3
Aꞌij tɨ tiꞌitɨj jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe neanureáaraꞌan ɨ́ seɨj
Setáꞌaj caí siyen huataúraꞌan sej muꞌiitɨ́ seꞌɨ́jna jɨ́n teꞌenteárute seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej tihuaꞌamuaꞌatée ɨ́ seica aꞌiné xuꞌuri ramuaꞌaree tɨ jaítzeꞌe caꞌanín jɨ́n táꞌaxɨjteꞌen ɨ́ Dios itejmi, i tej tiyen tíꞌimuaꞌata tɨ caí ayén tihuáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí miyen tíꞌimuaꞌata.
Jee xaa, naímiꞌi tu tiyen tiꞌitɨj jɨ́n titeꞌutéꞌɨtzeaꞌara. Ajta tɨ puaꞌa jaꞌatɨ caí ayén tiꞌitɨ jɨ́n atéꞌɨtzeꞌaraꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tiꞌixa, ayée tu tíꞌijmuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe, ajta tɨ aꞌɨ́ɨn raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén áꞌujcuꞌuven ɨ́ rutevij jɨmeꞌe tɨ́ꞌij caí tiꞌitɨj jɨ́n auteáturan.
Casiꞌi, ayée tu huaꞌancárujtiꞌiraca huáꞌateneꞌen ɨ́ cahuaayuꞌu teꞌɨ́jna ɨ́ xaachin mej mi taꞌaráꞌastijreꞌen. Aꞌɨ́j tu jɨ́n, teꞌɨ́jna jɨ́n tiyen huaꞌaréꞌecaꞌani. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ baarcu, tɨ ajta temuaꞌa tiꞌiveꞌée. Aꞌɨ́ɨ pu eeca ayén ráatajchi caꞌanín jɨmeꞌe. Mɨ ajta, aꞌɨ́jna jɨ́n ɨ́ cɨyej tɨ jaataꞌa atéjvee, ayée pu tíꞌivaɨreꞌe tɨ ij aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ ramuarɨꞌe ayén raajájsimeꞌen ɨ́ baarcu aꞌu tɨ aꞌɨ́ɨn ayén yéꞌexeꞌeveꞌe.
Ayee pu cheꞌatá naꞌa cɨ́lieeneꞌen seijreꞌe ɨ́ ta jetze aꞌɨ́jna ɨ́ taneanúj. Mɨ ajta, ayée pu áꞌujcaꞌane tɨ veꞌecán jɨ́n ahuaújtzaahuateꞌen. Teajta iteen, temuaꞌa tu teri tiyen ramuaꞌaree tɨ ayén rɨꞌɨrí tɨ taij tɨ cɨ́j naꞌa teájtaani, ayée pu veꞌecán jɨ́n tiuꞌuréꞌataasin.
Jee xaa neꞌu, ayée pu cheꞌatá naꞌa seijreꞌe ɨ́ taneanúj tɨ́j taij. Ayee pu ajta seijreꞌe tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa een ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Aꞌɨ́ɨ pu tajáꞌujɨpua tɨ́j naꞌa ɨ́ ta jetze. Aꞌɨjna tɨ aꞌij puaꞌa een tɨ jetzen ꞌaíjninei ɨ́ taneanúj, aꞌɨ́ɨ pu caꞌaníjraꞌa ratáꞌaca ɨ́ tiyaaruꞌu tɨ ayén huárɨni. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́jna jɨ́n ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca mej mi miyen runiúꞌucaraꞌa jɨ́n aꞌij puaꞌa tíꞌiteseijreꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé miyen yen japuan huachéjme íiyen chaanaca japua.
Jee xaa neꞌu, ayée mú tiraayɨ́ꞌɨtɨ ɨ́ teɨte mej huaꞌumuáꞌacanteꞌen matɨ́j menaꞌa puaꞌamé yen seijreꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ tiꞌitén mej íiyen xuaa, majta ɨ́ mej ráꞌaraꞌive, majta ɨ́ mej sínuurive á chuaataꞌa, majta ɨ́ mej jaataꞌa áꞌaxuaa. Muꞌuri miyen tihuaꞌumuáꞌacaante naíjmiꞌica.
Mɨ ajta, capu jaꞌatɨ ayén raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ruseɨ́j ayén raamuáꞌacanteꞌen ɨ́ runeanuj. Ayee pu ꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ neanuri tɨ́j aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa een, tɨ caí jaꞌanáj tiꞌitɨj jɨ́n téꞌastijreꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ jetzen ꞌaíjninei, ayée pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen tɨ́j huáꞌaveꞌeri tɨ tiuꞌujéꞌica.
Aꞌɨ́j tu jɨ́n taneanúj tiyen rɨ́ꞌɨ jɨ́n tiratáꞌaca teꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, teꞌɨ́jna ɨ́ tej teajta rájyaꞌupua. Teajta teꞌɨ́jna jɨ́n tiyen aꞌij puaꞌa tihuáꞌaxa teꞌɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ tɨ Dios ayén huáꞌutaahuacaꞌa miyen seíireꞌe tɨ́j ɨ́ téviraꞌan. 10 Ajta, ayée pu tíꞌirɨneca tej aꞌij tenaꞌa jɨ́n ɨ́ taneanúj tiyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitáꞌaca, teajta tiyen teꞌɨ́jna jɨ́n aꞌij puaꞌa tiꞌixa. Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe.
11 Nichéꞌe seɨ́j jɨ́n niyen tejámuaatáꞌixaateꞌen. Jɨ́meꞌen aꞌɨ́jna aꞌu tɨ eꞌejaíjxa, ¿ni qui rɨꞌɨrí tɨ aꞌuun miijmu ayén ajnén aꞌɨ́jna ɨ́ jaj tɨ rumuaꞌatɨ́ jamuan ɨ́ jaj tɨ antzíjviꞌi? Capu aꞌatzu xaa neꞌu.
12 Neꞌihuaamuaꞌa, ayée pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ huaréj, aꞌiné capu rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́jna jetze ayén huatácaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ aceituuna. Ajta aꞌɨ́jna jetze ɨ́ uuva, capu rɨꞌɨrí tɨ ayén jetzen huatácaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ huaréj. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén cheꞌatá naꞌa caí rɨꞌɨrí tɨ jaj tɨ rumuaꞌatɨ́ aꞌuun ajnén aꞌu tɨ eꞌejaíjxa, tɨ ajta jetzen ajnén aꞌɨ́jna ɨ́ jaj taꞌantzíjviꞌi.
Muaꞌatzíiraꞌa tɨ júteꞌe éꞌemeꞌecan
13 Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ múꞌejmi jemi seijreꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree, tɨ ajta yaúꞌitɨe temuaꞌa naa, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tejamuaataseíjrateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa, tɨ ajta ayén ruseijrata tɨ caí veꞌecán jɨ́n antiújmuaꞌaree. Ayee xu seꞌɨ́jna jɨ́n ramuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree.
14 Mɨ seajta múꞌeen, tɨ puaꞌa siyen huápɨꞌɨ chueereꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, ajta tɨ puaꞌa siyen caꞌanín jɨ́n tíꞌiteseꞌecaꞌa sej siyen raꞌantimuáꞌitɨn aꞌij sej tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, caxu siyen seꞌɨ́jna jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe. Caxu seajta tíꞌihuaꞌita, seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij sej rɨcɨ. 15 Tɨ́j naꞌa tɨ ayén ꞌeen, capu ayén tiraavíjteꞌe. Capu ajta aꞌuun aꞌuvéꞌemej u ta japua Dios tɨ éꞌeseijreꞌe sino yen pu chaanaca japua huataseíjre. Aꞌuu pu eiráninei huáꞌa muaꞌatzíiraꞌa jetze aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa aꞌij tirájteuve aꞌij mej rɨcɨ.
Jee xaa neꞌu, tiyaaruꞌu pu ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca mej mi miyen huárɨni. 16 Aꞌu tɨ naꞌa mej miyen chueereꞌe, ajta aꞌu tɨ naꞌa mej miyen caꞌanín jɨ́n tíꞌiteseꞌe mej mi miyen raꞌantimuáꞌitɨn aꞌij mej tíꞌijxeꞌeveꞌe, aꞌúu mú miyen chéꞌe menaꞌa aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ muáꞌayeꞌi, majta miyen ráꞌastijreꞌe tiꞌitɨ tɨ naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa een.
17 Ajta aꞌɨ́ɨn muaꞌatzíiraꞌa tɨ aꞌuun aꞌuvéꞌemej u ta japua Dios tɨ éꞌeseijreꞌe, ayée pu caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca mej miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seíireꞌe muáꞌaraꞌani, mej mi majta temuaꞌa naa tiúꞌurihuaamuaꞌatan, majta ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n miyen rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca mej mi huáꞌastijreꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe, mej mi majta ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n huáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte. Nain mú jɨ́n miyen rɨcɨ tiꞌitɨj jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tíꞌiseijreꞌe. Tɨ puaꞌa miyen tiꞌitɨj jɨ́n teꞌataújratzii, ayée pu téꞌeme mej miyen huárɨni. Camu tíꞌihuaꞌitaca.
18 Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen rahuauhuau aꞌij mej huárɨni mej mi huaꞌutéjpuaꞌajteꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte mej mi caí chéꞌe miyen runéꞌusiꞌiteꞌe, ayée mú tiuꞌutátuiireꞌesin ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe ɨ́ jemin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa, majta caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca ɨ́ seica mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa huárɨni.