Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Juan, ɨ́ tɨ huaíca
1
Rɨ́ꞌɨ pu nuꞌu naa tíꞌijxajtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Gayo
Inee i nej vástaꞌa púꞌeen, yé nu muateaujteꞌe, múꞌee Gayo mɨ nej muaxeꞌeveꞌe. Jee xaa neꞌu, tzáahuatiꞌiraꞌa nu jɨ́n muaxeꞌeveꞌe.
Ayee nu tíꞌijhuavii múꞌeetzi jɨmeꞌe, mɨ nej muaxeꞌeveꞌe, tɨ ij temuaꞌa naa timuáavaɨreꞌen, pej pi pajta caí tiꞌijcuíꞌine. Nee nu ramuaꞌaree pej rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe muaꞌa tzajtaꞌa. Jéihua nu huatántemuaꞌave neꞌɨ́jna jɨmeꞌe matɨ́ꞌɨj yé raꞌáa seica ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa, matɨ́ꞌɨj miyen tinaatáꞌixaa pej nuꞌu tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiꞌáꞌachaꞌɨɨ, aꞌiné múꞌee pej xaa piyen ráꞌastijreꞌe peꞌɨ́jna tɨ ayén tiꞌayajna.
Tɨ́ nuꞌu huaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ ruꞌihuaamuaꞌa tɨ nuꞌu caí huáꞌamuajte
Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ naa tinaatáꞌaca nej ni niyen tiráanamua mej miyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ muáꞌayeꞌi ɨ́ niyaujmuaꞌa.
5-6 Mɨ́ nej muaxeꞌeveꞌe, xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej rɨcɨ tɨ́j naꞌa pej piyen tiꞌitɨ́j jɨ́n tihuaꞌatévaꞌɨri ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa. Ajta jaítzeꞌe pu xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi tɨ puaꞌa piyen huaꞌutévaɨreꞌen peꞌɨ́mej ɨ́ pej caí huáꞌamuajte aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú miyen raataxájtacaꞌa huáꞌa jemi ɨ́ mej yé tiújseꞌɨri múꞌeetzi jɨ́meꞌen pej nuꞌu piyen huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ aꞌaxɨ́ꞌej teɨte. Ayee nu tíꞌimuahuavii patáꞌaj piyen tihuaꞌutévaɨreꞌen temuaꞌa naa tɨ ij caí tiꞌitɨ́j huáꞌaturaateꞌe matɨ́ꞌɨj aꞌucɨ́ɨne aꞌiné ayée pu tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Aꞌɨ́ mú meꞌɨ́jna jetze meꞌecan u eꞌeráacɨ, majta camu tiꞌitɨ́j ancuréꞌa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiúꞌujxeꞌeveꞌe tej tiyen temuaꞌa naa tihuaꞌancuréꞌeviꞌitɨn, teajta huaꞌutévaɨreꞌen tiꞌitɨ́j jɨmeꞌe ɨ́ mej miyen rɨcɨ tej ti huáꞌa jamuan naíjmiꞌi tiuꞌumuárɨꞌen teꞌɨ́jna jetze meꞌecan tɨ ayén tiꞌayajna.
Diótrefes pu nuꞌu aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ
Nuꞌuri tiꞌitɨ́j tíhuaꞌutaꞌítiꞌiriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Diótrefes, tɨ huápɨꞌɨ raꞌaráanajche tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌareere huáꞌa jemi, aꞌɨ́ɨ pu caí raꞌancuréꞌacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. 10 Aꞌɨ́j nu jɨ́n, netɨ́ꞌɨj neꞌuun aꞌatanén múꞌejmi jemi, nee nu niyen tejámuaatáꞌasin sej raꞌutámuaꞌaree aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn rɨcɨ, tɨ ayén aꞌij tíꞌinexa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ huaꞌitzi púꞌeen. Ajta, capu aꞌɨ́ɨ naꞌa ayén tiraꞌaráanajche tɨ ayén neruure, sino aꞌɨ́ɨ pu ajta caí huaꞌancuréꞌeviꞌitɨjca ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa.
Jee xaa, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén huáꞌijmɨi aꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen tíꞌijxeꞌeveꞌe mej miyen tihuaꞌancuréꞌeviꞌitɨn. Ajta, aꞌɨ́ɨn Diótrefes, aꞌɨ́ɨ pu ayén tihuáꞌamuariteꞌe mej mi caí chéꞌe meꞌuun eꞌetiújseꞌɨrihuaꞌan.
Tɨ́ nuꞌu rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe
11 Mɨ́ nej muaxeꞌeveꞌe, capej piyen cheꞌatá penaꞌa rɨjca tɨ́j aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, sino patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa rɨjca tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn tiꞌitiújchaꞌɨɨ. Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ, aꞌɨ́ɨ pu Dios jetze ajtémeꞌecan. Mɨ́ ajta, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa rɨcɨ, aꞌɨ́ɨ pu caí jaꞌanáj raamuáꞌa ɨ́ Dios.
Demetrio pu nuꞌu rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ
12 Mɨ́ ajta, jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Demetrio, naímiꞌi mú miyen rɨ́ꞌɨ tíꞌijxa. Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiꞌitiújchaꞌɨɨ. Nee nu neajta niyen tiraataxájtave neꞌɨ́jna ɨ́ Demetrio. Seajta múꞌeen, ayée xu siyen tíꞌijmuaꞌaree neetzi jɨmeꞌe nej jéꞌiyecan jɨ́n niyen tirataxájtave.
Ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌentipuáꞌari
13 Netɨ́ꞌɨj tíꞌimuayuꞌuseꞌecaꞌa, ayée pu caꞌaníjraꞌa tineetáꞌaca nej jeíhua timuaatáꞌixaateꞌen. Mɨ́ neajta inee, canu niyen raataxɨ́ꞌeve nej niyen timuaatayúꞌuseꞌen i yuꞌuxari jetze. 14 Ayee nenaꞌa éeniꞌicɨꞌe tíꞌijxeꞌeveꞌe nej caꞌanacan múꞌejmi jemi aꞌatanén tej ti naíjmiꞌi tiuꞌutaxáj temuaꞌa naa.
15 Chéꞌe Dios muaꞌanpuáꞌajteꞌen. Aꞌɨ́ mú ɨ́ taꞌamiigustemuaꞌa yé muateujteꞌe. Patáꞌaj múꞌee piyen neetzi jetze meꞌecan huaꞌutateújteꞌen naíjmiꞌica ɨ́ neꞌamiigustemuaꞌa ɨ́ mej meꞌuun aꞌutéꞌuu. Ayee puꞌu xaa, nuꞌuri raꞌantipuáꞌajte.