ⲍ̅
ⲁ̅ ⲎⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ϪⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈϤⲞⲚϨ. ⲃ̅ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚϨⲀⲒ ⲤⲘⲎⲢ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲈⲦⲞⲚϨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨ ⲀⲤⲞⲨⲰⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠϨⲀⲒ. ⲅ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲈⲢⲈ ⲠϨⲀⲒ ⲞⲚϨ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈⲤϢⲀⲚϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲔⲈϨⲀⲒ. ⲈⲢϢⲀⲚ ⲠϨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲞⲨ ⲞⲨⲢⲘϨⲎ ⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈⲤϢⲀⲚϨⲘⲞⲞⲤ ⲘⲚ ⲔⲈϨⲀⲒ. ⲇ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲀⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲨ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ. ϪⲈ ⲈⲚⲈϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲉ̅ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲚϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲘⲠⲀⲐⲞⲤ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ ⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲨⲈⲚⲈⲢⲄⲈⲒ ⲠⲈ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈⲚϮⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲘⲠⲘⲞⲨ. ⲋ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲀⲚⲘⲞⲨ ⲀⲚⲞⲨⲰⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲦⲢⲈⲚⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲂⲢⲢⲈ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲍ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲒⲤⲞⲨⲚ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲤⲀⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒ. ⲏ̅ ⲀⲠⲚⲞⲂⲈ ⲆⲈ ϪⲒ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲢⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϤⲢϨⲰⲂ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲒⲘ. ⲀϪⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲈⲒⲞⲚϨ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲠⲈ. ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ. ⲀⲠⲚⲞⲂⲈ ⲰⲚϨ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲒⲘⲞⲨ. ⲀⲨϨⲈ ⲈϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈⲨⲰⲚϨ ⲈⲨⲘⲞⲨ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲒ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲢⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϤⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲞⲒ. ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ ⲀϤⲘⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ϬⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲚ ⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲦⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲀ ⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ϬⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲈϤⲢϨⲰⲂ ⲚⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲢϨⲞⲨⲈⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ⲈⲒⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞϤ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲘⲠⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈϮⲘⲞⲤⲦⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲞⲨϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲘⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲞⲨⲎϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ. ⲠⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ϤⲔⲎ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ. ⲠⲈⲢϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲈⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲠⲀⲄⲀⲐⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲚϮⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲕ̅ ⲈϢϪⲈ ⲘⲠⲈϮⲞⲨⲀϢϤ ⲀⲚ ⲠⲀⲒ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲈⲒⲈ ⲚⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲞⲨⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮϨⲎⲨ ⲚⲦⲞⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲚϤϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲒ ⲀⲚ. ⲠⲈⲦⲞⲨⲈϢⲢ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ϪⲈ ⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ⲔⲎ ⲚⲀⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮϨⲎⲆⲀⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦϨⲒ ϨⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲀⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲀϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲀⲘⲈⲖⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲦⲀⲖⲀⲒⲠⲰⲢⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲈⲒⲘⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲘⲈⲚ ϨⲘ ⲠⲀϨⲎⲦ ϮⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ϨⲚ ⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ.