5
Tej nuꞌu teri huaꞌutémuaꞌitɨ teꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ ajta yen japuan seijreꞌe íiyen ɨ́ chaanaca japua
Jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ayén téꞌatzaahuateꞌe tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ Dios raꞌantíhuaꞌu, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, aꞌɨ́ɨ pu ajta Dios jetze huanéj. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna tɨ yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén huáꞌaxeꞌeveꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ ayén huaꞌutéyaꞌupuajtacaꞌa.
Ayee tu ꞌeen jɨ́n tiyen tíꞌijmuaꞌaree tej jéꞌiyecan jɨ́n huáꞌaxeꞌeveꞌe teꞌɨ́mej ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios, teajta tiyen tiráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌitaꞌaijteꞌe. Ajta, ayée pu huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tej nuꞌu raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ Dios tej ti tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌitaꞌaijteꞌe. Ajta, capu muárɨꞌeri tej tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen teꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios ayén tíꞌitaꞌaijteꞌe.
Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n ayén tíꞌeen aꞌiné jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ayén Dios jetze airáane, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌantimuáꞌitɨcɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Ajta, ayée tu teꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌantimuáꞌitɨcɨ teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej téꞌatzaahuateꞌe.
Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ huaꞌantimuáꞌitɨcɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen seijreꞌe íiyen chaanaca japua. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén téꞌatzaahuateꞌe tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn pɨ́rɨcɨ tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios.
Aꞌɨ́jna tɨ nuꞌu raataxájtave aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen aꞌɨ́ɨn tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios
Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ Cɨríistuꞌu púꞌeen, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén huataseíjre itejmi jemi. Ayee tu teꞌɨ́jna jɨ́n ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨ pu jéꞌiyecan jɨ́n téjmi jemi huataseíjre tɨ́ꞌɨj ayén huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa, ajta ayén tiraꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe tɨ́ꞌɨj huamɨ́ꞌɨ. Dios pu ayén tiraataxájtacaꞌa aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen ɨ́ Jesús tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa. Ajta ayén cheꞌatá naꞌa jɨ́meꞌen tiraataxájtacaꞌa tɨ́ꞌɨj Jesús huamɨ́ꞌɨ, majta raseíirecaꞌa ɨ́ teɨte. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén raataxájtave aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu jéꞌiyecan jɨ́n tíꞌixaxaꞌa.
Jee xaa neꞌu, mehuaíca ɨ́ mej miyen raataxájtave. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ Dios téjmi jemi raateájtuaa. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari ɨ́ tej ráanamuajriꞌi tɨ́ꞌɨj Jesús ayén huámuaɨꞌɨvijhuacaꞌa. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej jɨ́n raꞌutámuaꞌaree tɨ Cɨríistuꞌu ayén tiuꞌumɨ́ꞌɨ ɨ́ cúruu jetze. Majta meꞌɨ́jna ɨ́ mej huaica, naíjmiꞌi mú miyen cheꞌatá menaꞌa tiraataxájtave.
Ajta, tɨ puaꞌa tiyen tiraꞌancuréꞌan aꞌij mej tiꞌixa ɨ́ teɨte mej yen japuan seijreꞌe íiyen chaanaca japua, ayée pu jaítzeꞌe ayén tiraavíjteꞌe tej tiyen tiraꞌancuréꞌan aꞌij tɨ ajta tiꞌixa ɨ́ Dios aꞌiné jaítzeꞌe pu ruxeꞌeveꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌixa. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jɨ́meꞌen Dios raataxájtacaꞌa, tɨ raataxájtacaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ruyauj.
10 Jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ráꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, aꞌɨ́ɨ pu jemin seijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen huataújxajtacaꞌa. Ajta jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ caí ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiꞌixa tɨ nuꞌu tíꞌihuaꞌitaca ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen Dios raataxájtacaꞌa ɨ́ ruyauj jɨmeꞌe.
11 Ajta, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jɨ́meꞌen raataxájtacaꞌa, tɨ jɨ́meꞌen Dios ayén taatáꞌa tej ti tiyen ruuri huateáturan ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Ajta, ayée tu ꞌeen jɨ́n ruuri táꞌajuꞌun teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́jna jetze tɨ yaujraꞌan púꞌeen, aꞌɨ́j pu jetze airáninei ɨ́ tej jɨ́n ruuri táꞌaraꞌani. 12 Jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ jemin seijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ajta jemin ruuri huateáturaasin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Mɨ́ ajta, jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ caí jemin seijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, capu ajta ruuri huateáturaasin ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Tej tiyen ruuri huateáturaasin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe
13 Ayee nu ꞌeen jɨ́n niyen tejamuaatayúꞌuse sej si siyen tiráamuaꞌaree sej siyen jemin ruuri huateáturaasin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe mɨ sej siyen téꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna jemi tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios.
14 Ajta, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ caꞌaníjraꞌa tatáꞌa tej ti tiyen taxɨéehua ajteáxɨɨre ɨ́ jemin. Tɨ́ puaꞌa tiyen tiꞌitɨ́j tiraatáhuavii aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe ɨ́ jemin, ayée tu tiráamuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tíꞌitanamua. 15 Ajta tɨ puaꞌa tiyen tiráamuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tíꞌitanamua tɨ́j naꞌa aꞌij tej tiꞌitɨ́j tiraatáhuaviira, aꞌɨ́j tu jɨ́n tiyen teajta tiráamuaꞌaree tɨ ayén titaatáꞌasin aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen ɨ́ tej raatáhuaviiriꞌi.
16 Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ ayén tíꞌijseijra tɨ aꞌɨ́ɨn ihuáareꞌaraꞌan ayén teꞌutéꞌɨtzeaaraꞌan tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe tɨ caí ayén tíꞌijcɨꞌɨti tɨ huámɨꞌɨni, chéꞌe aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiraatáhuavii ɨ́ Dios. Tɨ́ puaꞌa ayén aꞌɨ́jna jɨ́n huárɨni, Dios pu ajta ayén tiraatáꞌasin tɨ aꞌɨ́ɨn ruuri huateáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna ɨ́ ihuáareꞌaraꞌan tɨ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n teꞌutéꞌɨtzeaara tɨ caí ayén aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen tiráacɨꞌɨti tɨ huámɨꞌɨni.
Mɨ́ ajta, ayée pu ajta seijreꞌe ɨ́ mej jɨ́n autéꞌɨtzeaaraꞌa tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n ayén tiráacɨꞌɨti tɨ jaꞌatɨ huámɨꞌɨni. Canu niyen tejáꞌamuaꞌíjcateꞌe sej si seꞌɨ́jna jɨ́n siyen tiraatáhuavii.
17 Matɨ́j menaꞌa miyen meꞌɨ́jna jɨ́n aꞌij puaꞌa tíꞌiterɨcɨ, aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej jɨ́n autéꞌɨtzeaara ɨ́ Dios jemi. Ajta, aúcheꞌe pu téjmi jemi seijreꞌe ɨ́ mej jɨ́n autéꞌɨtzeaara tɨ ajta caí ayén tiráacɨꞌɨti tɨ jaꞌatɨ aꞌɨ́jna jɨ́meꞌen huámɨꞌɨni.
Ɨ́ tɨ nuꞌu jɨ́n teꞌentipuáꞌajteꞌesin
18 Teen tu tiyen tíꞌijmuaꞌaree tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n autéꞌɨtzeaara ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén Dios jetze airáane, sino aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ Dios jetze airáane, aꞌɨ́ɨ pu ayén téꞌujcuꞌuve, ajta caí ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen capu raꞌajtamɨ́jhua aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ.
19 Teen tu teajta tiyen tíꞌijmuaꞌaree tej Dios jetze ajtémeꞌecan. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ seica ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua, naíjmiꞌi mú ráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.
20 Teajta tu tiyen tíꞌijmuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios yen huataseíjre. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén taatáꞌa tej ti tiyen tiyaúꞌitɨée táꞌaraꞌani tej ti tiyen tiráamuaꞌati teꞌɨ́jna tɨ ayén tiꞌayajna. Teen tu teajta teꞌɨ́jna jemi seijreꞌe tɨ ayén tiꞌayajna.
Jee xaa neꞌu, teen tu teajta jemin seijreꞌe teꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n ajta jéꞌiyecan jɨ́n seijreꞌe, tɨ ajta ayén titatáꞌaca tej tiyen ruuri huateáturan ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
21 Mɨ́ sej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen, rɨ́ꞌɨ xuꞌu seꞌɨ́jna jɨmeꞌe, sej si caí ranáꞌamicheꞌen tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa tɨ caí Dios púꞌeen.