ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲚⲦⲔϢⲀϪⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϪⲰ Ⲱ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ϨⲘ ⲠϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚϨⲎⲦϤ ⲔϬⲀⲒⲞ ⲘⲘⲞⲔ ⲞⲨⲀⲀⲔ ⲔⲈⲒⲢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲰⲔ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲠⲈⲦⲔⲔⲢⲒⲚⲈ. ⲃ̅ ⲦⲚⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲠϨⲀⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲘⲘⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ. ⲅ̅ ⲈⲔⲘⲈⲈⲨⲈ ⲆⲈ ⲈⲠⲀⲒ ⲰⲠⲢⲰⲘⲈ ⲠⲈⲦⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲈⲔⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲚⲀⲢⲂⲞⲖ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲇ̅ ϪⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲔⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈϤⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲀⲚⲞⲬⲎ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ. ⲈⲔⲞ ⲚⲀⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ. ⲉ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲔⲚϢⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲔϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲚϤⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲀⲚ ⲈⲔⲤⲰⲞⲨϨ ⲚⲀⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲞⲢⲄⲎ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ. ⲘⲚ ⲠϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲘⲘⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲦⲰⲰⲂⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲍ̅ ⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲘⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲠϨⲰⲂ ⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈⲦϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲏ̅ ⲚⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨϮⲦⲰⲚ ⲈⲦⲞ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀ ⲦⲘⲈ. ⲈⲦⲠⲒⲐⲈ ⲆⲈ ⲈⲠϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲞⲨⲞⲢⲄⲎ ⲘⲚ ⲞⲨϬⲰⲚⲦ ⲑ̅ ⲘⲚ ⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲘⲚ ⲞⲨⲖⲰϪϨ ⲈϪⲚ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲠⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ. ⲓ̅ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲈⲒⲞ ⲘⲚ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲘⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲈⲒⲈⲚⲒⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲚϪⲒϨⲞ ⲄⲀⲢ ϨⲀⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲨⲚⲀϨⲈ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϪⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲨⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲘⲀⲈⲒⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲪⲨⲤⲈⲒ ⲤⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲚⲀ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲞⲨ ⲚⲞⲘⲞⲤ ⲤⲈϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ ⲚⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲦⲞⲨⲞ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈϤⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ. ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲤⲨⲚⲒⲆⲎⲤⲒⲤ ⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲘⲎⲦⲈ ⲚⲚⲈⲨⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ ⲈⲨⲄⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒ ⲎⲞⲚ ⲈⲨⲞⲨⲰϨⲘ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲎⲠ ⲚⲚⲢⲰⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲔⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲔⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ. ⲔⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲈⲨⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲔⲚⲀϨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲔ ϪⲈ ⲈⲔⲞ ⲚϪⲀⲨⲘⲞⲈⲒⲦ ⲚⲚⲂⲖⲖⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲚⲈⲦϨⲘ ⲠⲔⲀⲔⲈ. ⲕ̅ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲚⲤⲀϨ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ ϢⲎⲘ ⲈⲨⲚⲦⲀⲔ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠϨⲢⲂ ⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲘⲈ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦϮⲤⲂⲰ ϬⲈ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚⲄϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲔ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ϪⲈ ⲘⲠⲢϪⲒ ⲞⲨⲈ ⲔϪⲒⲞⲨⲈ ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲢⲚⲞⲈⲒⲔ ⲔⲞ ⲚⲚⲞⲈⲒⲔ ⲠⲈⲦϤⲰⲦⲈ ⲚⲚⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲔϢⲰⲖ ⲚⲚⲈⲢⲠⲎⲨⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ϨⲒⲦⲘ ⲠⲦⲢⲈⲔⲠⲀⲢⲀⲂⲀ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲔⲤⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲢⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲈⲔϢⲀⲚⲢ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲠⲈⲔⲤⲂⲂⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠⲈ ϬⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲘⲀ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲈⲠ ⲦⲈϤⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲨⲤⲂⲂⲈ ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲦⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲂⲂⲈ ⲦⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲪⲨⲤⲒⲤ ⲈⲀⲤϪⲈⲔ ⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲔ ⲠⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲘⲚ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲈⲦⲞ ⲘⲠⲀⲢⲀⲂⲀⲦⲎⲤ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲤⲂⲂⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ ⲠⲈ ⲠⲤⲂⲂⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲐⲎⲠ ⲠⲈ ⲠⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲠⲈ ⲠⲤⲂⲂⲈ ⲘⲠϨⲎⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲤϨⲀⲒ ⲀⲚ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲦⲀⲈⲒⲞ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.