4
Aꞌiné ꞌéen jɨmeꞌe maújneꞌusiꞌiteꞌe ɨ́ teɨte
Ayee pu tíꞌirɨneca múꞌejmi tzajtaꞌa. Xuꞌuri jáꞌitaꞌa aꞌutacɨ́ꞌɨca, seajta runéꞌusiꞌiteꞌe. ¿Aꞌuné jetze eꞌiraayeꞌi aꞌɨ́jna tɨ caꞌaníjraꞌa amuatáꞌaca sej si siyen rɨcɨ? ¿Ni caí aꞌuun eꞌiraayeꞌi ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa? Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ pu pɨ́rɨcɨ ɨ́ áꞌamuamuaꞌatziiraꞌa tɨ ayén caꞌaníjraꞌa amuatáꞌaca sej runéꞌusiꞌiteꞌe.
Ayee xu raxɨ́ꞌeveꞌe sej jeíhua tíꞌijchaꞌɨɨca. Mɨ seajta caí, caxu siyen tíꞌijchaꞌɨɨ. Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen tíꞌitecuiꞌica. Seajta jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌinecuaꞌatze. Mɨ seajta múꞌeen, caxu siyen ráꞌacuꞌuvijreꞌe. Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen autéjhuiica sej runéꞌusiꞌiteꞌen, seajta rújaaxɨejviꞌi. Ayee xu ꞌeen jɨ́n secaí tíꞌijchaꞌɨɨ seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caí siyen rahuauhuau ɨ́ Dios jemi.
Naꞌari caí, tɨ puaꞌa siyen raatáhuavii, capu ayén tejamuaatáꞌaca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caí siyen jéꞌiyecan jɨ́n raatáhuaviiriꞌi, aꞌiné ayée xu éeniꞌicɨꞌe raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa sej si chéꞌe senaꞌa raaxɨ́jteꞌen aꞌij tɨ tejamuáꞌamitɨejteꞌecaꞌa, sej si seꞌɨ́jna jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen.
Mɨ sej siyen ruxánaꞌacɨreꞌe, ¿ni tzaa secaí siyen ramuaꞌaree aꞌij tɨ seijreꞌe ɨ́ Dios jemi? Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén huaꞌajtéjaahuateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej íiyen chaanaca japua huachéjme, tɨ puaꞌa ayén cheꞌatá naꞌa huárɨni aꞌij mej tíꞌijrɨꞌɨre, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén éeniꞌicɨꞌe huateáturan ɨ́ Dios jemi tɨ seɨj tɨ rájchaꞌɨɨreꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ huaꞌajtéjaahuateꞌen temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ mej íiyen seijreꞌe ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén éeneꞌe aꞌame tɨ́j seɨj tɨ rájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ Dios.
Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna. Naꞌari caí, capu tiꞌitɨ jɨ́n aꞌij huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ari áꞌayuꞌusiꞌi, ayén tɨjɨ́n: “Jéꞌecan pu chueereꞌe aꞌɨ́jna jemi ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ ayén raateájtuaa itejmi tzajtaꞌa.”
Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn Dios, ayée pu jaítzeꞌe rɨ́ꞌɨ titatáꞌaca tej ti tiyen raꞌaráꞌastijreꞌen. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén téꞌeyuꞌusiꞌi tɨjɨ́n: “Dios pu ayén huáꞌajchaꞌɨreꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej áꞌujtzaahuateꞌe. Mɨ ajta, aꞌɨ́ɨ pu rɨ́ꞌɨ tihuaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej ruxɨeemɨ́jteꞌe ɨ́ jemin.”
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj siyen raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ Dios. Setáꞌaj seajta rájchaꞌɨɨreꞌe seꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu. Tɨ puaꞌa siyen huárɨni, aj pu xaa tíchesin múꞌejmi jemi. Setáꞌaj ajteáxɨɨre vejliꞌi ɨ́ Dios jemi. Tɨ puaꞌa siyen huárɨni, aj pu ꞌi Dios ajta huateáturaasin vejliꞌi múꞌejmi jemi. Setáꞌaj caí chéꞌe tiꞌitɨ jɨ́n aꞌij rɨjca tɨ aꞌij puaꞌa seijreꞌe, mɨ sej atéꞌɨtzeaꞌara ɨ́ Dios jemi. Seajta, setáꞌaj raatátuiireꞌen ɨ́ áꞌamuaxɨejniuꞌuca ɨ́ Dios jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén huateúraꞌateꞌen múꞌejmi, mɨ sej siyen ruseijrata sej nuꞌu caí tiꞌitɨj jɨ́n atéꞌɨtzeaꞌara ɨ́ Dios jemi.
Setáꞌaj aꞌij puaꞌa teꞌutaújmuaꞌati seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, setáꞌaj seajta huataújxɨeemɨsteꞌen, seajta huaújyeinixɨꞌɨn. Setáꞌaj caí chéꞌe siyen tiꞌitɨj jɨ́n naꞌanaa sino setáꞌaj siyen huataújxɨeemɨsteꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij sej sejmíꞌi rɨjcaa. Setáꞌaj seajta caí chéꞌe huáꞌa jemi rutémuaꞌaveꞌe sino chéꞌe ayén aꞌij puaꞌa amuaatáꞌasti. 10 Setáꞌaj siyen ruyeine setiraꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa jemi. Tɨ puaꞌa siyen huárɨni, aj pu ꞌi rɨ́ꞌɨ tejámuaatétuaasin.
Tej nuꞌu caí ráꞌaxɨjteꞌe ɨ́ taꞌihuaaraꞌa
11 Caxu aꞌij puaꞌa tiúꞌujxajta seɨj seajta seɨj, neꞌihuaamuaꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén aꞌij puaꞌa tíꞌijxajta ɨ́ ruꞌihuaaraꞌa, naꞌari ayén ráꞌaxɨjteꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌij puaꞌa tíꞌijxa aꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén ruseɨ́j raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ caí chéꞌe tiꞌitɨ vaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Seajta múꞌeen, tɨ puaꞌa siyen rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen tɨ caí chéꞌe tiꞌitɨ vaɨreꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta, caxu chéꞌe siyen ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe sino xuꞌuri siyen huaújruu tɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe.
12 Mɨ ajta, seɨj puꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén raateájtuaa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta. Ajta, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ajta seɨj naꞌa ayén tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe. Aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ amuaꞌirájtuaani, ajta ayén cheꞌatá naꞌa, aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌa raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ amuaꞌantipuáꞌajteꞌen. Tɨ puaꞌa ayén, ¿aꞌiné ꞌeen jɨ́n piyen tíꞌimuaꞌatze pej peꞌɨ́jna jɨ́n antíꞌamuaꞌaree peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen ráꞌaxɨjteꞌe ɨ́ aꞌihuáaraꞌa?
Tej nuꞌu caí ramuaꞌaree aꞌij tɨ teꞌeméꞌe aꞌame
13 Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, mɨ sej siyen tíꞌixaxaꞌa tɨjɨ́n sej nuꞌu seꞌuun áꞌujuꞌu xáꞌajuꞌun íjii nusu ruijmuaꞌa jáꞌahuaꞌa chajtaꞌa jetze, sej nuꞌu seꞌuun siyen áꞌateeri aꞌachú cumu seɨ́j nineꞌiraꞌa sej tiꞌitɨj jɨ́n tejaꞌumuárɨꞌen sej si seꞌɨ́jna jɨ́n tumin huamuáꞌitɨn. 14 Ayee xu tíꞌixaxaꞌa aꞌij sej huárɨni.
Mɨ seajta múꞌeen, caxu ramuaꞌaree aꞌij tɨ téꞌeme ruijmuaꞌa, tɨ puaꞌa seuj ruuri xáꞌajuꞌun nusu secaí. Ayee xu ꞌeen tɨ́j aꞌɨ́jna pɨxcaari tɨ aꞌatzu aꞌateeviꞌi huataseíjreꞌesin, ajta áꞌiyen aꞌupuáꞌarixɨꞌɨsin. 15 Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiraavíjteꞌe sej siyen tiuꞌutaxáj yee tɨ puaꞌa nuꞌu aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ayén amuatáꞌacareꞌen, sej siyen ruuri huateáturaasin, aj xu si seajta siyen huárɨni tiꞌitɨ jɨmeꞌe nusu ɨ́ seɨj jɨmeꞌe.
16 Mɨ seajta múꞌeen, caxu siyen tíꞌixaxaꞌa sino ayée xu áꞌujtzaahuateꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij sej rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa aꞌij tirájteu. Aꞌɨjna ɨ́ sej jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe, tɨ́j naꞌa puaꞌamé tɨ ayén ꞌeen, ayée pu aꞌij puaꞌa seijreꞌe ɨ́ Dios jemi. 17 Ajta, jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ayén rúꞌumuaꞌaree aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe tɨ ayén huárɨni tiꞌitɨ jɨmeꞌe, aꞌɨ́ɨ pu auteáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ puaꞌa caí ayén huárɨni.