Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́jna ɨ́ Filemón
1
Pablo pu tiráꞌayuꞌuseꞌe ɨ́ Filemón
1-2 Inee, i nej iꞌi Pablo, ayée nu een jɨ́n aiteánamiꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej raꞌaráꞌastijre ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta Jesús púꞌeen. Jamuan ɨ́ neꞌihuaaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Timoteo, ayée tu tíꞌimuayuꞌuseꞌe mɨ pej iꞌi Filemón, mɨ pej ta jamuan tíꞌimɨjhuaca, mɨ tej muaxeꞌeveꞌe jeíhua, ajta aꞌɨ́jna tɨ iꞌi Apia, aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ tajuu púꞌeen tɨ ajta téꞌatzaahuateꞌe, ajta mɨ Arquipo, ɨ́ tɨ ayén cheꞌatá naꞌa téꞌeviicuaꞌi tetɨ́j iteen. Teen tu tihuáꞌayuꞌuseꞌe naíjmiꞌica ɨ́ mej aꞌuun eꞌetiújseꞌɨri aꞌu pej éꞌeche.
Ajta aꞌɨ́ɨn Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, michéꞌe rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn, michéꞌe majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa.
Filemón huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ teɨtestemuaꞌameꞌen ɨ́ Dios, ajta ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa
Tɨ́j naꞌa nej amuaꞌutámuaꞌaree, ayée nu rɨ́ꞌɨ tiratáꞌacaa náꞌayeꞌi ɨ́ Dios netɨ́j nenaꞌa tíꞌijhuavii. Ayee nu een jɨ́n tíꞌijteujtziꞌireꞌe náꞌayeꞌi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen tíꞌinamua pej jeíhua huápɨꞌɨ ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús. Pajta jeíhua huápɨꞌɨ huáꞌaxeꞌeveꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios.
Ayee nu tíꞌijhuavii ɨ́ Dios jemi pej pi piyen huatáꞌaseijrata tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe pej nain jɨ́n ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa mej mi ɨ́ seica ráamuaꞌaree tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌij tɨ een tɨ́j naꞌa puaꞌamé tíꞌitacɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu. Jéꞌecan nu netémuaꞌaveꞌe múꞌeetzi jemi. Jee xaa neꞌu, rɨ́ꞌɨ pej naatáꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen ɨ́ Dios.
Pablo pu Onésimo japuan huániuusin
Nee nu xaa neꞌɨ́jna jɨ́n antínmuaꞌaree nej tiꞌitɨj jɨ́n timuaataꞌaíjteꞌen aꞌij pej tiꞌitɨ huáruuren aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Cɨríistuꞌu naꞌantíhuau. Mɨ neajta caí, canu niyen rɨni nej timuaataꞌaíjteꞌen caꞌanéeri jɨmeꞌe. Aꞌɨ́ɨ puꞌu naꞌaráanajche nej niyen timuaatáhuavii aꞌiné jeíhua nu muaxeꞌeveꞌe inee, i nej neri vástacɨraꞌi púꞌeen, neajta neri aiteánamiꞌi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej ráꞌastijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. 10 Ayee nu tíꞌimuahuavii neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niyauj aꞌɨ́jna ɨ́ Onésimo, tɨ ari ajta téꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen raatéyaꞌupuajtacaꞌa ayujna aꞌu nej aiteánamiꞌi.
11 Jéjcua ɨmuá, capu tiꞌitɨ timuaatévaɨ. Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn, puꞌuri tineetévaꞌɨri ineetzi, ajta pu múꞌeetzi tiꞌitévaꞌɨri. 12 Nuꞌuri ní raataꞌíti múꞌeetzi jemi neꞌɨ́jna ɨ́ nej jeíhua huápɨꞌɨ raxɨ́ꞌeveꞌe. 13 Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa tɨ yé huateáturancheꞌe nee jamuan tɨ ij naatévaɨreꞌencheꞌe múꞌeetzi jetze meꞌecan nej nauj yé aiteánamiꞌi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej tihuáꞌixaateꞌe ɨ́ teɨte Cɨríistuꞌu jetze meꞌecan.
14 Mɨ neajta inee, canu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa tiꞌitɨ́ pej caí neetáꞌacareꞌen sino nej niyen Onésimo japuan huániuuni. Tɨ puaꞌa piyen tiꞌitɨj jɨ́n naatévaɨreꞌencheꞌe, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa pej piyen huárɨni áꞌaxeꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Canu xaa neꞌu raxɨ́ꞌeveꞌecaꞌa pej caꞌanéeri jɨ́n piyen huárɨniicheꞌe.
15-16 Tij caí ayén een jɨ́n aꞌatzu áꞌatee tɨ ɨmuá aꞌij huárupi tɨ ij ajtahuaꞌa múꞌeetzi jemi huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, tɨ ij aꞌɨ́ɨn huateáturan múꞌeetzi jemi tɨ́j muáꞌihuaaraꞌa pej jeíhua raxɨ́ꞌeveꞌe. Capu chéꞌe caꞌanéeri jɨ́n muatévaɨreꞌesin sino aꞌihuáaraꞌa pu aꞌame. Jéꞌecan pu ruxeꞌeveꞌe ineetzi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Aru jaítzeꞌe pu ruxeꞌeveꞌe múꞌeetzi jemi aꞌiné tevi pu púꞌeen, ajta aꞌihuáaraꞌa púꞌeen ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
17 Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen muahuavii tɨ puaꞌa piyen tinaaseíjriꞌi nej á jamuan tíꞌimuarɨꞌe. Patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa raꞌancuréꞌeviꞌitɨn peꞌɨ́jna ɨ́ Onésimo patɨ́j tínaꞌancuréꞌeviꞌitɨ ineetzi. 18 Tɨ puaꞌa tiꞌitɨj jɨ́n aꞌij puaꞌa muáaruu naꞌari tɨ puaꞌa tiꞌitɨj jɨ́n timuáꞌachaꞌɨɨreꞌe, neetzi pej huajíjveꞌen.
19 Nemuajcaꞌa nu jɨ́n tíꞌimuayuꞌuseꞌe. Inee, i inee iꞌi Pablo, nee nu tíꞌimuanajchiteꞌen. Mɨ neajta inee, canu aꞌatzu neꞌɨ́jna jɨ́n timuaatáꞌixaateꞌesin neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ pej tináꞌachaꞌɨɨreꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ timuáacɨꞌɨti pej ruuri puaꞌamé tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. 20 Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe, neꞌihuaaraꞌa, pej pi tiꞌitɨj jɨ́n naatévaɨreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa jemi. Patáꞌaj caꞌaníjraꞌa naatáꞌan ɨ́ Cɨríistuꞌu jemi.
21 Ayee pu tináꞌamitɨejteꞌe tɨ ayén tiꞌayajna pej piyen huárɨni aꞌij nej tíꞌimuahuavii. Aꞌɨ́j nu jɨ́n yé tíꞌimuayuꞌuseꞌe. Nuꞌuri ramuaꞌaree pej piyen jaítzeꞌe rɨni aꞌij nej caí tíꞌimuahuavii. 22 Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe, patáꞌaj piyen huárɨni. Patáꞌaj seɨj rɨ́ꞌɨ huáruuren ɨ́ cuaartu nej ni neꞌuun huiirájcati, aꞌiné ayée nu rachúꞌeveꞌe tɨ Dios neetáꞌacareꞌen nej neajtahuaꞌa neꞌuun aꞌatanén múꞌeetzi jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen raatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios jemi.
Seica mú raatateújte, ajta ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajteꞌesin
23 Aꞌɨ́ɨ pu ajta yé muateujteꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Epafras tɨ nej jamuan yé aiteánamiꞌi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ajta ráꞌastijreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús. 24 Aꞌɨ́ɨ mú majta yé muateujteꞌe aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́jna ɨ́ Marcos, ajta ɨ́ Aristarco, ajta Demas, ajta ɨ́ Lucas. Aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej nej jamuan tíꞌimuarɨꞌe.
25 Ajta aꞌɨ́ɨn tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, chéꞌe aꞌɨ́ɨn ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuáachaꞌɨɨn. Yee puꞌu, chéꞌe ayén tejaꞌureꞌenén.