3
Tɨ́ꞌɨj uvéꞌenejsin ɨ́ tavástaraꞌa
1-2 Múꞌeen, nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ nej huaꞌapuaca jetze jɨ́n tejáꞌamuayuꞌuseꞌe. Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ huaꞌapua, caꞌaníjraꞌa nu jɨ́n amuatáꞌaca sej si siyen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tiúꞌumuaꞌati seꞌɨ́jna jetze ɨ́ nej jɨ́n niyen amuatáꞌaca sej raꞌutámuaꞌaree aꞌij mej tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌataꞌa, setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌutámuaꞌaree ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ jɨ́n tejamuaataꞌaíj aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨ ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna tɨ amuaꞌirátuaasin. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ niuucari tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tiraateájtuaa itejmi jemi tej ti tiyen tejámuaatáꞌixaateꞌen múꞌejmi.
Ayee xu ramuaꞌaree tɨ ayén téꞌeme aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen nain teꞌentipuáꞌajte. Aꞌɨ́ɨ mú huataseíjreꞌesin aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej amuáꞌaxɨeehuariꞌi mej mi ráꞌaxɨeehuariꞌira ɨ́ niuucari tɨ téjmi jemi raateájtuaa. Ayee mú meꞌɨ́jna jɨ́n áꞌujujhuaꞌaneꞌe muáꞌajuꞌu mej miyen ráꞌastijreꞌe aꞌɨ́jna tɨ ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ́j naꞌa aꞌij tɨ tihuaꞌaráanajche tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.
Ayee mú tiꞌixáata muáꞌajuꞌu tɨjɨ́n: “Aꞌii táꞌuj huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨ nuꞌu yé huataseíjreꞌesin. Tij caí, capu ayén tejaꞌuréꞌenejsin aꞌiné aúcheꞌe pu ayén cheꞌatá naꞌa seijreꞌe tɨ́j ajta ayén seíireꞌe áꞌayeꞌi tɨ́j naꞌa aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌan mej jetzen huácuii ɨ́ tavaújsimuaꞌacɨꞌɨ tɨ́j naꞌa ajta íjii. Ayee pu cheꞌatá naꞌa aúcheꞌe seijreꞌe tɨ́j ajta seijreꞌecaꞌa aꞌájna tɨ́ꞌɨj Dios ayén raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca.”
Ayee mú ꞌeen jɨ́n miyen tiꞌixa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n taúraꞌaca miyen yáꞌuhuaꞌaxɨn tɨ jéjcuaꞌɨmua Dios ayén runiuuca jɨ́n tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa tɨ ayén huataseíjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ ta japua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ chaanaca, ayée pu tiuꞌutétaavijhuacaꞌa tɨ́ꞌij ayén ajnén á jaataꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ japuan seijreꞌe, ayée pu ajta aꞌɨ́jna jɨ́n ruuri áꞌayeꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ jaj.
Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jéjcuaꞌɨmua japuan huachéejmeꞌecaa ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú jɨ́n eꞌehuaújpuaꞌarixɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn jaj ayén huatámɨꞌɨyecaꞌa, ajta huaꞌujámɨste.
Mɨ́ ajta íjii, ayée pu tíꞌijcɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ ta japua tɨ íjii seijreꞌe, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ chaanaca ɨ́ tej yen japuan seijreꞌe i tej íjii huáteɨte, Dios pu ayén rachaꞌɨɨ tɨ ij ayén raateátaiira. Ayee pu ari raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén huárɨni aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen huáꞌaxɨjteꞌen ɨ́ runiuuca jɨmeꞌe, ajta huáꞌapuaꞌajteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí aꞌatzu ráꞌastijreꞌe.
Setáꞌaj caí siyen tiyáꞌuhuaꞌaxɨn, tɨ seɨ́j xɨcaj ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌitɨej ɨ́ Dios jemi tɨ́j ajta tíꞌitɨej aꞌachú cumu seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa. Ajta, seɨ́j viꞌiraꞌa nineꞌiraꞌa ayén cheꞌatá naꞌa tíꞌitɨej ɨ́ Dios jemi tɨ́j seɨ́j xɨcájraꞌa.
Tɨ́ puaꞌa Dios ayén caí caꞌanacan araúrasten aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi, capu ayén huataújmuaꞌa tɨ caí jaꞌanáj aꞌɨ́jna jɨ́n araúrasten aꞌij mej tíꞌimuaꞌatze ɨ́ seica sino temuaꞌa pu ayén téꞌeviicuaꞌi múꞌejmi jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ́ ayén áꞌuveti. Capu xaa neꞌu ayén raxɨ́ꞌeveꞌe sino ayée pu raxɨ́ꞌeveꞌe mej naímiꞌi miyen huataújtuiireꞌen ɨ́ jemin meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati mej mi caí chéꞌe aꞌij puaꞌa rɨjca.
Single Line Composer 10 Mɨ́ ayée pu cheꞌatá naꞌa tejaꞌuréꞌenejsin aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen huataseíjreꞌesin ɨ́ tavástaraꞌa tɨ́j ajta nahuaꞌari ayén avíitzi jɨ́n huataseíjreꞌen ɨ́ tɨ́caꞌari tzajtaꞌa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ ta japua, ayée pu huatánamuajreꞌesin tɨ́ꞌɨj antipuáꞌare. Caꞌanín pu jɨ́n tiuꞌutátziꞌiti. Ajta tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiúꞌutaavijhuacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ayén huataújtuaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ huateátaasin. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ chaanaca, ajta nain tɨ́j naꞌa japuan tíꞌiseijreꞌe u tɨ tiúꞌutaavijhuacaꞌa, naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa raateátaiira.
11 Aꞌiné nain pu ayén huataújtuaasin, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe sej siyen rɨ́ꞌɨ titeetiújchaꞌɨɨca, sej si rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi nain jɨmeꞌe aꞌij sej rɨcɨ, sej si seajta nain jɨ́n raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ Dios.
12 Setáꞌaj siyen rahuauca, seajta siyen aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n tiꞌijchúꞌeveꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen aꞌájna xɨcáaraꞌan jetze tɨ jetzen Dios teꞌentipuáꞌajte. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n huataújtuaasin aꞌɨ́jna ɨ́ ta japua aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ taij raateátaiira. Ajta aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n nain tiúꞌutaavijhuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ajta huataújtuaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiraateátaiira.
13 Mɨ́ teajta iteen, aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi tɨ ayén huárɨni, aꞌɨ́j tu jɨ́n tiyen rachúꞌeveꞌe seɨ́j ɨ́ ta japua tɨ jéjcua, ajta seɨ́j ɨ́ chaanaca tɨ ajta jéjcua aꞌu tɨ eꞌeseíireꞌe aꞌame aꞌɨ́jna tɨ rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe matɨ́j menaꞌa meꞌuun seíireꞌe muáꞌajuꞌu.
Ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajte
14 Aꞌɨ́j xu jɨ́n siyen huárɨni, mɨ nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, aꞌiné ayée xu seri rachúꞌeveꞌe tɨ ayén tejaꞌuréꞌenejsin. Setáꞌaj siyen títeeteújcaꞌanen sej siyen éeniꞌicɨꞌe seijreꞌe ɨ́ jemin sej temuaꞌa naa ruꞌihuaamuaꞌatan, sej si caí tiꞌitɨ́j jɨ́n áꞌaturaacaj, tɨ ij aꞌɨ́ɨn Dios caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌamua jetze teꞌujpuáꞌajteꞌen.
15 Setáꞌaj seꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati tɨ Dios ayén amuaꞌirátuaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ teꞌutáviicuaꞌi múꞌejmi jemi.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ taꞌihuaaraꞌa ɨ́ tej raxɨ́ꞌeveꞌe, aꞌɨ́jna ɨ́ Pablo, Dios pu ayén raatáꞌa tɨ yaúꞌitɨée áꞌaraꞌani temuaꞌa naa. Aꞌɨ́ɨ pu ayén cheꞌatá naꞌa tejamuaatayúꞌuse nain jɨmeꞌe tetɨ́j iteen.
16 Ajta aꞌɨ́jna jetze tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌutéyuꞌuxacaꞌa, aꞌɨ́jna jetze ayén namuajreꞌe seica ɨ́ niuucari tɨ ayén muárɨꞌeri tɨ jaꞌatɨ́ ayén yaúꞌitɨée áꞌaraꞌani. Ajta seica ɨ́ teɨte ɨ́ mej caí tiꞌitɨ́j úꞌumuaꞌaree, ɨ́ mej majta caí xɨ téꞌeviicuaꞌi ɨ́ mej jɨ́n téꞌatzaahuateꞌe, ayée mú tíꞌiteseꞌe mej mi miyen seɨcɨé tiyaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani, mej mi majta tihuáꞌaꞌitɨiira aꞌij tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna tɨ Pablo raꞌutéyuꞌuxacaꞌa, ajta aꞌɨ́jna tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ Dios ayén raateájtuaa itejmi jemi. Tɨ́ puaꞌa miyen meꞌɨ́jna jɨ́n huárɨni, ayée pu tihuáꞌacɨꞌɨti mej antiújpuaꞌajteꞌen.
17 Aꞌiné xuꞌuri amuacaí siyen ramuaꞌaree, múꞌeen mɨ nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen tɨ ij caí jaꞌatɨ́ ayén caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌan sej si siyen cheꞌatá senaꞌa titecaújxɨeehuata ɨ́ Dios jemi matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej aꞌij puaꞌa tíꞌiteteɨte, ɨ́ mej caí tiꞌitɨ́j áꞌastijreꞌe. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu sej si caí seꞌɨ́jna tejáꞌuhuaꞌaxɨn ɨ́ sej jɨ́n téꞌeviicuaꞌi seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej huáꞌastijreꞌe seꞌɨ́mej teɨtejraꞌa. Seajta múꞌeen, setáꞌaj siyen huaújnaijmiꞌireꞌen ɨ́ ru tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa rɨ́ꞌɨ tejamuatáꞌaca, aꞌɨ́jna tɨ ajta amuaꞌirájtua, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
18 Setáꞌaj siyen cheꞌatá senaꞌa huaújnaijmiꞌireꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej ramuaꞌate. Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani íjii, teajta tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen. Yee puꞌu. Puꞌuri antipuáꞌarecaꞌa.