2
Aꞌij pu nuꞌu téꞌujmuaꞌate aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej Colosas aꞌuchéjme
Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen raxɨ́ꞌeveꞌe sej si ráamuaꞌaree nej aꞌamua japua tíꞌiteseꞌesin jeíhua. Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa huáꞌa japua tíꞌiteseꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej Laodicea éꞌeche, neajta aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí jaꞌanáj naaseíj neneerime jetze.
Ayee nu een jɨ́n rɨcɨ mej mi huateújcaꞌane ɨ́ ru tzajtaꞌa, mej mi majta naíjmiꞌi ruꞌihuaamuaꞌa muáꞌaraꞌani temuaꞌa naa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej huaújxeꞌeveꞌe rujɨ́ɨmuaꞌa. Ayee nu raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ tihuáꞌacɨꞌɨti tiꞌitɨ́ tɨ jéꞌecan tihuaꞌutévaꞌɨrihuaꞌan mej mi yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani nain jɨmeꞌe, mej mi majta ráamuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna tɨ rúꞌavaata ɨ́ Dios jemi. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu. Naíjmiꞌi ɨ́ tɨ ruxeꞌeveꞌe tej ti rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree, jaítzeꞌe pu titaatévaꞌɨrihuaꞌan caí tumin tɨ rúꞌavaata teástaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌasin tej ti yaúꞌitɨée táꞌaraꞌani nain jɨmeꞌe, tej ti ráamuaꞌaree tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ij caí jaꞌatɨ́ amuaacuanamuan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ caí jéꞌiyecan jɨ́n namuajreꞌe. Canu xaa yeꞌeche aꞌamua jamuan, sino ayée nu yeꞌɨmuá yé huaca. Capu amɨ́n aꞌij. Jéihua nu amuaꞌatamuáꞌareeri yú ne tzajtaꞌa, cu xɨee nej cu vejliꞌi aꞌutéjvee múꞌejmi jemi. Jéꞌecan nu huatántemuaꞌaveꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej neri ramuaꞌaree ɨ́ sej rɨ́ꞌɨ ruꞌihuaamuaꞌa temuaꞌa naa, Seajta teꞌutáviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu.
Dios pu nuꞌu huaꞌunaíjmireꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi
Aꞌiné xuꞌuri autéjhuii sej ráꞌantzaahuateꞌen seꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ iꞌi tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, setáꞌaj siyen rɨ́ꞌɨ titeetéꞌuuca aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jemi. Setáꞌaj siyen seꞌíjna jetze ucarute ɨ́ sej rájteuni ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi sej si siyen cheꞌatá senaꞌa teꞌutáviicuaꞌi tɨ́j cɨyej tɨ ajtanáanaꞌajme téteꞌɨmua chuaataꞌa. Xuꞌuri cɨ́j caj yaúꞌitɨe ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi. Setáꞌaj siyen tihuaújmuaꞌaten sej si yaúꞌitɨée xáꞌaraꞌani nain jɨmeꞌe, sej si jaítzeꞌe teꞌutáviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej ráꞌatzaahuateꞌe aꞌij mej meri tejamuaamuáꞌate. Setáꞌaj seajta huápɨꞌɨ tiraatateújtziꞌireꞌen ɨ́ Dios.
Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, caxu huaꞌatáꞌacareꞌen mej amuaatémuaꞌitɨn seica jɨmeꞌe niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌihuaꞌitaca. Ayee mú tíꞌijxeꞌeveꞌe mej mi miyen tejamuáꞌariꞌi ɨ́ sej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej tirájteu rujɨ́ɨmuaꞌa, ɨ́ niuucari tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe. Aꞌɨ́jna, ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌa, camu aꞌij tirájteu ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi, sino ayée muꞌu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa tirájteu, naꞌari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌimuaꞌata meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej rájyeꞌirajcaꞌa ɨ́ jéjcua.
Ayee puꞌu, aꞌiné nain tɨ́j naꞌa tɨ Dios een, aꞌɨ́ɨ pu huateájturaa ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi ɨ́ ru jetze. 10 Ajta Dios pu ayén amuaanaíjmire ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi sej si ruuri xáꞌaraꞌani jemin. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌanájca huáꞌa jemi matɨ́j menaꞌa puaꞌamé éꞌeseijreꞌe ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej teꞌáijta, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej títetéꞌuꞌupuꞌu u ta japua.
11 Seajta múꞌeen, xuꞌuri raꞌaráꞌaste seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej raꞌantisíꞌicheca ɨ́ runavij. Mɨ seajta, caxu raꞌaráꞌaste seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej teteca miyen amuáaruu ɨ́ rumuájcaꞌa jɨmeꞌe sino Cɨríistuꞌu puꞌu ayén raꞌaráꞌaste múꞌejmi jetze meꞌecan tɨ́ꞌɨj huamɨ́ꞌɨ ɨ́ cúruu jetze. Aꞌɨ́ɨ ɨ pu nain amuáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ sej jɨ́n aꞌij puaꞌa rɨjca tɨ ij caí chéꞌe tejámuaataꞌaíjteꞌen ɨ́ aꞌamua jetze.
12 Ayee pu tiráꞌamitɨejteꞌe ɨ́ Dios tɨ ayén tejamuáaruu setɨ́ꞌɨj huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa. Xɨee sej cu múꞌeen avaꞌujnáa ɨ́ Cɨríistuꞌu jamuan. Ayen cheꞌatá naꞌa tɨ́j sej múꞌeen aꞌitácɨɨne ɨ́ mɨꞌɨchite tzajtaꞌa jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu. Ayee pu een aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej múꞌeen ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ muárɨꞌeriꞌiraꞌa Dios tɨ jɨ́n raꞌajjáj aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite.
13 Aꞌájnáꞌɨmua, ayée xu éeneꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, seúcheꞌe xu mɨꞌɨchite puꞌéeneꞌe ɨ́ Dios jemi, seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej auteájturaa u Dios jemi, seajta seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej caí miyen amuaꞌantisíjchixɨ ɨ́ áꞌamuanavi jetze. Mɨ ajta íjii, Dios pu ajtahuaꞌa amuaatatɨ́ste ɨ́ áꞌamuaxɨejniuꞌuca sej si aꞌutéꞌuu xáꞌaraꞌani ɨ́ Cɨríistuꞌu jamuan. Nain pu ari tejámuaatáꞌuuniꞌiriꞌi ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. 14 Aꞌɨ́ɨ pu xaa raꞌuréꞌuu aꞌɨ́jna tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa, ɨ́ tɨ jetzen ráꞌaxajtacaꞌa ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen téjmi jetze tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌujpuáꞌajte, ɨ́ tej jɨ́meꞌen téꞌechaꞌɨɨcaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu antipuáꞌariꞌiraꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ráꞌutatai ɨ́ cúruu jetze jamuan aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu.
15 Majta meꞌɨ́n ɨ́ xɨéjniuꞌucari ɨ́ mej tíꞌaijta, majta ɨ́ mej títetateí ɨ́ ta japua, Cɨríistuꞌu pu huajáꞌuriiriꞌi ɨ́ mej jɨ́n antiújmuaꞌareerecaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌutatéviꞌiraste mé jéjreꞌe. Huaꞌaveꞌejáapuajméꞌe, pu aꞌiteájraa. Huaꞌutéemuaꞌitɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huamɨ́ꞌɨ ɨ́ cúruu jetze.
Mej nuꞌu ráahuauni aꞌɨ́jna tɨ ɨ́ júteꞌe éꞌemeꞌecan
16 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, michéꞌe mi caí áꞌamuamuaireꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij sej tiúꞌucuaꞌani, aꞌij sej yeꞌí titeeyéꞌen, nusu aꞌɨ́jna xɨcájraꞌa tɨ jetzen ayén nuꞌu ruxeꞌeveꞌe sej tiúꞌuyesten tɨ teꞌuteꞌitɨén ɨ́ máxcɨraꞌi, naꞌari tɨ teꞌaráꞌasti jaꞌanáj mej ruseꞌupi. 17 Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ ayén tíꞌeen, cu xɨee tɨ jaꞌatɨ́ huácɨen jetze áꞌucheꞌecan. Ayee pu tíꞌivaɨreꞌe tej ti tiyen ráamuaꞌaree aꞌij tɨ tejaꞌuréꞌenejsin.
Mɨ́ ajta, ɨ́ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn tɨ́n, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu. 18 Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej huaꞌaráanajche mej rucɨɨniveꞌe jéjreꞌecɨtzeꞌe, aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca mú nuꞌu tíhuaꞌutateújtziꞌireꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej títetateí ɨ́ ta japua. Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu huaꞌatáꞌacareꞌen miyen tejamuáꞌariꞌiran meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej seri raamuáꞌitɨ ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́ɨ mú xaa rucɨɨniveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej mi nain tiuꞌutaxáj aꞌij mej nuꞌu tiuꞌuseíj aꞌij tɨ tíꞌeen u ta japua. Majta jeíhua ahuaújtzaahuateꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa manaꞌa tirájteu. 19 Muꞌuri mé rúurɨe meꞌɨ́jna ɨ́ taꞌanájca ɨ́ tej jetzen airáneajxɨꞌɨn, ɨ́ tej jetzen arátacaꞌane tej ti tiyen cheꞌatá tenaꞌa naímiꞌi huavaújseꞌen aꞌij tɨ Dios titatáꞌaca tɨ́j ajta tiújviꞌiraxɨꞌɨn ɨ́ cari táataꞌa jamuan.
20 Casiꞌi múꞌeen, Cɨríistuꞌu pu aꞌamua japua huaniú tɨ́ꞌɨj huamɨ́ꞌɨ, ajta camu chéꞌe tejáꞌamuaꞌaijteꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huáꞌamuaꞌatziiraꞌa ɨ́ seica ɨ́ teteca. Tɨ́ puaꞌa ayén, aꞌiné een jɨ́n siyen cheꞌatá senaꞌa tíꞌijrɨꞌɨre matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej miyen tíꞌijxeꞌeveꞌe mej tejámuaataꞌaíjteꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej meri tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa. 21 Ayee mú tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨjɨ́n: “Caxu raꞌajtamuáꞌamuateꞌen. Caxu raꞌajtácuaꞌan. Caxu raꞌajtémɨjhuaꞌan.”
22 Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa ɨ́ niuucari tɨ ayén een, naímiꞌi pu jɨ́meꞌen raxa tiꞌitɨ́ tɨ antipuáꞌari aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej raaxɨ́n. 23 Ayej xaa neꞌu, ayée pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ ayén een. Cɨ xɨee rɨ́ꞌɨ mú mé titeumuámuaꞌaree, cu xɨee tɨ tiꞌitiáꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe, cu xɨee puaíjtzi pu raatáꞌan ɨ́ ru jetze.
Mɨ́ ajta, capu tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe sino ayée puꞌu mej mi huataúraꞌan rujɨ́ɨmuaꞌa manaꞌa micu.