ⲇ̅
ⲁ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ϪⲈ ⲀⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲘⲀⲒⲈ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲈϢⲀⲨⲈⲠ ⲠⲈϤⲂⲈⲔⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲠϢⲀ. ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲈⲚϤⲢϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲦⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲀⲤⲈⲂⲎⲤ ϢⲀⲨⲈⲠ ⲦⲈϤⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲋ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲞⲚ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ϪⲰ ⲘⲠⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲤⲘⲞⲤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲰⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀϪⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ. ⲍ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϨⲰⲂⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲨⲚⲞⲂⲈ. ⲏ̅ ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲈⲠ ⲚⲞⲂⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲑ̅ ⲠⲈⲒⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲤⲘⲞⲤ ϬⲈ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲈϪⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ϪⲚ ⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲈϪⲚ ⲦⲔⲈⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲦⲚϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲈⲠ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ ⲚⲦⲀⲨⲞⲠⲤ ϬⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲠⲈ ϪⲚ ⲈϤϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈϤϨⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒ ⲚⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲤⲂⲂⲈ ⲚⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ. ⲈⲦⲢⲈⲨⲞⲠⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲚⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲀϨⲈ ⲈⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲘⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲢⲎⲦ ⲈⲚⲦⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ. ⲎⲠⲈϤⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈⲒⲈ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ϢⲞⲨⲈⲒⲦ. ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲢⲎⲦ ⲞⲨⲰⲤϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲢϨⲰⲂ ⲈⲨⲞⲢⲄⲎ. ⲠⲘⲀ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲢⲈ ⲠⲈⲢⲎⲦ ϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲘⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲔⲈⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲦⲎⲢⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀⲒⲔⲰ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲚϨⲀϨ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲦⲀⲚϨⲞ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲨϢⲞⲞⲠ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲀⲢⲀ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲀϤⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ. ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲈⲒⲰⲦ ⲚϨⲀϨ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞϤ. ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈⲔⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠϤϬⲂⲂⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲈⲀϤⲔⲀϬⲞⲘ ⲈⲠⲦⲎⲢϤ ⲈϤⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲘⲚⲠⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦⲈ ⲚⲤⲀⲢⲢⲀ. ⲕ̅ ⲈⲠⲈⲢⲎⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠϤⲢϨⲎⲦ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϬⲘϬⲞⲘ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲈⲀϤϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀϤ ⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲀⲀϤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲀⲨⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲀⲨⲤⲀϨϤ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦϤ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ϪⲈ ⲀⲨⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲠⲤ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲈⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲚⲦⲘⲀⲈⲒⲞ.