2
Mej mi caí aꞌij puaꞌa huajáꞌuseijra ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte
Neꞌihuaamuaꞌa, aꞌiné múꞌeen xu ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, tɨ ajta nain jɨ́n antiújmuaꞌaree ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj siyen ruxɨ́ꞌej senaꞌa huajáꞌuseijra naíjmiꞌica ɨ́ teɨte. Capu amɨ́n aꞌij, tɨ puaꞌa seɨj chíjteaani púꞌeen nusu caí.
Tichéꞌe tiyen tiraataxáj yee huaꞌapua mú meꞌuun aꞌuteáruti aꞌu sej eꞌetiújseꞌɨri. Ajta ɨ́ seɨj, ayée pu aniira ucárujteꞌe, ajta naa éeneꞌe tiꞌitechée. Ajta ɨ́ seɨj, aꞌɨ́ɨ pu caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, ajta ayén míꞌimeꞌecan ucachée.
Seajta múꞌeen, ayée xu temuaꞌa naa raꞌancuréꞌeviꞌitɨn seꞌɨ́jna tɨ naa éeneꞌe tiꞌitéechen, seajta siyen tiraataꞌixaateꞌen tɨjɨ́n: “Iíyeꞌe jí, patáꞌaj yé aꞌujyeíjxɨꞌɨn aꞌu tɨ jaítzeꞌe áꞌujxeꞌeveꞌe.” Ajta, jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna tɨ ayén míꞌimeꞌecan ucáachen, siyen cheꞌe naꞌa xuꞌu tiraataꞌixaateꞌen tɨjɨ́n: “Patáꞌaj mé huatéveeca nusu yé aꞌujyeíjxɨꞌɨ yé neꞌɨɨcataꞌa.”
Tɨ puaꞌa siyen rɨjca, ¿ni qui siyen ruxɨ́ꞌej senaꞌa tihuáꞌuseijra ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte? ¿Ni qui secaí siyen ruruure matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa mé titeumuámuaꞌaree, ɨ́ mej majta huáꞌaxɨjteꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte? Ayej xaa neꞌu tiꞌayajna. Tɨ puaꞌa siyen caí ruxɨ́ꞌej senaꞌa tihuáꞌuseijra ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, ayée xu ruruure matɨ́j aꞌɨ́ɨme.
Casiꞌi, xáanamuajriꞌi, neꞌihuaamuaꞌa. Dios pu ayén huaꞌavéꞌejajpuaxɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi aꞌɨ́mej tzajtaꞌa ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua, mej mi jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijchaꞌɨɨca ɨ́ Dios jemi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej téꞌatzaahuateꞌe, tɨ ij ajta ayén tihuáꞌucɨꞌɨti mej jamuan tiuꞌutaꞌaíjta tɨ́j naꞌa Dios ari aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi huáꞌa jemi ɨ́ mej raxɨ́ꞌeveꞌe.
Mɨ seajta múꞌeen, xuꞌuri raatéxɨeehuatacaꞌa seꞌɨ́jna tɨ caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej chíjteaani púꞌeen, aꞌɨ́ɨ mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej puaíjtzi amuaatáꞌaca. Majta miyen amuáꞌaviꞌitɨjcɨca huáꞌa jemi ɨ́ mej tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú majta aꞌij puaꞌa tíꞌijxa meꞌɨ́jna ɨ́ niuucajtzeꞌen sej jɨ́n siyen ánteꞌarua, ɨ́ sej seajta rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca.
Xɨ́ꞌepɨꞌɨn xu rɨcɨ tɨ puaꞌa siyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios tíꞌaijta tɨ ayén jɨ́meꞌen tiꞌixa ɨ́ niuucari jetze tɨjɨ́n: “Patáꞌaj piyen raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ axɨ́ꞌej tevi patɨ́j aseɨ́j tíꞌaxeꞌeveꞌe.” Mɨ ajta, tɨ puaꞌa secaí siyen ruxɨ́ꞌej senaꞌa tihuáꞌuseijra ɨ́ teɨte, ayée xu seri auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios tíꞌaijta, ayée pu ari ayén amaꞌuxɨjte aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caí ráꞌaste seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari.
10 Ayee puꞌu naꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén nain jɨ́n teꞌaráꞌaste aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari mej jɨ́n tíꞌaijta, ajta tɨ puaꞌa ayén seɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ niuucari jemi, ayée mú ráꞌaxɨjteꞌe tɨ nain jɨ́n auteájturaa. 11 Aꞌiné aꞌɨ́ɨn tɨ ayén raataxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Capej tíꞌaxanaꞌacɨraꞌate”, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén raataxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Capej tíꞌitecuiꞌica.” Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa piyen caí tiꞌihuáꞌaxanaꞌacɨraꞌaten, mɨ pajta piyen xaa tiuꞌujéꞌica, aꞌɨ́j pej jɨ́n peri auteájturaa aꞌɨ́jna jemi ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta.
12 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj siyen tíꞌixajta, seajta siyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n amuáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́jna jemi ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n amuaꞌirájtuaani. 13 Jee xaa neꞌu, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ caí ayén huáꞌacuꞌuve ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, capu Dios ayén ráꞌancuꞌuvajxɨꞌɨsin aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen titéꞌaxɨjteꞌen. Naꞌari caí, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén huáꞌacuꞌuve ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, Dios pu rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan jetze.
Aꞌɨjna tɨ jɨ́n jaꞌatɨ téꞌatzaahuateꞌe, ajta tɨ jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ
14 Neꞌihuaamuaꞌa, ¿aꞌiné tiꞌitɨ jɨ́n tiratévaꞌɨri seɨ́j ɨ́ jaꞌatɨ tɨ puaꞌa ayén naꞌa tíꞌixajta yee tɨ téꞌatzaahuateꞌe, ajta caí ayén tiꞌitɨ jɨ́n rɨjca ɨ́ mej jɨ́n ramuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ téꞌatzaahuateꞌe? ¿Ni rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́ɨn ayén ruꞌirájtuaani tɨ ayén naꞌa téꞌatzaahuateꞌe? Capu xaa neꞌu.
15-16 Tichéꞌe tiyen tiraataxáj yee tɨ jaꞌatɨ ayén huárɨni tɨ aꞌamua jetze ajtémeꞌecan. Capu amɨ́n aꞌij, tɨ puaꞌa teáataꞌa pɨ́rɨcɨ, naꞌari ꞌɨ́itaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu ayén caí tiꞌitéechen, ajta caí tiꞌitɨ tíchaꞌɨɨ tɨ ráacuaꞌani tɨ́j naꞌa seɨ́j xɨcaj jetze. Ajta aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ ayén á aꞌireꞌenen seɨ́j jemi tɨ ajta múꞌejmi jetze ajtémeꞌecan. Aj pu ꞌi ayén tiraataꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna tɨ tiráꞌaturaateꞌe. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ayée naꞌa tiraataꞌixaateꞌen yee “Aricu, chéꞌe rɨ́ꞌɨ muꞌu timuajéꞌevaɨreꞌe.” Ajta caí tiꞌitɨ raatáꞌan tɨ jɨ́n huateújvaɨreꞌen. ¿Aꞌiné naꞌaqui téꞌeme aꞌɨ́jna jemi tɨ caí tiꞌitɨ tihuaꞌutáꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayée naꞌa téꞌatzaahuateꞌe? ¿Ni qui temuaꞌa naa? Capu aꞌatzu xaa neꞌu.
17 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayée naꞌa téꞌatzaahuateꞌe, ajta caí tiꞌitɨ jɨ́n ayén rɨcɨ tɨ jɨ́n raataseíjrateꞌesin yee ayej tiꞌayajna tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ téꞌatzaahuateꞌe, capu aꞌatzu aꞌij tiꞌitévaꞌɨri.
18 Mɨ ajta, jaꞌatɨ pu ayén tiuꞌutaxájta tɨjɨ́n: “Seɨ́j pu ayée naꞌa téꞌatzaahuateꞌe, ajta ɨ́ seɨj, aꞌɨ́ɨ pu ayén tiꞌitɨ jɨ́n tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌéen rɨcɨ.” Mɨ neajta inee, ayée nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe yee patáꞌaj naataseíjrateꞌen ɨ́ pej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe pej caí piyen tiꞌitɨ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen jɨ́n tíꞌiruure.
Mɨ neajta inee, ayée nu timuaataseíjrateꞌesin tɨ ayén tiꞌayajna nej téꞌatzaahuateꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ nej tiꞌitɨ jɨ́n niyen rɨcɨ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen.
19 Ayee pepuꞌu téꞌatzaahuateꞌe tɨ seɨj naꞌa púꞌeen ɨ́ Dios. Xɨ́ꞌepɨꞌɨn pej rɨcɨ. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa téꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ tiyáaruꞌuse, majta ruvivé. 20 Mɨ pej caí rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree, ¿ni tzaa piyen raxɨ́ꞌeveꞌe nej niyen temuaꞌa naa timuaataseíjrateꞌen tɨ caí tiꞌitɨ aꞌij tiꞌitévaꞌɨri tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayée naꞌa téꞌatzaahuateꞌe, ajta caí tiꞌitɨ jɨ́n ayén rɨcɨ tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen?
21 Aꞌɨjna ɨ́ tayáꞌupuacɨꞌɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham teecan, urarɨ́ꞌeneꞌacan pu jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ raatámuaɨꞌɨvajtacaꞌa ɨ́ ruyauj ɨ́ tetej japua, aꞌɨ́jna ɨ́ Isaac. ¿Ni caí ayén tiꞌayajna? Jee xaa neꞌu. 22 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée tu ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́jna aꞌij tɨ huarɨ́j, ayée pu jamuan tiꞌitévaꞌɨri aꞌɨ́jna tɨ ajta téꞌatzaahuateꞌe. Ajta, ayée pu raanaíjmire tɨ téꞌatzaahuateꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j. 23 Tɨꞌɨquí ayén araúraste aꞌɨ́jna tɨ ayén téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Abraham pu ráꞌantzaahua aꞌɨ́jna ɨ́ Dios, ajta ayée pu tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi tɨ aꞌɨ́ɨn ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi.” Matɨ́ꞌɨj mi miyen raatamuáꞌa tɨjɨ́n: “Tɨ amiiguraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios.”
24 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée pu ámitɨeereꞌe tɨ seɨj ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ ajta rɨcɨ, capu aꞌɨ́ɨ naꞌa jɨ́n tɨ téꞌatzaahuateꞌe. 25 Ayee pu cheꞌatá naꞌa tiráaruu aꞌɨ́jna ɨ́ Rahab teecan, aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ramuáꞌitɨcɨjca ɨ́ tumin ɨ́ rutevij jɨmeꞌe. Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn ayén rɨ́ꞌɨ huaꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌeeveꞌecaꞌa, aj pu ꞌi seɨ́j jetze ɨ́ juye huaꞌutaꞌítecaꞌa. Tɨ́ꞌɨj ayén aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aj pu ꞌi ayén urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi. 26 Aꞌiné, capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ ruuri áꞌaraꞌani tɨ puaꞌa caí uráxɨejniuꞌuca, ayée pu cheꞌatá naꞌa caí tiꞌitɨj vaɨreꞌe tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayée naꞌa téꞌatzaahuateꞌe, ajta caí tiꞌitɨ aꞌij ruure tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen.