2
Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ caí jaꞌatɨ áꞌastijreꞌe, tɨ ajta rájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ Dios
1-2 Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen yen uvéꞌenejsin ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn tájseɨreꞌen ɨ́ ru jemi, ayée tu tejáꞌamuahuavii, taꞌihuaamuaꞌa, sej caí tíꞌitziɨɨneꞌe. Caxu tiꞌitáꞌacareꞌen tɨ jaꞌatɨ tejamuaꞌantiúꞌuuniꞌiran, tɨ ayén tíꞌixajta yee puꞌuri tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen yen uvéꞌenejsin ɨ́ tavástaraꞌa.
Caxu ráꞌatzaahuateꞌe tɨ puaꞌa ayén tejáꞌamuaꞌixaateꞌe yee nee nu tiꞌixa Dios jetze meꞌecan neꞌɨ́jna jɨmeꞌe, naꞌari tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén yee ayée nu teꞌencuréꞌanamuajriꞌi tɨjɨ́n yee puꞌuri tejaꞌuréꞌene. Caxu seajta ráꞌatzaahuateꞌe tɨ jaꞌatɨ múꞌejmi jemin aꞌuréꞌenen, ayén tejáꞌamuaꞌixaateꞌe yee yuꞌuxari nu aꞌaráapi tɨ aꞌɨ́ɨn Pablo raꞌutéyuꞌuxacaꞌa tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌi tɨ yee ari tejaꞌuréꞌene aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen yen uvéꞌenejsin.
Caxu jaꞌatɨ táꞌacareꞌen tɨ amuáacuanamua tiꞌitɨ jɨmeꞌe, aꞌiné ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ amuacaí ayén tejaꞌuréꞌenen mej mé rúurɨeni ɨ́ Dios, majta autéhuijsin mej rájchaꞌɨɨreꞌe muáꞌajuꞌun. Aj pu i huataseíjreꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ caí tiꞌitɨ áꞌastijreꞌe. Aꞌɨ́ pu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ Dios huaꞌantipuáꞌajteꞌesin.
Aꞌɨ́ pu ajta rájchaꞌɨɨreꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej miyen huataújmuaꞌa tɨjɨ́n dioosi mej pɨ́rɨcɨ. Aꞌɨ́ pu ayén áꞌujtzaahuateꞌe tɨ nuꞌu jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe caí máàj tiꞌitɨ ɨ́ mej miyen rateáanajche. Aꞌɨ́ pu jɨ́n ayén huarɨ́n, aj pu i aꞌuun aꞌuteárute teyujtaꞌa aꞌu mej yaꞌuténajche ɨ́ Dios. Aj pu i aꞌɨ́jna japua aꞌujyeíjxa ɨ́ ɨpuari japua, ajta aꞌuun huataújseijrata tɨ nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios.
¿Ni qui secaí chéꞌe ramuaꞌaree nej niyen neꞌɨ́jna jɨ́meꞌen tejámuaatáꞌixaa netɨ́ꞌɨj neꞌuun aꞌutéveecaꞌa múꞌejmi jemi? Jee xaa neꞌu, seúcheꞌe xu ramuaꞌaree. Seajta siyen ramuaꞌaree tiꞌitɨ tɨ pɨ́rɨcɨ tɨ ráꞌijmɨi tɨ ij caí caꞌanacan huataseíjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ ajta naꞌa caí ari tejaꞌuréꞌenen jaꞌanáj tɨ puaꞌa huaújxɨꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi. Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Puꞌuri tíꞌimuarɨꞌe aꞌɨ́jna tɨ rúꞌavaa tɨ caí tiꞌitɨ áꞌastijreꞌe. Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ráꞌijmɨi, aúcheꞌe pu ayén raateánajsin ajta naꞌa caí yáꞌuviꞌitɨn.
Aj pu xaa huataseíjreꞌesin mé jéjreꞌe aꞌɨ́jna tɨ caí tiꞌitɨ áꞌastijreꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu rajéꞌicatan. Aꞌɨ́ pu ráꞌapuaꞌajteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ runiuuca jɨmeꞌe, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ naa seíireꞌe aꞌame tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa huataseíjreꞌesin ɨ́ tavástaraꞌa.
Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ caí tiꞌitɨj áꞌastijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu amuacaí huataseíjreꞌesin jɨ́meꞌen ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ Satanás. Jéihua pu ayén raruuren mej mi naa rɨ́ꞌɨ tiraꞌutaseíj ɨ́ teɨte. Jéihua pu huáꞌacuanamuan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n huaꞌutaseíjrateꞌesin, ɨ́ mej jɨ́n ramuaꞌaréeren aꞌij tɨ téꞌeme. 10 Ayee pu een jɨ́n huáꞌacuanamuan nain jɨmeꞌe aꞌij tɨ tirúꞌumuaꞌaree mej mi aꞌupuáꞌarixɨꞌɨn ɨ́ teɨte aꞌiné camu huataúraꞌa mej raataxɨ́ꞌeveꞌen ɨ́ tɨ ayén tiꞌayajna tɨ ij Dios huaꞌirájtuaani.
11-12 Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios tiuꞌutaꞌaíjta tɨ aꞌuun aꞌuteáturan huáꞌa jemi aꞌɨ́jna tɨ huáꞌacuanamua mej mi caꞌanéeri jɨ́n ráꞌantzaahuateꞌen ɨ́ tɨ huaꞌitzi naꞌa, tɨ ij Dios huaꞌuxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌireꞌen ayén tihuáꞌaxɨjteꞌen mej miyen aꞌij puaꞌa huarɨ́j aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ tɨ caí ayén tiꞌayajna, sino ayée pu huaꞌaránajchecaꞌa mej miyen huárɨni ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa een ɨ́ Dios jemi.
Dios pu nuꞌu huaꞌantíhuau tɨ́ꞌij huaꞌirájtuaani
13 Seajta múꞌeen, mɨ sej taꞌihuaamuaꞌa, jeíhua pu jáꞌamuaxeꞌeveꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. Ajta, ayée pu tiraavíjteꞌe tej tiyen tíꞌijteujtziꞌireꞌe ɨ́ Dios tɨ́j naꞌa múꞌejmi jɨmeꞌe aꞌiné jéjcua ɨmuá Dios pu amuaꞌantíhuaꞌu tɨ ij aꞌɨ́ɨn amuaꞌirájtuaani aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ayée amuaatéhuii, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ tɨ ayén tiꞌayajna ɨ́ Dios jemi.
14 Ayee pu een jɨ́n Dios ayén amuaatajé aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej tejamuáꞌixaa ɨ́ Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan tɨ ij ayén tejamuáacɨꞌɨti sej siyen cheꞌatá senaꞌa naa seíireꞌe xáꞌaraꞌani tɨ́j ajta ayén naa seijreꞌe u ta japua ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
15 Aꞌɨ́j xu jɨ́n, mɨ sej taꞌihuaamuaꞌa, setáꞌaj huateújcaꞌanen ɨ́ ru tzajtaꞌa. Seajta múꞌeen, ayée xu huárɨni seꞌɨ́jna jɨmeꞌe, tiꞌitɨ tej aꞌij tejamuaamuáꞌate, nain tɨ́j tenaꞌa tejámuaatáꞌitɨiiriꞌi nusu tej amuáꞌixaa, caxu yáꞌuhuaꞌanan.
16-17 Yee pu icu, taꞌihuaamuaꞌa, chéꞌe ayén téꞌaraꞌani, mej miyen amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, majta caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌan sej si siyen tiuꞌumuárɨꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe nain jɨmeꞌe tɨ tíꞌimuariꞌiraꞌa tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn, sej si seajta siyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen. Chéꞌe ayén rɨ́ꞌɨ amuáaruuren aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ruseɨ́j ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, ajta ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ɨ́ tɨ taxeꞌeveꞌe tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, ajta ayén taatáꞌa aꞌij tej tiraachúꞌeveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ titáachaꞌɨɨn.