Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Colosas aꞌuchéjmeꞌecaa
1
Pablo pu huáꞌateujteꞌe
1-2 Inee, i nej iꞌi Pablo, nee nu neajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ tíhuaꞌutaꞌaíj aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, ɨ́ tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ayee nu tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi, aꞌiné ayée pu tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Jamuan neꞌíjna i neꞌihuaaraꞌa, aꞌíjna i Timoteo, ayée nu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe mɨ sej Colosas éꞌeche, múꞌeen mɨ sej aꞌutéꞌuu ɨ́ Dios jemi.
Ayee tu tejáꞌamuateujteꞌe múꞌeen, mɨ sej seúcheꞌe téꞌeviicuaꞌi, seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ táꞌiyaꞌupua ɨ́ tɨ iꞌi Dios, chéꞌe amɨ́n rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuachaꞌɨ́ɨ áꞌaraꞌani, chéꞌe ajta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ áꞌamuaxɨejniuꞌuca tzajtaꞌa.
Pablo pu huáꞌahuaviitzeꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Jaꞌanáj tɨ naꞌa tej tíꞌijhuavii teꞌɨ́jna ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ rájyaꞌupua aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, jaꞌanáj tɨ naꞌa tej tíꞌijhuavii múꞌejmi jɨmeꞌe, jéꞌecan tu tátemuaꞌaveꞌe ɨ́ Dios jemi. Ayee tu rɨcɨ teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej teri yáꞌumuaꞌareeriꞌi sej nuꞌu ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ iꞌi Jesús, seajta nuꞌu jeíhua huáꞌixeꞌeveꞌe naíjmiꞌica ɨ́ mej aꞌutéꞌuu ɨ́ Dios jemi.
Ayee xu rɨjca, aꞌiné seúcheꞌe rajchúꞌeveꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tɨ Dios áꞌamuaꞌɨneꞌe ɨ́ ta japua. Tetɨ́ꞌɨj caí xɨ tejamuaatayúꞌuse, múꞌeen xu seri sejmíꞌi ráanamuajriꞌi seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios aꞌatzáahuatiꞌireꞌe jɨmeꞌe. Aꞌíjna i niuucari ayén cheꞌatá naꞌa huataseíjre múꞌejmi jemi tɨ́j ajta huataseíjre nainjapua ɨ́ chaanaca. Ayee pu seijreꞌe teɨte tzajtaꞌa tɨ́j cɨyej tɨ ájvaujseꞌesin, tɨ ajta antatácaꞌa.
Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌiruure múꞌejmi jemi. Tɨ́j aúcheꞌe naꞌa setɨ́ꞌɨj amuacaícan ráamuaꞌareeriꞌi iyeꞌehuaritɨéecan jɨmeꞌe tɨ Dios tzɨ́teꞌe rɨ́ꞌɨ áꞌamuachaꞌɨɨ tɨ́j naꞌa aꞌɨ́ɨn niuucari teꞌutéjche tɨ rɨ́ꞌɨ amuáaruuren. Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa aꞌíjna, aꞌɨ́ɨ pu tejamuaamuáꞌate aꞌɨ́jna ɨ́ Epafras tɨ ta jamuan tíꞌivaɨreꞌe. Jéꞌecan tu raxɨ́ꞌeveꞌe teꞌɨ́jna. Ajta aꞌɨ́ɨn, huápɨꞌɨ pu ta jetze meꞌecan tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi. Capu tiꞌitɨ́j jɨ́n ateáturaaveca.
Aꞌɨ́ɨ pu ajta ari titaatáꞌixaa ɨ́ sej rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ ruꞌihuaamuaꞌa seijreꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej jetzen araújcaꞌane ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n, catu jaꞌanáj raatapuáꞌajtacaꞌa tej Dios tíꞌijhuavii múꞌejmi jɨmeꞌe. Nain xɨcaj tzajtaꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene tɨ́ꞌɨj amɨ́n titaatáꞌixaa, ayée tu rɨcɨ. Dios tu tíꞌijhuavii tɨ i aꞌɨ́ɨn tejamuáamuaꞌaten nain jɨmeꞌe sej si ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios, sej si temuaꞌa mé titeumuámuaꞌaree, tɨ ij aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios amuaatáꞌan sej si ráamuaꞌaree aꞌij sej yeꞌí huárɨni eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe temuaꞌa naa.
10 Ayee tu een jɨ́n tíꞌijhuavii sej si siyen huárɨni aꞌij tɨ tihuaꞌuvíjteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej ramuaꞌate aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa. Teajta sej si siyen rɨ́ꞌɨ raatáꞌan seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej jɨ́n tíꞌimɨjhuacareꞌe. Setáꞌaj siyen éeneꞌen tɨ́j cɨyej tɨ ájvaujseꞌesin, tɨ ajta antatácaꞌa. Ajta sej si jaítzeꞌe raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan aꞌij tɨ een ɨ́ Dios. 11 Chéꞌe Dios amuaatáꞌan nain ɨ́ caꞌaníjraꞌa ɨ́ áꞌamuatzajtaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ tej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíjra. Aj xu si jetzen araújcaꞌanejsin sej si teꞌutáviicuaꞌi, sej si seajta seuj raachúꞌeveꞌen aꞌij tɨ tiꞌitɨ́ áꞌamuaruuren, sej si seajta huaújtemuaꞌaveꞌen.
12 Ayee xu een jɨ́n tíꞌijteujtziꞌireꞌe xáꞌaraꞌani ɨ́ tɨ táꞌiyaꞌupua, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu amuaatáꞌa sej si raꞌancuréꞌan seꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tejamuáacɨꞌɨti sexuꞌijméꞌen aꞌájna aꞌutɨ́ jaꞌanáj tɨ naꞌa huáneeriꞌi. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tejáꞌamuacɨꞌɨti seɨ́j ajta mɨ seɨj tɨ́j ayén tihuáꞌacɨꞌɨti ɨ́ seica ɨ́ mej huatéꞌuu ɨ́ Dios jemi.
13 Ayee pu téꞌeme, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu tuꞌirájtuaa aꞌujna aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa jaꞌanáj tɨ naꞌa tɨ́ꞌij caí chéꞌe títaꞌaíjteꞌen aꞌɨ́jna tɨ aꞌuun antiújmuaꞌaree. Dios pu tajaꞌaráaviꞌitɨ aꞌujna aꞌu tɨ tejéꞌaijta aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan tɨ huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌe. 14 Ayee pu tiuꞌutanájchitacaꞌa ɨ́ tej jɨ́n téꞌechaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan ta jetze meꞌecan huamɨ́ꞌɨ, ajta titaatáꞌuuniꞌiriꞌi ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.
Dios pu nuꞌu taꞌanpuáꞌajte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan
15 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ yaujraꞌan, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej jetzen ráamuaꞌaree aꞌij tɨ een ɨ́ Dios ɨ́ tej caí rasiseꞌi. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ amuacaí seijreꞌecaꞌa tɨ́ꞌɨj caí xɨ méꞌe jéꞌe tiꞌitɨjcaꞌa. 16 Aꞌɨ́j pu jamuan Dios nain tiúꞌutaahuacaꞌa, tɨ́j naꞌa tiꞌipuaꞌamé ɨ́ ta japua tɨ tejéꞌeseijreꞌe, ajta tɨ́j naꞌa puaꞌamé tɨ tejéꞌeseijreꞌe íiyen chaanaca japua, nain ɨ́ tej rasiseꞌi, ajta nain ɨ́ tej caí rasiseꞌi.
Majta meꞌɨ́n ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej tejéꞌaijta u ta japua, Dios pu nain huáꞌutaahuacaꞌa aꞌachú mej puaꞌamé. Aj pu i huaꞌantíhuau mej mi miyen cheꞌatá manaꞌa tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ ta japua matɨ́j tajtúhuaani, aꞌajhuáase, muayajtúumuaꞌa tɨ veꞌée, pixcaa muayúu, ajta tenáantzi. Nain pu tiúꞌutaahuacaꞌa jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu, ajta Cɨríistuꞌu pu huaꞌancuréꞌeviꞌitɨ.
17 Cɨríistuꞌu pu ayén seijreꞌecaꞌa tɨ́ꞌɨj caí xɨ méꞌe éꞌe tíꞌitɨɨtacaꞌa. Ajta nain pu Cɨríistuꞌu jetze araújcaꞌane tɨ ij teꞌutáviicuaꞌiran. 18 Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ veꞌecán jɨ́n antiújmuaꞌaree ruteɨ́testemuaꞌa jɨmeꞌe, aꞌɨ́mej ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jetzen tiuꞌunéj nain tɨ tíꞌiseijreꞌe, ajta aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ amuacaí aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayée pu éeneꞌe áꞌaraꞌani tɨ jaítzeꞌe veꞌetɨ́ aꞌame nain jɨmeꞌe.
19 Ayee puꞌu, raꞌaránajchecaꞌa ɨ́ Dios tɨ Cɨríistuꞌu ayén cheꞌatá naꞌa éeneꞌe áꞌaraꞌani ɨ́ ruxɨ́ꞌej Dios nain jɨmeꞌe. 20 Ajta, raꞌaránajchecaꞌa tɨ Cɨríistuꞌu jamuan huaꞌutéjpuaꞌajteꞌen ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe mej mi rɨ́ꞌɨ titeeteáturan ɨ́ Dios jemi. Naíjmiꞌica aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua tejéꞌeseijreꞌe, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌutépuaꞌajtacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe ɨ́ cúruu jetze, tɨ́ꞌɨj huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan.
21 Seajta múꞌeen, amuacaí, caxu xɨ́ꞌepɨꞌɨn éeneꞌe ɨ́ Dios jemi, seajta rájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij sej yeꞌí tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa. 22 Mɨ́ ajta Dios pu ari amuaꞌanpuáꞌajte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu huamɨ́ꞌɨ jetzen ɨ́ cúruu. Cɨríistuꞌu pu aꞌamua japua huaniú aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tirajpuaíjtzicaꞌa ɨ́ ru jetze. Aj pu i amuáꞌaviꞌitɨn ɨ́ Dios jemi, múꞌeen mɨ sej aꞌutéꞌuu xáꞌajuꞌun jemin. Caxu chéꞌe jaꞌanáj tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi. Capu ajta jaꞌatɨ́ múꞌejmi jetze tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌupuáꞌajteꞌesin.
23 Ayee pu téꞌeme tɨ puaꞌa seuj teꞌutáviicuaꞌi sej téꞌatzaahuateꞌe, ajta tɨ puaꞌa secaí yáꞌuhuaꞌanan ɨ́ sej seuj rachúꞌeveꞌen aꞌij tɨ tíꞌixaxaꞌa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios amuaꞌirájtuaani. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari ɨ́ mej meri tihuaꞌutáꞌixaa nainjapua. Mɨ́ neajta inee, Dios pu ajta ayén tinaaꞌíjca nej ni neꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen.
Pablo pu nuꞌu aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huaꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi
24 Ajta íjii, nee nu huatántemuaꞌaveꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tejámuaatévaꞌɨrihuaꞌan ɨ́ nej jɨ́n tirajpuaíjtzi naꞌaraa. Neajta niyen raanaíjmireꞌen ɨ́ ne jetze jɨmeꞌe ɨ́ tɨ teꞌáꞌatura mej mi ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tirajpuaíjtzicaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́j nu jɨ́n nehuáꞌavaɨreꞌe aꞌɨ́mej, ɨ́ tɨ jɨ́n Cɨríistuꞌu antiújmuaꞌaree, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej iꞌi teɨtestemuaꞌameꞌen. 25 Nee nu xaa teꞌenteájrupi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jɨ́n Dios ayén tinaaꞌíjca nej ni niyen huárɨni aꞌij tɨ Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare. Aꞌɨ́j nu jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌesin nain jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jetzen raxa ɨ́ Dios.
26 Aꞌíjna i niuucari, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ rúꞌavaa tɨ Dios ramuaꞌareerecaꞌa avíitzi jɨmeꞌe, ajcaꞌihuáꞌɨmua, nain xɨcaj tzajtaꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene. Aꞌɨ́ɨ ɨ́ mej amuacaícan éꞌechejcaꞌa, camu aꞌatzu ramuaꞌareerecaꞌa aꞌij tɨ Dios rɨníicheꞌen. Aru íjii, puꞌuri tihuaꞌutáꞌixaa mé jéjreꞌe huáꞌa jemi ɨ́ mej aꞌutéꞌuu ɨ́ Dios jemi. 27 Ayee pu raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare ɨ́ Dios tɨ tihuaꞌutáꞌixaateꞌen mé jéjreꞌe mej mi ráamuaꞌaree tɨ jéꞌecan pu naa seijreꞌe aꞌíjna ɨ́ tɨ rúꞌavaa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte ɨ́ mej miyen aꞌuchéjme nainjapua, íiyen ɨ́ chaanaca japua. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ aꞌamua tzajtaꞌa éꞌeseijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta amuaatáꞌasin sej si raseijran tɨ jéꞌecan pu naa seijreꞌe ɨ́ Dios jemi.
28 Teajta iteen, ayée tu tihuáꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte aꞌij tɨ tiꞌitɨ́j huáruu aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. Naíjmiꞌica tu rɨ́ꞌɨ tiꞌixáateꞌe, teajta iyeꞌehuaritɨéecan jɨ́n tu tihuáꞌamuaꞌaten mej mi ráamuaꞌaree tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe tɨ tiuꞌutátuiireꞌen puaꞌa ayén tiꞌayajna nusu caí. Ayee tu een jɨ́n rɨcɨ tej ti urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌájna xɨcájraꞌa jetze tetɨ́ꞌɨj huáꞌanviꞌitɨn naíjmiꞌica ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi.
29 Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen caꞌanín jɨ́n tíꞌimɨjhuaca, neajta niyen tíꞌiteseꞌe nain jɨmeꞌe aꞌachú tɨ caj tínetáꞌaca ɨ́ caꞌaníjraꞌa, neajta nain jɨ́n ɨ́ nej jɨ́n áꞌancaꞌane.