ⲅ̅
ⲁ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲎⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϨⲎⲨ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲃ̅ ⲚⲀϢⲰⲤ ⲔⲀⲦⲀⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲚⲦⲀⲚϨⲞⲨⲦⲞⲨ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϢⲰⲠⲈ ⲈϢϪⲈ ⲀϨⲞⲒⲚⲈ ⲢⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲘⲎ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲀⲦⲚⲀϨⲦⲈ ⲚⲀⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲒ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲇ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲈ ⲚⲦⲈ ⲢⲰⲘⲈ ⲚⲒⲘ ϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲔⲈⲦⲘⲀⲒⲞ ϨⲚ ⲚⲈⲔϢⲀϪⲈ ⲚⲄϪⲢⲞ ϨⲘ ⲠⲦⲢⲈⲔϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ. ⲉ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲚϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀϪⲞⲞϤ ⲘⲎ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲈⲒⲚⲈ ⲚⲦⲈϤⲞⲢⲄⲎ ⲈϪⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲋ̅ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ. ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ. ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲦⲀϬⲞⲖ ⲈⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲀϨⲢⲞⲒ ϬⲈ ⲤⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲰⲤ ⲢⲈϤⲢⲚⲞⲂⲈ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ϨⲞⲒⲚⲈ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϢⲀⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲚⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲦⲀϨⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲘⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲨϨⲀⲠ. ⲑ̅ ⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲈ ⲈⲨⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ. ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲚϬⲚⲀⲢⲒⲔⲈ ⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲚ ⲚⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ ϪⲈ ⲤⲈϨⲀⲠ ⲚⲞⲂⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲘⲚ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲀ ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲚ ⲢⲘⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ⲠⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲢⲒⲔⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲢⲀⲦϢⲀⲨ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ. ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲞⲨⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲦⲀⲪⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲎⲚ ⲦⲈ ⲦⲈⲨϢⲞⲨⲰⲂⲈ ⲀⲨⲢⲔⲢⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲖⲀⲤ. ⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲨ ⲚϨⲞϤ ⲦⲈⲦϨⲀⲚⲈⲨⲤⲠⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ⲘⲈϨ ⲚⲤⲀϨⲞⲨ ϨⲒ ⲤⲒϢⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲨⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϬⲈⲠⲎ ⲈⲠⲚⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞⲨⲰϢϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲦⲀⲖⲀⲒⲠⲰⲢⲒⲀ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲒⲞⲞⲨⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲦⲈϨⲒⲎ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲞⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲞ ⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲚⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲒⲘ ⲦⲰⲘ. ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϢⲰⲠⲈ ϨⲀⲠϨⲀⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ. ⲚⲦⲀⲚⲤⲞⲨⲚ ⲠⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϪⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϨⲀⲢⲞⲤ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ. ⲘⲚ ⲠⲰⲢϪ ⲄⲀⲢ ϢⲞⲞⲠ ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈϢⲀⲀⲦ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲨⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ϨⲚ ⲦⲈϤⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲤⲰⲦⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲀϤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ. ⲈⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲚⲞⲂⲈ ⲈⲚⲦⲀⲚⲚⲀⲀⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲞⲬⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲞⲨⲞⲒϢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ⲘⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲈϤⲦⲰⲚ ϬⲈ ⲠϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲀⲨϢⲦⲀⲘ ⲈⲢⲰϤ ϨⲒⲦⲚ ⲀϢ ⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲀ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲦⲚϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀⲦⲘⲀⲈⲒⲞ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲞⲨⲈϢ ⲚⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲎⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ ⲠⲈ ⲘⲠⲀ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈϨⲈ ⲠⲀ ⲚⲔⲈϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲠⲈ. ⲗ̅ ⲈⲦⲂⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲘⲀⲒ ⲈⲠⲤⲂⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲀⲄⲤⲂⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲚⲀⲔⲀⲦⲀⲢⲄⲈⲒ ϬⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲚⲀⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ.