2
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tihuáꞌamuaꞌate
Aj mú mi huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte miyen huataseíjre seica ɨ́ mej huaꞌitzi jɨ́n tihuáꞌuꞌitɨiiriꞌi. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa huataseíjreꞌesin múꞌejmi jemi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej majta huaꞌitzi jɨ́n tejamuaatáꞌitɨiira. Avíitzi mú jɨ́n miyen raateátuaasin múꞌejmi jemi meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ amuáꞌujɨsin, ɨ́ mej jɨ́n mé rúurɨeni meꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ ajta huáꞌa jetze meꞌecan tiuꞌutanájchitacaꞌa ɨ́ mej téꞌechaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n tihuáꞌacɨꞌɨti tɨ aꞌɨ́ɨn Dios ayén caꞌanacan huaꞌantipuáꞌajteꞌen.
Majta muꞌiitɨ́ mú miyen huaꞌaráꞌastijreꞌesein mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten matɨ́j aꞌɨ́ɨme. Ayee mú ꞌeen jɨ́n seica miyen aꞌij puaꞌa tiꞌijxáata muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́meꞌen huajúꞌun meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej rɨcɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huaꞌitzi jɨ́n tejámuaatáꞌitɨiira.
Ayee mú ꞌeen jɨ́n miyen múꞌejmi jɨ́meꞌen tíꞌimuaꞌitɨn meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌe mej jeíhua tíꞌijchaꞌɨɨca. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen huaꞌitzi jɨ́n amuaatémuaꞌitɨ. Tɨ́j naꞌa ajcaꞌihuáꞌɨmua tɨ́ꞌɨj Dios ayén huaꞌuxɨ́jte, tɨ́j naꞌa íjii aúcheꞌe pu araúrastejsin aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ huáꞌa jɨ́meꞌen tiuꞌutaxájtacaꞌa. Ajta ayén tiꞌayajna tɨ Dios auj ayén huaꞌantipuáꞌajteꞌesin.
Single Line Composer Jee xaa neꞌu, Dios pu caí tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej mejmíꞌi ta japua tíꞌivaɨreꞌecaꞌa, aꞌɨ́mej ɨ́ mej majta miyen tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin, sino aꞌúu pu ayén huajeꞌetéehuaꞌaxɨ u tajete aꞌu tɨ puaíjtzi huaꞌatáꞌacareꞌe aꞌame. Aꞌuu pu huaꞌuteájtuaa aꞌu tɨ eꞌetécun mej mi meꞌuun éꞌenamiꞌihua aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌa. Aꞌuu mú eꞌavíitziꞌihua muáꞌajuꞌu ajta naꞌa caí Dios ayén huaꞌuxɨ́jteꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen nain teꞌentipuáꞌajte.
Capu ajta tihuaꞌutáꞌuuniꞌiriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej jéjcua ɨmuá yen seijreꞌecaꞌa, sino ayée pu tiuꞌutáꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn jaj ayén tíjɨste nainjapua ɨ́ chaanaca tɨ ij aꞌɨ́jna jɨ́n puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌatzu ráꞌastijreꞌecaꞌa ɨ́ Dios.
Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨ pu xaa raatévaɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Noé tɨ ayén tihuaꞌutáꞌixaa aꞌij mej yeꞌí huárɨni mej mi xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi. Ajta Dios ayén huaꞌutévaɨ aꞌɨ́mej ɨ́ seica ɨ́ mej miyen aráhuaꞌapua aráꞌasecaꞌa.
Aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌuxɨ́jte aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun aꞌuchéjmeꞌecaa ɨ́ chajtaꞌa jetze tɨ huaꞌapua, aꞌujna u Sodoma, ajta u Gomorra. Nain pu jɨ́n huaꞌuteátaij. Ayee pu ꞌeen jɨ́n huáꞌuruu tɨ ij ayén titaatáꞌitɨii aꞌij tɨ huáꞌaruuren aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌatzu ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios.
Mɨ́ ajta, aꞌɨ́ɨ pu raatévaɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Lot, aꞌɨ́jna tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ jemin, aꞌɨ́jna tɨ ajta aꞌij puaꞌa aráꞌasecaꞌa aꞌij mej rɨjcaa ɨ́ mej miyen huaújxanaꞌacɨraꞌate aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí aꞌatzu tiꞌitɨ́j áꞌastecaꞌa.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tevi tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu nain tújcaꞌari tzajtaꞌa ayén huáꞌa tzajtaꞌa éꞌechejcaꞌa, jeíhua pu rajpuaíjtzicaꞌa ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌecaꞌa. Ayee pu ꞌeen jɨ́n tirajpuaíjtzicaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén raaseíj, ajta ráanamuajriꞌi ɨ́ mej aꞌij puaꞌa rɨjcaa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej caí tiꞌitɨ́j áꞌastecaꞌa.
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, Dios ayén raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén ruꞌijrájtuaani aꞌɨ́jna jetze tɨ jɨ́n rajpuaíjtzi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ huaꞌiteáanan aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ tɨ ij ayén puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen huáꞌaxɨjteꞌen naíjmiꞌica.
Single Line Composer 10 Jee xaa neꞌu, ayée pu tiꞌayajna, tɨ ayén tihuáꞌacɨꞌɨti aꞌɨ́mej ɨ́ mej jetzen áꞌujcaꞌane meꞌɨ́jna jetze tɨ jeíhua aꞌij puaꞌa tíꞌiseijreꞌe, mej mi miyen tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten meꞌɨ́mej jamuan ɨ́ ruxɨ́ꞌej teteca. Ayee pu cheꞌatá naꞌa aꞌij puaꞌa tíꞌiseijreꞌe mej caí aꞌatzu tiꞌitɨ́j jɨ́n téꞌaste. Ayee mú áꞌujcaꞌane mej miyen huárɨni aꞌij tɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe. Jéihua mú áꞌujtzaahuateꞌe. Aꞌɨ́ɨ mú majta caí rátziɨɨneꞌe miyen áꞌujcaꞌane mej aꞌij puaꞌa tihuáꞌaxajta aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua éꞌeseijreꞌe.
11 Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe, camu miyen áꞌujcaꞌane mej miyen aꞌij puaꞌa tihuáꞌaxajta aꞌɨ́mej ɨ́ teteca meꞌɨ́jna jemi ɨ́ tavástaraꞌa. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, jaítzeꞌe mú rucacáꞌane, majta jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n antiújmuaꞌaree mecaí aꞌɨ́mej ɨ́ teteca.
12 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú aꞌij puaꞌa tiꞌixáata muáꞌayeꞌi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej caí aꞌatzu yaúꞌitɨe. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen cheꞌatá menaꞌa seijreꞌe matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ yeꞌemuaate ɨ́ mej caí tivejáuꞌitɨe, ɨ́ mej chéꞌe menaꞌa áꞌujujhuaꞌan. Ayee mú ꞌeen jɨ́n huanúnuꞌihuacaꞌa mej mi teɨte huaꞌuvíviꞌin, majta huáꞌucuiꞌini. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú cheꞌatá menaꞌa antipuáꞌari meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n aꞌij puaꞌa huáꞌuruu aꞌɨ́mej ɨ́ mej amuacaí rɨ́ꞌɨ titeetiújchaꞌɨɨca.
13 Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuaꞌutáꞌasin tɨ jaꞌatɨ́ ayén tihuáꞌariꞌira ɨ́ mej tíꞌijchaꞌɨɨ matɨ́j majta aꞌɨ́ɨme rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa miyen tihuáꞌariꞌiriꞌi ɨ́ seica ɨ́ mej tíꞌijchaꞌɨɨcaꞌa. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen, ayée mú tújcaꞌari tzajtaꞌa ruxɨéehua tíꞌiteseijreꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ jetzen huiiráninei. Ayee mú cheꞌatá menaꞌa seijreꞌe huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte tɨ́j tiꞌitɨ́j tɨ éꞌihuameijra, tɨ́j ajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n cápitaꞌinacaꞌa. Ruxɨéehua mú rutémuaꞌaveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej amuáacuanamua muáꞌajuꞌu matɨ́ꞌɨj majta miyen tíꞌiyeste múꞌejmi jamuan.
14 Ayee mú jetzen áꞌujcaꞌane meꞌɨ́jna jetze ɨ́ jɨ́itaꞌa matɨ́j menaꞌa mej miyen ranecuaꞌatze mej mi miyen jamuan tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten. Camu majta jaꞌanáj raatapuáꞌajta mej miyen áꞌatura ɨ́ Dios jemi. Majta, ayée mú caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí xɨ téꞌeviicuaꞌi, mej mi majta miyen cheꞌatá menaꞌa auteáturan ɨ́ Dios jemi. Temuaꞌa mú tíraarɨ́ꞌɨre aꞌij mej tiꞌitɨ́j jɨ́n huárɨni mej mi miyen tiraatéeviꞌi tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa mej miyen tíꞌijxeꞌeveꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej chueereꞌe. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ teɨtejraꞌa tɨ Dios puaíjtzi huaꞌutáꞌasin.
15 Muꞌuri ajtacɨ́j ɨ́ juye jetze ɨ́ mej japuan huajúꞌun aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ tihuáꞌamitɨejteꞌe. Majta meri meꞌɨ́jna jetze ucájrupi tɨ́j ajta ayén ucájrupi aꞌɨ́jna ɨ́ Balaam teecan tɨ yaujraꞌan púꞌeeneꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Beor teecan. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Balaam, ayée pu raꞌaránajchecaꞌa tɨ tiꞌitɨ́j huamuáꞌitɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa huárɨni.
16 Mɨ́ ajta, puuruꞌu, tɨ caí téꞌanrɨꞌɨre, ayée pu tiuꞌutaniú tɨ́j teáataꞌa. Aj puꞌi raꞌajtéꞌaxɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Balaam aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa rɨjcaa. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aꞌɨ́ɨ pu ayén raatáꞌijmɨijriꞌi aꞌɨ́jna tɨ ayén ruseíjratacaꞌa tɨ nuꞌu Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n ayén huárɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rutɨ́muaꞌi.
17 Ayee mú cheꞌatá menaꞌa tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca tɨ́j aꞌu tɨ eꞌejaíjxa aꞌu tɨ caí jaj ꞌeꞌejmɨ́ꞌɨye naꞌari ɨ́ jaitɨri tɨ eeca ráatajchi, ajta tɨ jetzen caí víjviꞌiyej. Ayee pu tihuáꞌacɨꞌɨti mej meꞌuun aꞌuteáturan u tajete aꞌu tɨ huápɨꞌɨ aꞌutɨ́caꞌa tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
18 Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n ayén tíꞌirɨneca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen caꞌanín jɨ́n áꞌujtzaahuateꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ caí aꞌij huataújmuaꞌa. Majta miyen caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca ɨ́ seica mej mi miyen tiúꞌumuaꞌati meꞌɨ́jna jetze tɨ huáꞌa jetze huiiráninei tɨ ayén ruseɨ́j aꞌij tirájteu. Ayee mú aꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, aꞌɨ́ɨ mú miyen majta caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ mej camuchéꞌe tihuíjsin huáꞌa jemi mej mi majtáhuaꞌa tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ Dios jemi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huaꞌitzi jɨ́n tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ teteca.
19 Ayee mú tiꞌitɨ́j jɨ́n títeꞌeteúratziiracaꞌa mej nuꞌu tihuaꞌutáꞌan mej mi ruxɨéehua áꞌujujhuaꞌaneꞌen. Mɨ́ ajta, capu rɨꞌɨrí aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú rujɨ́ɨmuaꞌa menaꞌa miyen caꞌanéeri jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, aꞌiné jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén caꞌanéeri jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ayén ravaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ari raꞌantimuáꞌitɨ.
20 Ajta tɨ puaꞌa meri miyen raatapuáꞌajtacaꞌa mej miyen cheꞌatá menaꞌa aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ matɨ́j ɨ́ seica ɨ́ mej yen japuan seijreꞌe ɨ́ chaanaca, tɨ puaꞌa miyen raatapuáꞌajtacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ ajta ayén tuꞌirájtuaani, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, tɨ puaꞌa miyen meꞌɨ́jna jɨ́n huarɨ́j, majtáhuaꞌa mú miyen aꞌij puaꞌa huateáarɨj tɨ ij ajtahuaꞌa huaꞌutémuaꞌitɨn aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Ajta, ayée mú jaítzeꞌe aꞌij puaꞌa tiꞌiteseíireꞌe muáꞌajuꞌu tɨ́ꞌɨj nain teꞌentipuáꞌare caí tɨ jéjcua mej ɨmuá seijreꞌecaꞌa.
21 Manaꞌajtzɨ́ caí jaꞌanáj ráamuaꞌatijcheꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ yeꞌirá tɨ naa tíꞌiseijreꞌe ɨ́ Dios jemi mecaí miyen ramuaꞌareere, majta yáꞌuhuaꞌaxɨn aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios ayén huateúraꞌate, tɨ ajta ayén raateájtuaa aꞌɨ́mej jemi tɨ ij aꞌɨ́jna jɨ́n tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen.
22 Ayee pu xaa tihuáꞌuruu aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́jna ɨ́ tzɨ́ꞌɨ ajtahuaꞌa pu mú aꞌuvéꞌemej aꞌutɨ́ ejjáraj tɨ́ꞌij ráacuaꞌani ɨ́ rujáraꞌiri.” Ajta tɨ ayén tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́jna ɨ́ tuiixu tɨ huaɨ́ꞌɨhuacaꞌa, ajtahuaꞌa pu mú aꞌuvéꞌemej aꞌu tɨ jaúꞌɨꞌɨhuacaꞌa ɨ́ xarij jɨmeꞌe tɨ ij ajtahuaꞌa ayén huaɨ́ꞌɨhua.”