3
Aꞌij mej nuꞌu yeꞌí huárɨni aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Ayee pu tiráꞌamitɨejteꞌe ɨ́ Dios ɨ́ sej seri seajtáhuaꞌa huatarúu jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ j pu jɨ́n, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ tejéꞌeseijreꞌe u ta japua aꞌu tɨ Cɨríistuꞌu nain jɨ́n antiújmuaꞌaree u Dios jemi.
Setáꞌaj siyen tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jɨmeꞌe u tɨ tejéꞌeseijreꞌe u ta japua. Caxu siyen senaꞌa tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jɨmeꞌe u tɨ tíꞌiseijreꞌe íiyen chaanaca japua. Ayee xu huárɨni, aꞌiné xuꞌuri huácuii u Cɨríistuꞌu jamuan. Ajta, Cɨríistuꞌu pu amuaatéꞌɨne u ta japua u Dios jemi u sej jɨ́n ruuri xáꞌaraꞌani jemin.
Ajta aꞌɨ́ɨn u Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́jna tej jetzen arátacaꞌane tej iꞌi ruuri, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn huataseíjreꞌen mé jéjreꞌe, aj tu ti tiyen cheꞌatá tenaꞌa huataseíjreꞌen jamuan. Nain pu ayén naa tíꞌiseíireꞌe áꞌame huápɨꞌɨ mej mi naíjmiꞌi naa rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj.
Jɨ́meꞌen ɨ́ mej mejmíꞌi tíꞌijrɨꞌɨrejcaꞌa, ajta ɨ́ tɨ jéjcuacan jɨ́n seijreꞌe
Aꞌɨ́ɨ j pu jɨ́n, setáꞌaj siyen raatapuáꞌajta naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa een, tɨ aꞌamua jetze aiirániineica. Caxu huáꞌa jamuan jiꞌipiteꞌen u sej caí naíjmiꞌi jiꞌipi. Caxu chéꞌe siyen rɨjca ɨ́ ruxánaꞌacɨreꞌe jɨmeꞌe. Caxu seajta taúraꞌacareꞌen tɨ tejámuaataꞌaíjteꞌen ɨ́ aꞌamua jetze tɨ aiirániineica. Caxu chéꞌe rahuauca ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa een.
Seajta iꞌi, caxu tíꞌimuajcheꞌe. Jaꞌatɨ́ tɨ ayén tíꞌimuajcheꞌe, ayée pu cheꞌatá naꞌa een u Dios jemi tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ranáꞌamicheꞌe ɨ́ tɨ caí Dios púꞌeen. Puꞌuri tejaꞌuréꞌenejsin tɨ ꞌutévatzɨjsin ɨ́ puaíjtzi huáꞌa japua ɨ́ mej caí meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. Jéꞌecan mú tirajpuaíitzi muáꞌajuꞌun.
Seajta múꞌeen, ayée xu amuacaícan rɨjcaꞌa nain jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa een, setɨ́ꞌɨj seúcheꞌe ráꞌastejcaꞌa nain tɨ ayén. Ajta íjii, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej tiꞌicaúraꞌariꞌi naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ ayén een: Caxu níniuꞌucacu, ni caxu rújaaxɨéeviꞌira, ni caxu rutéꞌaxɨꞌɨ, ni caxu aꞌij puaꞌa éeneꞌen, ni caxu aꞌij puaꞌa tihuáꞌixaateꞌe huáꞌa jemi ɨ́ teɨte. Caxu seajta aꞌij puaꞌa tíꞌixajta.
Caxu tíꞌiruꞌixaateꞌe huaꞌitzi jɨmeꞌe seɨ́j ajta seɨj, aꞌiné xuꞌuri raatapuáꞌajtacaꞌa seꞌɨ́jna tɨ míꞌimeꞌecan tɨ úꞌuseijreꞌecaꞌa ɨ́ aꞌamua jetze. Seajta nain mé úurɨeeni aꞌij tɨ yeꞌí rɨjcaꞌa aꞌɨ́jna tɨ míꞌimeꞌecan. 10 Ari múꞌeen, xuꞌuri tiꞌihuaújchejte seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiꞌirɨ́ꞌeen, tɨ tiꞌijéjcua. Dios pu auj amuaajéjcuareꞌesin ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa sej si siyen éeneꞌe xáꞌaraꞌani tɨ́j aꞌɨ́jna tɨ amuaateájtuaa íiyen chaanaca japua, sej si nain jɨ́n ráamuaꞌati.
11 Ajta ɨ́ Dios, capu jetzen ruxeꞌeveꞌe tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ Israél jetze ajtémeꞌecan nusu tɨ puaꞌa iꞌi Griego púꞌeeneꞌen. Capu ajta jetzen ruxeꞌeveꞌe tɨ puaꞌa peri raꞌaráꞌaste peꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej muaꞌantisíjchecaꞌa áꞌa navij nusu pecaí. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa aꞌɨmuá péꞌemeꞌecan, naꞌari seɨj chuéjraꞌa japua peꞌeche. Capu ajta aꞌij íꞌirɨni tɨ puaꞌa seica pej jemin tíꞌivaɨreꞌe naꞌari pej piyen tihuáꞌaijteꞌe ɨ́ seica. Ayee puꞌu, Cɨríistuꞌu pu xaa aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ ruxeꞌeveꞌe. Nain pu jɨ́n raꞌaráꞌasten. Ajta aꞌɨ́ɨn pu huateáturaasin huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa aꞌu tɨ naꞌa mej menaꞌa aꞌuchéjme.
12 Ayee puꞌu, Dios pu amuaꞌantíhuaꞌu. Xuꞌuri huatéꞌuu jemin, ajta aꞌɨ́ɨ pu amuáꞌixeꞌeveꞌe. Sej si siyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Setáꞌaj ahuaújcuꞌuven seɨ́j seajta seɨj. Setáꞌaj rɨ́ꞌɨ huáꞌachaꞌɨɨ ɨ́ seica, caxu áꞌujtzaahuateꞌe, caxu seajta rucɨɨniveꞌe. Setáꞌaj siyen teꞌutáviicuaꞌi tiꞌitɨ́ tɨ aꞌij tejáꞌamuaruure.
13 Setáꞌaj siyen ráꞌuviicuaꞌi seɨ́j seajta seɨj. Setáꞌaj seajta tiuꞌutaúruuniꞌi tɨ puaꞌa seɨj rájaaxɨejteꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi. Aꞌiné tavástaraꞌa pu ari múꞌejmi tiuꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi, setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa tiuꞌutaúruuniꞌi seɨ́j seajta mɨ seɨj. 14 Ajta, ɨ́ tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe caí máà niuucari, setáꞌaj siyen huaújxeꞌeveꞌen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ sej jɨ́n avaújseɨjtareꞌen sej si seɨj senaꞌa teɨtejraꞌa puꞌéeneꞌen xáꞌaraꞌani. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu amuaanaíjmireꞌesin.
15 Chéꞌe Cɨríistuꞌu amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa sej si ruꞌihuaamuaꞌa xáꞌaraꞌani temuaꞌa naa. Ayee pu tejamuaatajé ɨ́ tavástaraꞌa sej si siyen xɨ́ꞌepɨꞌɨn éeneꞌe seɨ́j ajta mɨ seɨj, aꞌiné naímiꞌi xu ruseáxuꞌitareꞌen. Seajta siyen tiꞌijtéujtziꞌireꞌen ɨ́ Dios.
16 Setáꞌaj siyen tiúꞌumuaꞌati jeíhua seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Cɨríistuꞌu sej si ráamuaꞌaree aꞌij sej tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ seica, aꞌij sej yeꞌí rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌareꞌen sej si tihuáꞌaꞌixaateꞌen nain eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe. Seajta chuiicari xu jɨ́n tiraatateújtziꞌireꞌen ɨ́ Dios. Ayee xu tiuꞌutáchuiica ɨ́ ru tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe chuiicari tɨ yuꞌuxari jetze meꞌecan, nusu chuiicari tɨ Dios jetze raxa, naꞌari tiꞌitɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ amuaatámuaꞌatziite ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios.
17 Ayee puꞌu, setɨ́j senaꞌa tiꞌixa, setɨ́j senaꞌa rɨcɨ, setáꞌaj siyen huárɨni nain jɨ́meꞌen niuucajtzeꞌen ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Setáꞌaj tiraatateújtziꞌireꞌen ɨ́ Dios ɨ́ táꞌiyaꞌupua jamuan ɨ́ Cɨríistuꞌu.
Aꞌij mej yeꞌí huárɨni ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teɨte
18 Múꞌeen, mɨ sej viɨ́cheꞌe, setáꞌaj raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej jemi áꞌamuacɨnastemuaꞌa, aꞌiné ayée pu tiraavíjteꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi. 19 Seajta múꞌeen, mɨ sej neɨche, setáꞌaj rɨ́ꞌɨ tihuáꞌajchaꞌɨ́ɨ xáꞌaraꞌani temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ sej huajáꞌuviꞌitɨn. Caxu aꞌij tihuáꞌajeeve.
20 Seajta múꞌeen, mɨ sej huaꞌatáàtajmuaꞌa, setáꞌaj siyen nain jɨ́n huaꞌaráꞌastijreꞌen matɨ́j menaꞌa tejamuáꞌixaateꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ ruvaújsimuaꞌa, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa.
21 Seajta múꞌeen, mɨ sej huáꞌavaujsimuaꞌa, caxu huápɨꞌɨ huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨ aꞌɨ́mej ɨ́ ruyaujmuaꞌa mej mi caí aꞌij puaꞌa téꞌujmuajte.
22 Seajta múꞌeen, mɨ sej tíꞌijtiꞌireꞌe, setáꞌaj nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe. Setáꞌaj siyen tiuꞌumuárɨꞌen temuaꞌa naa setɨ́j senaꞌa tiraayɨ́ꞌɨtɨ aꞌiné múꞌeen xu ráꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa. Caxu raatapuáꞌajta seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ́ꞌɨj caí méꞌe jáꞌahuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tejáꞌamuaꞌaijteꞌe. Seica mú miyen rɨcɨ. Aj mú caj tíꞌimuarɨꞌe tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn tɨ tihuáꞌaijteꞌe tɨ huáꞌaseijra. Ayee muꞌu rɨcɨ mej mi rɨ́ꞌɨ raatáꞌan.
23 Mɨ́ seajta múꞌeen, setɨ́j senaꞌa rɨcɨ, setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa tiuꞌumuárɨꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe setɨ́j tiraatévaɨreꞌencheꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa. Caxu siyen senaꞌa tiuꞌumuárɨꞌen mej mi amuaaséij aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca. 24 Xuꞌuri ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ajta tejámuaatanájchiteꞌesin ɨ́ tɨ rujɨ́ɨmuaꞌa. Aúcheꞌe pu tejáꞌamuacɨꞌɨti aꞌɨ́jna sej raamuáꞌitɨ, aꞌiné aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ sej tíꞌijvaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
25 Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa rɨcɨ, ayée pu cheꞌatá naꞌa aꞌij puaꞌa tíꞌijcɨꞌɨti. Ruxɨ́ꞌej pu tihuáꞌaruuren ɨ́ Dios jemi, capu jaꞌatɨ́ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen caí ɨ́ seɨj ɨ́ jemin.