Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Tesalónica aꞌuchéjmeꞌecaa, ɨ́ tɨ huaꞌapua
1
Pablo pu tihuáꞌayuꞌuseꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej Tesalónica aꞌuchéjmeꞌecaa, jamuan ɨ́ seica
Inee i nej iꞌi Pablo, jamuan i Silvano, ajta aꞌíjna i Timoteo, ayée tu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe mɨ sej Tesalónica éꞌeche, seajta mɨ sej eꞌetiújseꞌɨri jemin aꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, seajta jemin ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn, majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen temuaꞌa naa aꞌamua tzajtaꞌa.
Dios pu nuꞌu huáꞌaxɨjteꞌen ɨ́ mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ tɨ́ꞌɨj yé uvéꞌenen ɨ́ tavástaraꞌa
Ayee pu xaa neꞌu tijíꞌixɨꞌepɨꞌɨn tej tiyen tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios jaꞌanáj tɨ naꞌa múꞌejmi jɨmeꞌe. Ayee pu tiraavíjteꞌe aꞌiné tɨ́j naꞌa tɨ yú auucáꞌa, jaítzeꞌe xu múꞌeen téꞌatzaahuateꞌe, ajta jaítzeꞌe xu múꞌeen huaújxeꞌeveꞌe seɨj seajta seɨj.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuaxa ɨ́ seica jemi ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri mej mi tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios. Ayee tu een jɨ́n rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuaxa aꞌiné múꞌeen xu ráꞌaviicuaꞌi temuaꞌa naa ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíjtzi. Seajta múꞌeen, seúcheꞌe xu ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. Aꞌɨ́j tu jɨ́n ramuaꞌaree tɨ Dios ayén tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Ajta ayée pu tiráꞌamitɨejteꞌe ɨ́ Dios tɨ ayén tiraavíjteꞌe sej seꞌuun u aꞌuteárute aꞌu tɨ tejéꞌaijta. Aꞌɨ́j xu jɨ́n rajpuaíitzi xaꞌayeꞌi íjii.
Dios pu ajta ayén cheꞌatá naꞌa een naíjmiꞌica jemi. Aꞌɨ́ pu seɨj huatáꞌasin aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tejamuaꞌantiúꞌuuniꞌiriꞌi, aꞌɨ́ɨ pu puaíjtzi huaꞌutáꞌasin aꞌij mej meri puaíjtzi tejamuaatáꞌa múꞌejmi. Ajta Dios pu amuaatáꞌasin sej huaújseꞌupeꞌen ta jamuan aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen ajtahuaꞌa huataseíjreꞌesin u júteꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aꞌɨ́ pu huáꞌa jamuan huataseíjreꞌesin aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Ayee pu seíireꞌe aꞌame, cu xɨee tɨ tíꞌitechejca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ teátaasin.
Aꞌɨ́ pu puaíjtzi huaꞌutáꞌasin aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí ramuaꞌate ɨ́ Dios, majta ɨ́ mej caí raꞌaráꞌastijre ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa aꞌij tɨ huarɨ́j ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Aꞌɨ́ pu puaíjtzi jɨ́n huaꞌutáꞌasin tɨ caí jaꞌanáj antipuáꞌari. Aꞌɨ́ pu ajta huaꞌuréꞌiti mej mi meꞌuun aꞌuteárute aꞌu tɨ caí éꞌeseijreꞌe ɨ́ mej jɨ́n ráamuaꞌaree tɨ Dios nainjapua tíꞌaijta rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨmeꞌe.
10 Ayee pu huáꞌaruuren aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen ajtahuaꞌa yen uvéꞌenejsin mej mi rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ mej jemin huatéꞌuu. Majta naímiꞌi ɨ́ mej meri raꞌaráꞌastijre, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ teꞌutaseíjra meꞌɨ́jna jemi. Ayee pu ajta cheꞌatá naꞌa tejamuáacɨꞌɨti sej raaseíj aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ráꞌantzaahuate aꞌij tej tejamuáꞌixaa. 11 Aꞌɨ́j tu jɨ́n, jaꞌanáj tɨ naꞌa tu rahuauhuau ɨ́ Dios jemi múꞌejmi jɨmeꞌe. Ayee tu rahuauhuau tɨ ayén tiraatámitɨejteꞌe ɨ́ Dios tɨ ayén tiraavíiteꞌe áꞌayeꞌi tɨ amuaꞌantíhuaꞌu. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn raanaíjmireꞌen naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa sej seri jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn een. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn raanaíjmireꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan, ajta naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa sej jɨ́n tiuꞌumuárɨꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej téꞌatzaahuateꞌe. 12 Ayee tu een jɨ́n rahuauhuau sej si rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa aꞌamua tzajtaꞌa. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ajta rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan múꞌejmi. Ayee tu tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ Dios, ajta ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ mú rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuachaꞌɨ́ɨ muáꞌajuꞌun tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.