3
Pablo pu ayén tihuáꞌahuavii mej rahuavii tɨ aꞌɨ́ɨn Dios huaꞌirájtuaani
Casiꞌi, neꞌihuaamuaꞌa, setáꞌaj siyen rahuaviira téjmi jɨmeꞌe tej ti caꞌanacan tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari jɨmeꞌe ɨ́ tavástaraꞌa tɨ raxa naíjmiꞌicɨꞌe mej miyánna huachéjme, mej mi majta ráanamua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej á ɨmuá aꞌuchéjme ajta naꞌa caí nainjapua huánamuajreꞌen. Setáꞌaj siyen rahuaviira mej miyen cheꞌatá menaꞌa raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ niuucari setɨ́j múꞌeen tiraꞌaráꞌastijre. Setáꞌaj seajta rahuaviira tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa tuꞌirájtuaani mej mi caí aꞌij táaruuren ɨ́ teteca ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ, ɨ́ mej majta aꞌij puaꞌa tíꞌiteteɨte.
Ayee xu rahuaviira aꞌiné camu naímiꞌi téꞌatzaahuateꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tavástaraꞌa, capu jaꞌanáj atéꞌɨtzeaꞌara. Aꞌɨ́ pu xaa caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌasin sej si teꞌutáviicuaꞌi. Ajta, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuachaꞌɨɨ aꞌame tɨ́ꞌij caí amuaatémuaꞌitɨn aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa een.
Teajta iteen, ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe aꞌɨ́jna jemi ɨ́ tavástaraꞌa sej siyen huárɨni aꞌij tej teri tejamuaataꞌaíj. Ajta, ayée pu cheꞌatá naꞌa titáꞌamitɨejteꞌe sej seuj siyen huárɨni méjcaꞌihua yee.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌan ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa sej si siyen cheꞌatá senaꞌa titehuaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj tɨ́j ajta Dios tejáꞌamuaxeꞌeveꞌe múꞌejmi. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn ajta amuaatáꞌan ɨ́ caꞌaníjraꞌa sej si siyen cheꞌatá senaꞌa teꞌutáviicuaꞌi tɨ́j ajta Cɨríistuꞌu teꞌutáviicuaꞌiriꞌi.
Tɨ nuꞌu ayén ruxeꞌeveꞌe mej tiuꞌumuárɨꞌen
Ayee tu tejáꞌamuaꞌijteꞌe, taꞌihuaamuaꞌa, niuucajtzeꞌen ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, sej si siyen caí titejáꞌujujhuaꞌaneꞌen jamuan seɨj áꞌamuaꞌihuaaraꞌa tɨ ajta iꞌi huáꞌɨnaꞌaseꞌe, tɨ caí tíꞌimɨjhuaca, tɨ caí ayén cheꞌatá naꞌa rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tej teri tejamuáꞌixaa múꞌejmi. Múꞌeen xu rujɨ́ɨmuaꞌa seri ramuaꞌaree aꞌij sej yeꞌí huárɨni, sej si siyen cheꞌatá senaꞌa huárɨni tetɨ́j iteen.
Catu aꞌatzu huáꞌɨnaꞌaseꞌecaꞌa tetɨ́ꞌɨj teuj múꞌejmi jemi aꞌutéꞌuucaꞌa. Catu huáapuaꞌa tenaꞌa tiúꞌucuaa seɨj jemi, sino tetiuꞌunájchitacaꞌa ticu. Nain tújcaꞌari tzajtaꞌa, teajta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, tetiuꞌumuárɨej caꞌanín jɨmeꞌe. Jéihua tu teꞌutáviicuaꞌiriꞌi tej ti caí tiꞌitɨ jɨ́n amuaatamuárɨꞌeristeꞌen.
Jee xaa neꞌu, ayée pu tiraavíjteꞌecaꞌa tej huáapuaꞌa tenaꞌa tiúꞌucuaꞌani. Capu amɨ́n aꞌij. Seɨcɨé tu huarɨ́j tej ti amuáamuaꞌaten aꞌij sej huárɨni, sej si siyen cheꞌatá senaꞌa rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ. 10 Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Tetɨ́ꞌɨj teuj aꞌutéꞌuucaꞌa múꞌejmi jemi, ayée tu tejámuaataꞌaíjte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe yee: Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ caí jíráꞌujcaꞌane tɨ tiuꞌumuárɨꞌen, caxu raatáꞌacareꞌen tɨ aꞌɨ́ɨn tiúꞌucuaꞌani.
11 Ajta íjii, ayée tu tíꞌinamua tɨjɨ́n seica aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú huáꞌɨnaꞌaseꞌe. Camu tiꞌitɨj jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe sino ayée muꞌu rucɨɨniveꞌe mej mi tiúꞌɨtzíiteꞌe. 12 Ayee tu caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin naíjmiꞌica ɨ́ mej miyen ꞌeen, ayée tu tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌesin aꞌɨ́jna jemi ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, mej mi tiuꞌumuárɨꞌen, mej caí chéꞌe aꞌij menaꞌa tiꞌitéruurejneꞌen, mej mi rujɨ́ɨmuaꞌa raamuáꞌitɨn ɨ́ mej jɨ́n huateújvaɨreꞌen.
13 Seajta múꞌeen, neꞌihuaamuaꞌa, caxu raxɨéehuata sej siyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe.
14 Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ caí áꞌujcaꞌane tɨ raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tej tejáꞌamuayuꞌuseꞌe teꞌíjna jetze i yuꞌuxari, ayée xu huárɨni. Setáꞌaj ráamuaꞌati seꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, seajta siyen tiyáꞌuhuaꞌaxɨn tɨ ij huataujtéviꞌirata aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. 15 Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu siyen aꞌij puaꞌa raruure tɨ́j jaꞌatɨ tɨ amuájchaꞌɨɨreꞌe, sino ayée xu rɨ́ꞌɨ tiraatájeeve aꞌiné áꞌamuaꞌihuaaraꞌa pu púꞌeen.
Aꞌɨ́ pu rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutéatuaasin, ajta raꞌantipuáꞌajte
16 Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa tɨ tiuꞌutépuaꞌajte, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ruseɨ́j amuaꞌanpuáꞌajteꞌen aꞌamua tzajtaꞌa, jaꞌanáj tɨ naꞌa, ajta nain jɨmeꞌe. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa huateáturan múꞌejmi jemi.
17 Inee Pablo, nemuajcaꞌa nu jɨ́n tejáꞌamuayuꞌuseꞌe aꞌíjna i yuꞌuxari jetze i nej jɨ́n amuaatateújteꞌe. Ayee nu téꞌeyuꞌuxaca nainjapua ɨ́ tíꞌineyuꞌuxa. Aꞌɨ́j xu jɨ́n ráamuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna nej raꞌuyúꞌuxacaꞌa neseɨ́j. 18 Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn naíjmiꞌica múꞌejmi.