Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ San Pedro, ɨ́ tɨ huaꞌapua
1
Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌateujteꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Pedro
Inee Simón, i nej neajta Pedro púꞌeen, aꞌij nu jetze tejáꞌamuayuꞌuseꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej ravaɨreꞌe neꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu naꞌantíhuau nej ni niyen tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ jemin. Seajta múꞌeen, Dios pu ayén amuaꞌirájtua múꞌejmi, aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n seijreꞌe, sej si siyen cheꞌatá senaꞌa téꞌatzaahuateꞌe tetɨ́j iteen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ jeíhua huápɨꞌɨ tejámuatévaꞌɨri.
Chéꞌe ayén jaítzeꞌe tejáꞌamuacɨꞌɨti tɨ rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌacareꞌen, ajta tɨ rɨ́ꞌɨ tejamuaꞌanpuáꞌajteꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seri ramuaꞌate ɨ́ Dios, seajta seꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta tavástaraꞌa púꞌeen.
Aꞌij mej rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ muáꞌaraꞌani aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Rumuárɨꞌeriꞌiraꞌa pu jɨ́n Dios ayén titaatáꞌa nain tɨ ruxeꞌeveꞌe ɨ́ tej jɨ́n ruuri huateáturan ɨ́ jemin, ɨ́ tej teajta jɨ́n tiyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitítachaꞌɨɨ aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tíꞌijxeꞌeveꞌe. Ayee pu ꞌeen jɨ́n ayén rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen raamuáꞌa teꞌɨ́jna tɨ ayén taatajé tej ti tiyen huateáturan ɨ́ jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe tɨ ij ayén titáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiyéꞌuseijra, teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén nain jɨ́n antiújmuaꞌaree.
Aꞌiné ayén ꞌeen ɨ́ jemin, aꞌɨ́ɨ pu ayén titaatáꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n veꞌecán jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi, tɨ ajta jeíhua huápɨꞌɨ ta jetze ruxeꞌeveꞌe tej ti teꞌɨ́jna jɨ́n huatátaꞌuuna tɨ ij caí aꞌij puaꞌa táaruuren aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌe ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen seijreꞌe chaanaca japua, tej ti teajta tiyen cheꞌatá tenaꞌa rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe tɨ́j ajta ɨ́ Dios.
Aꞌɨ́j xu jɨ́n, setáꞌaj siyen huateújcaꞌanen sej seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seajta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ. Seajta setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen sej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej temuaꞌa naa tirúꞌumuaꞌaree.
Setáꞌaj seajta seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej jɨ́n rɨ́ꞌɨ tirúꞌumuaꞌaree seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seajta nain jɨ́n áꞌujcuꞌuvée. Setáꞌaj seajta seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej jɨ́n áꞌujcuꞌuvée seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seajta teꞌutáviicuaꞌi. Setáꞌaj seajta seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej jɨ́n siyen téꞌeviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ranaꞌamiche ɨ́ Dios.
Setáꞌaj seajta seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej jɨ́n tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ranaꞌamiche ɨ́ Dios seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej temuaꞌa naa huateúrihuaamuaꞌata. Setáꞌaj seajta seꞌɨ́jna jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ sej siyen rɨ́ꞌɨ tiuꞌuteúrihuaamuaꞌatacaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen titehuaújxeꞌeveꞌen.
Setáꞌaj siyen nain jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen aꞌiné tɨ puaꞌa siyen rɨ́ꞌɨ titeetiújchaꞌɨɨca temuaꞌa naa, ayée pu áꞌamuaruure aꞌame sej jeíhua huápɨꞌɨ tiuꞌutévaɨreꞌen sej si temuaꞌa naa tiꞌitɨ́j jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n ramuaꞌate seꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Naꞌari caí, jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén tiráꞌaturaateꞌe tɨ ayén nain jɨ́n raꞌajténaijmireꞌen ɨ́ tɨ jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe, ayée pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen tɨ́j jaꞌatɨ́ tɨ arácun, tɨ caí aꞌɨmuá tíꞌiseijrave. Aꞌɨ́ɨ pu ari yaꞌuhuáꞌaxɨ tɨ Dios ayén tiraatáꞌuuniꞌiriꞌi aꞌɨ́jna tɨ ajmíꞌi jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin.
10 Aꞌɨ́j xu jɨ́n, neꞌihuaamuaꞌa, setáꞌaj siyen jaítzeꞌe huateújcaꞌanen sej si siyen huárɨni tɨ ij ayén ámitɨeereꞌe tɨ Dios ayén amuaatajé, ajta amuaꞌantíhuaꞌu. Tɨ́ puaꞌa siyen huárɨni, capu jaꞌanáj ayén áꞌamuaruuren tɨ Dios ayén mé amúuhuaꞌaxɨn tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
11 Mɨ́ ajta, ayée pu tejáꞌamuacɨꞌɨti sej si temuaꞌa naa seꞌuun aꞌuteárute aꞌu tɨ rusén jɨ́n tejaꞌutaꞌáijta aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ tuꞌirájtuaa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Aꞌij tɨ ꞌeen jɨ́n téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna i yuꞌuxari
12 Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen rɨni nej jaꞌanáj tɨ naꞌa niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe sej siyen tiraꞌutámuaꞌaree seꞌɨ́jna. Capu amɨ́n aꞌij sej seri ramuaꞌaree, seajta seri teꞌutáviicuaꞌiriꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen téꞌatzaahuateꞌe.
13-14 Ayee pu tináꞌamitɨejteꞌe tɨ ayén tiraavíjteꞌe nej niyen huárɨni tɨ́j naꞌa nej nauj yen seijreꞌe, nej ni caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌacareꞌen sej si siyen tiraꞌutámuaꞌaree aꞌij sej huárɨni, aꞌiné nuꞌuri niyen ramuaꞌaree tɨ ari vejliꞌi pɨ́tíꞌirɨcɨ aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze nej jetzen mɨꞌɨni. Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n ramuaꞌaree aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús, tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, ayée pu tinaatáꞌixaa.
15 Neajta nu niyen huaténcaꞌanejsin nej ni niyen tejamuáꞌitɨii tɨ ij ayén huatárɨꞌɨristare sej siyen jaꞌanáj tɨ naꞌa tiraꞌutámuaꞌaree netɨ́ꞌɨj caí chéꞌe méꞌe aꞌahuaꞌatan.
Pedro pu teꞌanxájta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiyéꞌuseijra aꞌɨ́jna ɨ́ Cɨríistuꞌu
16 Tetɨ́ꞌɨj teꞌɨ́jna jamuáꞌixa aꞌij tɨ éeniꞌicɨꞌe huataseíjreꞌesin aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen ajtahuaꞌa yé veꞌecánejsin aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, tɨ ij ayén nain jɨ́n antiújmuaꞌareere, catu ráꞌastijreꞌecaꞌa teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa rájteu, ɨ́ mej miyen tíꞌimuaꞌatzejcaꞌa. Catu xaa neꞌu tajɨ́ɨmuaꞌa tenaꞌa rájteu sino tajɨ́ꞌɨsin tu jɨ́n naa rɨ́ꞌɨ tiyeꞌuseíira taꞌaraa tɨ aꞌɨ́ɨ pu nain jɨ́n antiújmuaꞌaree.
17 Ajta, Dios ayén rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaa, ajta rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huápɨꞌɨ tíꞌiseijreꞌe u ta japua tɨ́ꞌɨj Dios ayén jɨ́meꞌen tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niyauj, ɨ́ nej jeíhua huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta rɨ́ꞌɨ tineetáꞌaca ineetzi.”
18 Teajta iteen, ayée tu ráanamuajriꞌi teꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ júteꞌe jeꞌicánamuajre tetɨ́ꞌɨj teꞌánna aꞌutéꞌuucaꞌa teꞌɨ́jna jamuan aꞌánna ɨ́ jɨrí jetze tɨ Dios huateúraꞌate.
Ɨ́ niuucari mej jɨ́n tíꞌixaxaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan
19 Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tej yaꞌuseíj, aꞌɨ́ɨ pu ayén araúraste aꞌɨ́jna tɨ ajmíꞌi ayén téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari jetze ɨ́ mej jɨ́meꞌen tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j tu jɨ́n teri jaítzeꞌe temuaꞌa naa tirúꞌumuaꞌaree tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna tɨ ajmíꞌi ayén téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa.
Rɨ́ꞌɨ pu tejámuaatévaɨreꞌesin tɨ puaꞌa siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌaráꞌastijreꞌen tɨ́j ajta jaꞌatɨ́ ayén temuaꞌa naa teꞌatánee tatzari jɨmeꞌe aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa. Setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌaráꞌastijreꞌen tɨ́j ajta jaꞌatɨ́ tɨ ayén atánee ajta naꞌacai huataseíjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ xuꞌuraꞌave tɨ tapuáꞌarijmeꞌeca u jéꞌijninei. Setáꞌaj siyen raꞌaráꞌastijreꞌen ajta naꞌacai aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén huateáturan ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa.
20 Amuacaí, ayée pu ruxeꞌeveꞌe sej siyen ráamuaꞌaree tɨ caí jaꞌatɨ́ jaꞌanáj ruseɨ́j aꞌij tirájteu aꞌij tɨ huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej miyen tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan tɨ ayén raateájtuaa itejmi jemi.
21 Capu jaꞌatɨ́ jaꞌanáj ruseɨ́j aꞌij tirájteu tɨ ayén tiuꞌutaxáj ɨ́ Dios jetze meꞌecan sino aꞌɨ́jna xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ayée pu caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa mej miyen tiuꞌutaxáj, aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan.