4
Seajta múꞌeen, mɨ sej tihuáꞌaijteꞌe, setáꞌaj tíhuaꞌutapuaíjveꞌen tɨ́j naꞌa ɨ́ tɨ ruxeꞌeveꞌe, tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiraavíjteꞌe tɨ tihuáꞌacɨꞌɨti. Ayee xu huárɨni aꞌiné xuꞌuri ramuaꞌaree tɨ seɨ́j ajta tejáꞌamuaꞌaijteꞌe múꞌejmi. Júteꞌe pu éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́jna.
Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ teꞌentipuáꞌari, ajta ɨ́ tɨ jɨ́meꞌen caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin
Setáꞌaj seuj rahuaviira ɨ́ Dios jemi. Caxu aꞌij ruaaca. Seajta múꞌeen, seúcheꞌe tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios. Seajta, setáꞌaj siyen seuj rahuaviira ɨ́ Dios jemi itejmi jɨmeꞌe tɨ ij Dios ayén taataseíjrateꞌen aꞌij tɨ yeꞌí tiꞌitɨ́ huáruuren tej ti tiyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari, tej ti teꞌɨ́jna huaꞌutaseíjrateꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́jna tɨ rúꞌavaata ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, nuꞌuri aiteánamiꞌi.
Seucheꞌe xu seajta rahuaviira ɨ́ Dios jemi neetzi jɨmeꞌe nej ni eꞌehuauritɨéecan jɨ́n tihuáꞌaꞌixaateꞌen aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe nej niyen rɨcɨ.
Ayee xu rɨjca múꞌeen, caxu chéꞌe senaꞌa áꞌujujhuaꞌaneꞌen huáꞌa jamuan ɨ́ mej caí téꞌatzaahuateꞌe, sino ayée xuꞌu rɨjca matɨ́j teɨte ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ metíteumuámuaꞌaree. Jaꞌanáj tɨ naꞌa tɨ íꞌirɨꞌɨri sej siyen huárɨni ɨ́ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn, ayée xuꞌu rɨjca. Setáꞌaj rɨ́ꞌɨ huaꞌatáꞌacareꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen tíꞌixaxaꞌa, mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n ráamuaꞌaree ɨ́ sej caí rucɨɨniveꞌe. Seajta siyen tihuáꞌaꞌixaateꞌen mej mi huajɨ́jxɨn, mej mi rɨꞌéeneꞌe muáꞌaraꞌani.
Jɨ́meꞌen ɨ́ tɨ teꞌentipuáꞌari
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Tíquico aꞌɨ́jna ɨ́ taꞌihuaaraꞌa ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi, aꞌɨ́ɨ pu tejámuaatáꞌixaateꞌesin nain aꞌij tɨ tíꞌinevaɨreꞌe ineetzi. Jéihua nu raxɨ́ꞌeveꞌe nemɨ́jna. Aꞌii pu ari rɨ́ꞌɨ tináavaɨ araꞌaxcáacan jɨmeꞌe. Capu jaꞌanáj áꞌɨtzee. Ajta, naíjmiꞌi tu tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa jemi. Aꞌɨ́ɨ j nu jɨ́n neraataꞌíiti múꞌejmi jemi tɨ ij ayén tejámuaatáꞌixaateꞌen aꞌij tɨ tíꞌitavaɨreꞌe, tɨ ij rɨ́ꞌɨ jamuaatáꞌan.
Neajta nu jamuan raataꞌíti neꞌɨ́jna ɨ́ Onésimo, ɨ́ tɨ múꞌejmi jetze ajtémeꞌecan. Jéꞌecan tu teajta raxɨ́ꞌeveꞌe teꞌɨ́jna ɨ́ taꞌihuaaraꞌa. Capu ajta jaꞌanáj áꞌɨtzee. Aꞌɨ́ɨ mú nain jɨ́n tejámuaatáꞌixaateꞌesin aꞌij tɨ tíꞌiruure iiyecuí.
10 Majta meꞌɨ́n ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú áꞌamuateujteꞌe, amuacaícan aꞌɨ́jna ɨ́ Aristarco tɨ ajta ayajna aiteánamiꞌi nee jamuan, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Marcos, tɨ iꞌi neuseájraꞌan pɨ́rɨcɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Bernabé. Xuꞌuri ramuaꞌaree aꞌij sej yeꞌí huárɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe, tɨ jɨ́meꞌen yee tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn aꞌuréꞌenen múꞌejmi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ Marcos, setáꞌaj raꞌancuréꞌeviꞌitɨn temuaꞌa naa.
11 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, ɨ́ tɨ ajta ayén ántehuaa tɨjɨ́n Justo, aꞌɨ́ɨ pu ajta áꞌamuateujteꞌe. Aꞌíime ɨ́ mej huaíca, aꞌii muꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, ɨ́ mej miyen neetzi jetze téꞌejtévaɨreꞌe tej ti tiyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ teɨte jɨ́meꞌen ɨ́ Dios tɨ tíꞌaijta íiyen chaanaca japua. Jéꞌecan mú rɨ́ꞌɨ naatáꞌa ineetzi.
12 Ajtahuaꞌa seɨ́j pu áꞌamuateujteꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Epafras. Aꞌɨ́ɨ pu ajtémeꞌecan múꞌejmi jetze, ajta pu ravaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu. Jaꞌanáj tɨ naꞌa pu tíꞌiteseꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rahuavii ɨ́ Dios jemi múꞌejmi jɨmeꞌe, sej si teꞌutáviicuaꞌi, sej si caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan, sej si seajta raꞌaráꞌastijreꞌen nain jɨmeꞌe aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. 13 Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ayén tiꞌayajna. Aꞌɨ́ɨjna ɨ́ Epafras, jéꞌecan pu tíꞌiteseꞌe múꞌejmi jɨmeꞌe, ajta aꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ mej meꞌuun aꞌuchéjme, aꞌájna jáꞌahuaꞌa Laodicea, majta ɨ́ mej seɨ́j jetze éꞌeche ɨ́ chajtaꞌa aꞌájna Hierápolis. 14 Aꞌɨ́ɨ mú majta áꞌamuateujteꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Lucas, ɨ́ tɨ tihuáꞌahuaꞌate, ɨ́ tej raxɨ́ꞌeveꞌe, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Demas.
15 Setáꞌaj siyen huaꞌutateújteꞌen neetzi jetze meꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa Laodicea mej aꞌuchéjme, seajta seꞌɨ́jna ɨ́ Ninfas. Setáꞌaj seajta huaꞌutateújteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri aꞌu tɨ éꞌeche ɨ́ Ninfas.
16 Setɨ́ꞌɨj seri raꞌujíjve seꞌíjna i yuꞌuxari sej si naíjmiꞌi ráanamua, setáꞌaj siyen tiuꞌutaꞌíte mej mi huaꞌutánamuajristeꞌen aꞌɨ́ɨme Laodicea mej éꞌeche. Ajta ɨ́ seɨ́j ɨ́ yuꞌuxari, Laodicea tɨ éꞌemeꞌecan, setáꞌaj seajta raꞌujíjveꞌen sej si seajta naíjmiꞌi ráanamua. 17 Seajta, setáꞌaj siyen tiraataꞌixaateꞌen seꞌɨ́jna ɨ́ Arquipo yee: “Rɨ́ꞌɨ pepuꞌu múꞌee, pej pi nain jɨ́n raꞌaráꞌasten ɨ́ tavástaraꞌa tɨ tímuaaꞌíjcate.”
18 Inee, i nej iꞌi Pablo, aꞌij nu jetze jáꞌamuateujteꞌe aꞌíjna i nej raꞌuyúꞌuxacaꞌa nemuajcaꞌa jɨmeꞌe. Caxu yáꞌuhuaꞌanan ɨ́ nej aiteánamiꞌi. Chéꞌe aꞌij tejáꞌamuavaɨreꞌe. Ayee pu icu.