5
Michéꞌe nuꞌu rɨ́ꞌɨ tiráanamua aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej chíjteaani púꞌeen
Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, mɨ sej chíjteaani púꞌeen. Setáꞌaj huaújyeine, seajta ruxɨeemɨ́jteꞌe huajíjhua seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tɨ́n ari aꞌájna tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze sej jetzen rajpuaíitzi xáꞌajuꞌun. Puꞌuri tíꞌipeti tɨ́j naꞌa ɨ́ sej seri tíꞌijseɨj á sej éꞌeche. Ajta, ɨ́ tejáꞌamuacɨɨxu, muꞌuri tiꞌiráacɨꞌɨxɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ tejpuási. Ajta puꞌuri tiuꞌuteújchuitaamua aꞌɨ́jna ɨ́ oro ɨ́ sej jeíhua rájchaꞌɨɨ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ plata ɨ́ sej seajta tíꞌijseɨj, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiuꞌuteújchuitaamua.
Ajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n tiuꞌuteújchuitaamua, aꞌɨ́ɨ pu ruseɨ́j amuaatéxajta, ajta tɨ́ꞌɨj ayén amuáꞌaxɨjteꞌe, ayée pu cheꞌatá naꞌa áꞌamuaruuren tɨ́j taij tɨ raateátaiira ɨ́ áꞌamuahuaꞌiraꞌa. Ayee xu seꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌijseɨj tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌijnajche sej si seꞌɨ́jna jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen íjii tɨ nain ari teꞌentipuáꞌajte.
Mɨ seajta múꞌeen, ayée xu huaꞌitzi jɨ́n huáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ mej raamuáꞌitɨ ɨ́ teteca, ɨ́ mej tiuꞌuréꞌeveijchecaꞌa ɨ́ áꞌamuaviꞌiraꞌataꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa puꞌuri ramuaꞌaree aꞌij sej huarɨ́j aꞌiné aꞌɨ́ɨn tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree puꞌuri huáꞌunamuajriꞌi ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n runiúusteꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej tíꞌimuarɨꞌecaꞌa múꞌejmi jemi.
Ayee pu caí tiꞌitɨj tejamuáꞌaturaateꞌe, siyen ruxɨéehua tiꞌitéchejcaꞌa íiyen chaanaca japua. Ayee xu cheꞌatá senaꞌa ruxɨéehua tíꞌicuaꞌacareꞌe. Cu xɨee sej tiúꞌujcɨꞌɨmiteꞌe mej mi amuaacuiꞌini tɨ́j viseáaruꞌu tɨ teáruu. Múꞌeen xu seajta raꞌuxɨ́jte, seajta raajéꞌica seꞌɨ́jna tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn, capu aꞌatzu amuaatáꞌijmɨijriꞌi.
Caꞌaníjraꞌa pu huaꞌutáꞌasin mej mi temuaꞌa naa teꞌutáviicuaꞌi
Aꞌɨ́j xu jɨ́n neꞌihuaamuaꞌa, setáꞌaj temuaꞌa naa teꞌutáviicuaꞌi ajta naꞌa caí yé uvéꞌenen ɨ́ tavástaraꞌa.
Casiꞌi, autámuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ rɨcɨ aꞌɨ́jna tɨ chuej japua tíꞌimɨjhuaca. Ayee pu rachúꞌeveꞌe ajta naꞌa caí tiúꞌucɨɨre aꞌɨ́jna tɨ ájninei á chuaataꞌa, tɨ ij ayén raꞌancuréꞌan ɨ́ tácaꞌiraꞌan tɨ jeíhua huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe. Ayee pu rachúꞌeveꞌe mej autejhuiini mej huatéviiye aꞌájna víitaꞌari tzajtaꞌa, ajta matɨ́ꞌɨj atácheni.
Setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa rachúꞌeveꞌen. Setáꞌaj huateújcaꞌanen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, aꞌiné puꞌuri tɨ́n yé uvéꞌenejsin aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa.
Caxu aꞌij puaꞌa tiúꞌujxajta seɨj seajta seɨj, neꞌihuaamuaꞌa, tɨ ij caí Dios ayén cheꞌatá naꞌa amuaꞌuxɨ́jteꞌen múꞌejmi. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, aꞌiné puꞌuri tɨ́n yé uvéꞌenejsin aꞌɨ́jna tɨ ayén tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe.
10 Setáꞌaj siyen huaꞌutámuaꞌaree seꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ tavástaraꞌa jetze meꞌecan. Setáꞌaj siyen tiráarɨꞌɨren seꞌɨ́me jemi aꞌij mej huarɨ́j meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej teꞌutáviicuaꞌiriꞌi ɨ́ mej jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa.
11 Casiꞌi, xaꞌutámuaꞌareeriꞌi múꞌeen. Ayee pu titáꞌamitɨejteꞌe tɨ Dios rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨj jɨ́n teꞌutáviicuaꞌiriꞌi. Xuꞌuri ráamuaꞌareeriꞌi seꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌutáviicuaꞌiriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Job teecan. Seajta, xuꞌuri ráamuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ tiꞌitɨ jɨ́n tavástaraꞌa ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌɨ́jna jemi, tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa ayén rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨ́ɨ jáꞌaraa, ajta ayén ráꞌancuꞌuvajxɨ.
Seica ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca
12 Ajta, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, sej caí tiꞌitɨj jɨ́n teꞌataújratziꞌiracareꞌen, caxu siyen rɨjca ɨ́ ta japua tɨ éꞌemeꞌecan jɨmeꞌe, nusu ɨ́ chaanaca jɨmeꞌe, ni caxu tiꞌitɨ jɨmeꞌe sino chéꞌe ayén éeneꞌe áꞌaraꞌani. Tɨ puaꞌa siyen raataxáj yee “jee”, chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen. Naꞌari, tɨ puaꞌa siyen raataxáj yee “capu”, chéꞌe ajta ayén tejaꞌuréꞌenen. Ayee xu aꞌɨ́jna jɨ́n huárɨni tɨ ij caí Dios ayén amaꞌuxɨ́jteꞌen.
13 Tɨ puaꞌa seɨj tɨ múꞌejmi jetze ajtémeꞌecan ayén rajpuaíjtzi, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi tɨ́ꞌij Dios ayén ráꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn. Naꞌari tɨ puaꞌa seɨ́j ayén rutémuaꞌaveꞌe, chéꞌe aꞌɨ́ɨn chuiicari jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen ɨ́ Dios.
14 Tɨ puaꞌa seɨj tɨ múꞌejmi jetze ajtémeꞌecan ayén tíꞌicuiꞌicaa, chéꞌe aꞌɨ́ɨn huaꞌutájeeve aꞌɨ́mej ɨ́ vaujsi ɨ́ mej teyujtaꞌa tíꞌivaɨreꞌe mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n huatéjniuuni, mej mi majta niuucajtzeꞌen ɨ́ tavástaraꞌa miyen raꞌavéꞌehuaateꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ jáꞌaraꞌaraꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ aceituuna. 15 Tɨ puaꞌa miyen téꞌatzaahuateꞌe muaatéjniuuni, ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n Dios ayén ruꞌirátuaasin aꞌɨ́jna tɨ tíꞌicuiꞌicaꞌa. Tavástaraꞌa pu xaa rarújteꞌen, ajta ayén tiraatáꞌuuniꞌira tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ tiꞌitɨj jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.
16 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj siyen aꞌij tiuꞌutaxáj seɨj seajta seɨj ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi, seajta siyen huatéjniuuni seɨ́j jɨmeꞌe, seajta seɨ́j, tɨ ij Dios ayén amuaarújteꞌen.
Jee xaa neꞌu, jéꞌecan pu tíꞌivaɨreꞌe tiꞌitɨj jɨmeꞌe tɨ puaꞌa jaꞌatɨ tɨ urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n seijreꞌe ayén huatéjniuuni ɨ́ Dios jemi. 17 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Elías, ayée pu cheꞌatá naꞌa tiꞌiteáatacaꞌa tetɨ́j iteen. Ajta, caꞌanín pu jɨ́n huatéjniuuveꞌe mej caí huatéviiye. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayén áꞌatee aꞌachú cumu huaíca nineꞌiraꞌa japuan jáꞌitaꞌa mej caí huáviiyecaꞌa. 18 Tɨꞌɨquí ajtahuaꞌa huatéeniu. Majta áꞌiyen huatéviiyecaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tiuꞌuhuástiꞌihuacaꞌa á chuaataꞌa ayén tiúꞌucɨɨrecaꞌa.
19 Neꞌihuaamuaꞌa, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén ruhuáritaꞌa tiꞌicáame tɨ ij caí chéꞌe ayén téꞌatzaahuateꞌe, ayée pu téꞌeme tɨ puaꞌa seɨj ayén raatémuaꞌitɨn tɨ́ꞌij ajtahuaꞌa téꞌantzaahuateꞌen. 20 Jaꞌatɨ tɨ naꞌa tɨ ayén raatémuaꞌitɨn aꞌɨ́jna tɨ auteájturaa ɨ́ Dios jemi tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén raatapuáꞌajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n atéꞌɨtzeaꞌara, aꞌɨ́ɨ pu ayén raatévaɨreꞌesin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí yáꞌurɨeeni ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca tɨ jɨ́n ruuri. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́jna jɨ́n ayén huárɨni tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tiraatáꞌuuniꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Dios aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.
Ayee puꞌu xaa. Antipuáꞌarecaꞌa.