪϨ ⲠⲈ ⲎⲞⲨⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲎⲞⲨϨⲔⲞ ⲎⲞⲨⲔⲰⲔⲀϨⲎⲨ ⲎⲞⲨⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲎⲞⲨⲤⲎϤⲈ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲔ ⲤⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢϤ. ⲀⲨⲞⲠⲚ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲒⲈⲤⲞⲞⲨ ⲈⲔⲞⲚⲤⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲚϪⲢⲀⲈⲒⲦ ⲚϨⲞⲨⲞ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲈⲢⲒⲦⲚ. ⲗ̅ⲏ̅ ϮⲠⲒⲐⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚⲘⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚⲰⲚϨ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϬⲞⲘ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲠϪⲒⲤⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲠϢⲒⲔⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲔⲈⲔⲦⲒⲤⲒⲤ ⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲠⲞⲢϪⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ.