ⲉ̅
ⲁ̅ ⲈⲀⲚⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲠϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲈⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲚⲀϨⲈⲢⲀⲦⲚ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲨⲰ ⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϪⲚ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲢⲠⲔⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ. ⲈⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲈⲤⲢϨⲰⲂ ⲈⲨϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. ⲇ̅ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲨⲆⲞⲔⲒⲘⲎ. ⲦⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲆⲈ ⲈⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲉ̅ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ⲘⲈⲤϪⲒϢⲒⲠⲈ. ϪⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲦ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲚ. ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈⲒ ⲈⲚⲞ ⲚϬⲰⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲞⲒϢ ⲀϤⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲀⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲍ̅ ⲘⲞⲄⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲘⲈϢⲀⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲞⲨⲀⲄⲀⲐⲞⲤ. ⲏ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲚⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ. ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲈⲚⲞ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲀⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲚ. ⲑ̅ ⲚⲀϢⲰⲤ ϬⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲀⲚⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲦⲚⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲦⲞⲢⲄⲎ. ⲓ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲚⲞ ⲚϪⲀϪⲈ ⲀⲚϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ. ⲚⲀϢⲰⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲀⲚϨⲰⲦⲠ ⲦⲚⲚⲀⲞⲨϪⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈϤⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲢⲠⲔⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚϪⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲘⲠϨⲰⲦⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲘⲞⲨ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ϨⲒⲰⲰϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲀⲒ [[ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲀⲠⲰⲚϨ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ]]. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲈϤⲘⲞⲞⲨⲦ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲆⲈ ⲚⲈⲨⲰⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲘⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲘⲞⲨ ⲢⲢⲢⲞ ϪⲒⲚ ⲀⲆⲀⲘ ϢⲀ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈϪⲚ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ ⲚⲀⲆⲀⲘ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲈ ⲀⲚ ⲘⲠⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲘⲞⲦ. ⲈϢϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϨⲀϨ ⲘⲞⲨ. ⲚϨⲞⲨⲞ ϬⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲆⲰⲢⲈⲀ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲤⲀϢⲀⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲀϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲀⲚ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲚⲦⲀϤⲢⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲘⲀⲈⲒⲞ. ⲚⲦⲀⲠϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲨⲦϬⲀⲈⲒⲞ. ⲠⲈⲬⲀⲢⲒⲤⲘⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ϨⲀϨ ⲚⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲦⲘⲀⲒⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲠⲘⲞⲨ ⲢⲢⲢⲞ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲞⲨⲀ. ⲚϨⲞⲨⲞ ϬⲈ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲚⲈⲦϪⲒ ⲘⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲤⲈⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ϨⲘ ⲠⲰⲚϨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲒⲞⲨⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲢⲀ ϬⲈ ⲠⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲦϬ ⲀⲈⲒⲞ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲘⲀⲒⲞ ⲈⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲚⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲀ ϨⲀϨ ⲚⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ ϢⲰⲠⲈ. ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ⲦⲈ ⲐⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲤⲦⲘⲎⲦ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ. ⲕ̅ ⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲢϨⲞⲨⲞ ⲠⲈⲚⲦⲀ ⲠⲈϤⲚⲞⲂⲈ ⲀϢⲀⲒ ⲀⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲢϨⲞⲨⲈ ⲀϢⲀⲒ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲢⲢⲢⲞ ϨⲘ ⲠⲘⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲞⲚ ⲢⲢⲢⲞ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲈⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ.