ⲋ̅
ⲁ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲦⲀⲢⲚϬⲰ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲢϨⲞⲨⲞ. ⲃ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲚⲀⲒ ⲈⲀⲚⲘⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲈⲚⲚⲀϢⲰⲚϨ ϪⲒⲚ ⲘⲠⲈⲈⲒⲚⲀⲨ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲅ̅ ⲎⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲀⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲚⲦⲀⲚⲂⲀⲠⲦⲒⲌⲈ ⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲦⲞⲘⲤⲚ ϬⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲂⲀⲠⲦⲒⲤⲘⲀ ⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲒⲰⲦ ⲚⲦⲚⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲰⲰⲚ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲂⲢⲢⲈ ⲚⲰⲚϨ. ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚϢⲰⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲚϢⲂⲢⲦⲰϬⲈ ⲘⲠⲒ ⲚⲈ ⲘⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲈⲒⲈ ⲦⲚⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲞⲚ ⲘⲠⲈϤⲔⲈⲦⲰⲞⲨⲚ. ⲋ̅ ⲈⲚⲈⲒⲘⲈ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲈϢⲦ ⲠⲈⲚⲢⲘⲚⲀⲤ ⲚⲘⲘⲀϤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲚⲢϨⲘϨⲀⲖ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲍ̅ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲏ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲘⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲞⲚ ϪⲈ ⲦⲚⲚⲀⲰⲚϨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲑ̅ ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚϤⲚⲀⲤⲞⲦϤ ⲀⲚ ⲈⲘⲞⲨ. ⲘⲠⲘⲞⲨ ϬⲈ ⲞⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲠⲘⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲠⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲦϤⲞⲚϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲞⲚϨ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲠⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲦⲈⲦⲚⲞⲚϨ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ϬⲈ ⲢⲢⲢⲞ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈϢⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲚⲈϤⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲢⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲢϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲚ. ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀϨⲢⲞϤ ϬⲈ ⲦⲀⲢⲚⲢⲚⲞⲂⲈ. ϪⲈ ⲚⲦⲚϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲀϤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰϤ ⲎⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲎⲘⲠⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲠⲈ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲤⲂⲰ ⲈⲚⲦⲀⲨϮ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘϨⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲦⲈⲦⲚⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲠⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲀⲢⲜ. ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲚⲞⲘⲒⲀ. ⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ϨⲰⲰϤ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲨⲦⲂⲂⲞ. ⲕ̅ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲢⲘϨⲈ ⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀϢ ϬⲈ ⲠⲈ ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎ ⲦⲚⲈϤ ⲘⲠⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲦⲈⲚⲞⲨ. ⲐⲀⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈ ⲠⲘⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲢⲢⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲀⲦⲈⲦⲚⲢϨⲘϨⲀⲖ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈⲨⲦⲂⲂⲞ ⲠϪⲰⲔ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲠⲘⲞⲨ. ⲠⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠⲰⲚϨ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ.