5
Mej nuꞌu huaújcaten tɨ puaꞌa yee uvéꞌenen ɨ́ tavástaraꞌa
Taꞌihuaamuaꞌa, capu aꞌatzu ruxeꞌeveꞌe tej teꞌɨ́jna jɨ́n tejáꞌamuayuꞌuseꞌe aꞌatzaj tɨ puaꞌa yee uvéꞌenen ɨ́ tavástaraꞌa, tiꞌitɨ tɨ xɨcáaraꞌan jetze ajtahuaꞌa huataseíjreꞌesin. Xuꞌuri ramuaꞌaree temuaꞌa naa tɨ caꞌanacan tejaꞌuréꞌenejsin. Ayee pu huataseíjreꞌesin tɨ́j nahuaꞌari tɨ uteáruti tɨ́caꞌari tzajtaꞌa aꞌu tɨ tejéꞌenahuaꞌan.
Majta meꞌɨ́n ɨ́ teɨte, ayée mú tiꞌixáata muáꞌajuꞌun tɨjɨ́n: “Capu chéꞌe tiꞌitɨ aꞌij rɨcɨ. Puꞌuri tiuꞌupuáꞌareajraa.” Tɨ puaꞌa meri miyen tíꞌixajta, aj pu i aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ xɨcáaraꞌan tɨ jetzen huaꞌantipuáꞌajteꞌesin. Ayee pu seíireꞌe aꞌame tɨ́j ꞌɨ́itaꞌa tɨ raꞌutacuíꞌine. Capu huatárɨꞌɨristari mej huatáꞌuuna mej mi caí rajpuaíitzi muáꞌaraꞌani.
Mɨ seajta múꞌeen, taꞌihuaamuaꞌa, caxu chéꞌe tɨ́caꞌamisteꞌe seijreꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, caí chéꞌe múꞌejmi japua cájveti aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan jetze. Capu ayén tejaꞌuréꞌenejsin múꞌejmi jemi tɨ́j ɨ́ nahuaꞌari tɨ aꞌuun aꞌuteáruti tɨ́caꞌari tzajtaꞌa. Capu aꞌatzu xaa neꞌu, aꞌiné múꞌeen xu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej aꞌájna éꞌeseijreꞌe aꞌu tɨ áꞌuneeriꞌi ɨ́ Dios jemi. Múꞌeen xu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej áꞌujujhuaꞌan tújcaꞌari tzajtaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén tiraavíjteꞌe tej tiyen huárɨni.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n caí chéꞌe tiyen rɨj táꞌajuꞌun matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej miyen seijreꞌe. Cu xɨee mej cuꞌutzu. Tichéꞌe tiyen éꞌeneꞌe táꞌaraꞌani tej atanéjneꞌere, tej rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌaree. Majta meꞌɨ́n ɨ́ mej cuꞌutzu, ayée mú tíꞌitecuꞌutzu tɨ́caꞌamisteꞌe, majta meꞌɨ́n ɨ́ mej rutáꞌaruaijveꞌe, aꞌɨ́ɨ mú rutáꞌaruaijveꞌe tɨ́ꞌɨj auj huatɨ́caꞌa.
Mɨ teajta iteen, aꞌiné teen tu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́ɨme jemi ɨ́ mej néeristeꞌe áꞌujujhuaꞌan ɨ́ Dios jemi, tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ titejáꞌujujhuaꞌaneꞌen. Tichéꞌe teajta ráꞌantzaahuateꞌen ɨ́ tavástaraꞌa. Tɨ puaꞌa tiyen huárɨni, aꞌɨ́ɨ pu tavástaraꞌa ta japua niuuni. Tichéꞌe teajta huátaxeꞌeveꞌen seɨj teajta seɨj. Tɨ puaꞌa tiyen huárɨni, ayée pu xaa huatárɨꞌɨristari tej tiyen tiꞌijchúꞌeveꞌe tɨ Dios tuꞌirájtuaani.
Ayee pu een aꞌiné capu Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare itejmi jemi tej ti tiyen tirajpuaíitzi táꞌaraꞌani teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios tiꞌitɨj jɨ́n titaꞌuxɨ́jteꞌen. Capu xaa neꞌu, sino ayée pu Dios ayén titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa tɨ ajta iꞌi Jesús tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu tuꞌirátuaasin. 10 Aꞌɨ́ pu huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan tej ti tiyen ruuri táꞌaraꞌani jamuan ɨ́ tavástaraꞌa, tetɨ́j tenaꞌa aꞌachú tej puaꞌamé. Capu amɨ́n aꞌij, tej teuj ruuri naꞌari teri huácuii, naímiꞌi tu huateáturaasin jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
11 Aꞌɨ́j xu jɨ́n caꞌaníjraꞌa tiuꞌutáꞌan seɨj seajta seɨj. Setáꞌaj seuj tiuꞌutévaɨreꞌen. Jee xaa, xuꞌuri siyen rɨcɨ seɨj seajta seɨj.
Pablo pu rɨ́ꞌɨ tihuáꞌixaateꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
12 Mɨ sej taꞌihuaamuaꞌa, ayée tu tejáꞌamuahuavii sej si rɨ́ꞌɨ tihuájchaꞌɨɨ seꞌɨ́mej ɨ́ ruvaújsimuaꞌa, ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌimɨjhuaca múꞌejmi jemi, ɨ́ mej majta meꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree mej tejamuáamuaꞌaten aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. Aꞌɨ́ mú majta caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌaca. 13 Chéꞌe ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe mej jeíhua huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌiteteɨte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen tíꞌimɨjhuaca múꞌejmi jemi, sej si siyen rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa.
14 Ayee tu teajta tejáꞌamuahuavii sej si rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí tíꞌimuarɨꞌecu mej mi majtáhuaꞌa tiuꞌumuárɨꞌen. Sej si caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí rucacáꞌane ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca jetze. Setáꞌaj seajta huaꞌutévaɨreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Setáꞌaj naíjmiꞌica áꞌacuꞌuvee.
15 Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen tɨ ij caí jaꞌatɨ ayén cheꞌatá naꞌa aꞌij puaꞌa ráaruuren ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi tɨ ajta aꞌij puaꞌa ráaruu aꞌɨ́jna. Ayee xu tíꞌiteseꞌe sej si jaꞌanáj tɨ naꞌa rɨ́ꞌɨ tihuájchaꞌɨɨ seɨj seajta seɨj, seajta naíjmiꞌica. 16-17 Setáꞌaj rutémuaꞌaveꞌe jaꞌanáj tɨ naꞌa. Caxu jaꞌanáj ratapuáꞌajtacareꞌen sej huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi.
18 Setáꞌaj nain jɨ́n tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios aꞌiné ayée pu tíꞌijxeꞌeveꞌe sej siyen huárɨni aꞌiné Jesús, ɨ́ tɨ iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu aꞌamua japua niuuni. 19 Caxu raꞌantánaamuan seꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios. 20 Caxu seajta aꞌij puaꞌa tihuáꞌaseijra aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan, sino rɨ́ꞌɨ xu tihuáꞌunamua temuaꞌa naa aꞌij mej tiꞌixa. 21 Naa xu temuaꞌa tiuꞌutaꞌíhuaꞌun tiꞌitɨ tɨ naꞌa iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn naꞌari caí. Caxu jaꞌanáj yáꞌuhuaꞌanan ɨ́ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn. 22 Tɨ puaꞌa tiꞌitɨ ayén tejamuáꞌamitɨejteꞌe tɨ aꞌij puaꞌa een, caxu jaꞌanáj siyen rɨjca tiꞌitɨ tɨ naꞌa tɨ ayén aꞌij puaꞌa éꞌeeneꞌen.
23 Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌɨ́jna tɨ amuaꞌanpuáꞌajteꞌen, chéꞌe aꞌɨ́ɨn amuaatéꞌavaa tɨ ij nain jɨ́n amuaanaíjmireꞌen. Chéꞌe Dios amuaatéꞌavaa múꞌejmi sej si caí tiꞌitɨ jɨ́n aꞌaturáa u áꞌamuaxɨejniuꞌuca tzajtaꞌa nusu áꞌamuamuaꞌatziiraꞌa jetze naꞌari ɨ́ rutevij jetze aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen ajtahuaꞌa yé uvéꞌenejsin ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. 24 Capu aꞌatzu atéꞌɨtzeaꞌara aꞌɨ́jna tɨ ayén tejamuaatajé. Aꞌɨ́ pu ajta araúrastejsin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi.
Ɨ́ tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajte
25 Taꞌihuáamuaꞌa, setáꞌaj rahuauca ɨ́ Dios jemi téjmi jɨmeꞌe.
26 Setáꞌaj seajta huaꞌutateújteꞌen temuaꞌa naa naíjmiꞌica ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa.
27 Ayee nu tejáꞌamuaꞌíjcateꞌe jemin ɨ́ tavástaraꞌa sej raataꞌaíjta mej huaꞌutánamuajristeꞌen aꞌíjna i yuꞌuxari naíjmiꞌica ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa.
28 Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn múꞌejmi. Chéꞌe ayén téꞌaraꞌani.