3
Aꞌij mej yeꞌí huárɨni ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
Patáꞌaj huaꞌuꞌíjcateꞌen ɨ́ teɨte mej mi miyen huáꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌaijta, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n antiújmuaꞌaree. Michéꞌe miyen huárɨni aꞌij mej tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ mej tíꞌaijta. Michéꞌe majta ahuaújcaꞌanen mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌumuárɨꞌen tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn. Capej huaꞌatáꞌacareꞌen mej aꞌij puaꞌa tihuáꞌajeeve ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte sino patáꞌaj caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan mej mi ruꞌihuaamuaꞌa muáꞌaraꞌani temuaꞌa naa, mej mi majta rɨ́ꞌɨ tihuáꞌuchaꞌɨn ɨ́ seica. Michéꞌe majta rɨ́ꞌɨ tiꞌihuaúrixaateꞌen mej caí aꞌij menaꞌa puaꞌa tiúꞌujeeve.
Capej yáꞌuhuaꞌanan aꞌij tej éeneꞌe jéjcua ɨmuá tetɨ́ꞌɨj caí xɨ téꞌatzaahuateꞌecaꞌa. Catu tiꞌitɨ́j úꞌumuaꞌareerecaꞌa. Catu teajta tiꞌitɨ́j áꞌastijreꞌecaꞌa. Tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa pu tacuanamuajcaꞌa. Cu xɨee tej ravaɨreꞌecaꞌa caꞌanéeri jɨmeꞌe ɨ́ tɨ ta tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Ajta tiꞌitɨ́j tɨ taꞌaránajchecaꞌa tɨ caí xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe, aꞌɨ́j tu teajta vaɨreꞌecaꞌa.
Ayee tu tiꞌitítachaꞌɨɨcaꞌa tej huáꞌajchaꞌɨreꞌeca ɨ́ taxɨ́ꞌej teɨte. Seica mú majta tájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa itejmi. Teajta iteen, ayée tu cheꞌatá tenaꞌa iteen tajɨ́ɨmuaꞌa tu tájaaxɨejviꞌiracaꞌa seɨj teajta seɨj.
Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios ɨ́ tɨ tuꞌirájtuaa, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌa tej tiyen raaseíj tɨ aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ temuaꞌa tíꞌitachaꞌɨɨ. Aꞌɨ́ɨ pu ajta taxeꞌeveꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu xaa tuꞌirájtuaa. Capu aꞌɨ́jna jɨ́n tuꞌirájtuaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen huarɨ́j ɨ́ tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn sino aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn táꞌancuꞌuvajxɨ. Aꞌɨ́ɨ pu taajéjcuare ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca jɨmeꞌe. Cu xɨee tej teajtáhuaꞌa huanúnuꞌihuacaꞌa ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ táꞌariꞌiriꞌi tɨ xánaꞌaviꞌireꞌecaꞌa ɨ́ ta jetze.
Ruxɨejniuꞌuca pu xaa huateájtuaa itejmi jemi nain jɨmeꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ta japua huaniú aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Ayee pu ꞌeen jɨ́n raateájtuaa téjmi jemi tɨ i aꞌɨ́ɨn ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen tej ti caí chéꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan ɨ́ jemin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ táꞌancuꞌuvajxɨ. Ayee tu ꞌeen jɨ́n seijreꞌe tej ti teri rachúꞌeveꞌe tɨ́ꞌij titáacɨꞌɨti méjcaꞌihua yee tej ruuri táꞌaraꞌani jemin tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Ayee pu xaa neꞌu tiꞌayajna. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen tíꞌijxeꞌeveꞌe pej múꞌee caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan mej mi ráꞌantzaahuateꞌen netɨ́j nenaꞌa neri timuáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej meri ráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. Michéꞌe majta rɨ́ꞌɨ menaꞌa meꞌɨ́jna jetze ucarute mej rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨca meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn. Tɨ́ puaꞌa miyen huárɨni, aꞌɨ́ɨ mú xaa rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin ɨ́ Dios, majta huaꞌutévaɨreꞌen naíjmiꞌica.
Mɨ́ majta seica, jeíhua mú meꞌɨ́jna jɨ́n tiúꞌurihuaꞌura muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí ámitɨeereꞌe, majta seica meꞌɨ́jna jetze ucáruti mej miyen tiꞌixáata muáꞌajuꞌu yee aꞌatani téviraꞌan jetze huanéj ɨ́ ruhuáacɨxaꞌastemuaꞌacɨꞌɨ. Majta seica, ayée mú tiúꞌurihuaꞌura muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe yee aꞌiquí huataújmuaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ raꞌuyúꞌuxacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Ayee mú ꞌeen jɨ́n miyen autéhuijsin mej mi jáꞌitaꞌa aꞌutácɨɨne, majta mej mi huateújneꞌusiꞌiteꞌen. Naíjmiꞌi matɨ́j menaꞌa miyen ꞌeen matɨ́j aꞌɨ́ɨme, camu tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe. Capej huáꞌajaahuateꞌe.
10 Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tejáꞌamuaꞌɨtziiteꞌe sej si siyen aꞌutehuiini sej si jáꞌitaꞌa aꞌutácɨɨne, ayée pej ráaruuren. Patáꞌaj seɨj panaꞌa raatáꞌijmɨi naꞌari huaꞌapua. Tɨ́ puaꞌa auj ayén rɨjca tɨ caí muáꞌastijreꞌe, patáꞌaj raataꞌíte mé jáꞌahuaꞌa. 11 Tɨ́ puaꞌa caí muáꞌastijreꞌe, ayée pepuꞌu ꞌeen jɨ́n piyen tiráamuaꞌaree tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ tevi seɨcɨé naꞌa tíꞌimuaꞌatze tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe. Puꞌuri Dios raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ puaíjtzi raatáꞌasin.
Pablo pu tíꞌiraꞌixaateꞌe
12 Nee nu muaataꞌítiꞌira múꞌeetzi jemi neꞌɨ́jna ɨ́ Artemas, neajta neꞌɨ́jna ɨ́ Tíquico. Matɨ́ꞌɨj meꞌuun eꞌaráꞌasti aꞌu pej aꞌutéjvee, aj pej xaa ahuaꞌacaꞌanen aꞌachú pej caj tirúꞌumuaꞌaree pej yé tanén neetzi jemi, ayujna Nicópolis. Ayee nu tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare nej niyen neyun áꞌateeri tɨ́j naꞌa aꞌájna tɨ huáseeviꞌi aꞌame.
13 Patáꞌaj piyen huárɨni nain tɨ́j naꞌa tɨ íꞌirɨꞌɨri pej huaꞌutévaɨreꞌen peꞌɨ́jna ɨ́ Zenas, pajta peꞌɨ́jna ɨ́ Apolos. Aꞌɨ́jna ɨ́ Zenas, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen seɨj tɨ tíꞌixɨꞌepɨꞌɨntareꞌe. Patáꞌaj huaꞌutévaɨreꞌen mej mi meꞌuun aꞌarácɨɨne. Patáꞌaj piyen rɨ́ꞌɨ ráaruuren tɨ ij caí tiꞌitɨ́j tihuáꞌaturaateꞌe. 14 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ tateɨ́testemuaꞌa, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej miyen tiraayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌan mej meꞌɨ́jna jetze ucarute mej miyen rɨjca ɨ́ tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n huateújvaɨreꞌesin. Naꞌari caí, camu tiꞌitɨ́j jɨ́n huateújvaɨreꞌesin.
Ɨ́ tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajte
15 Aꞌɨ́ɨ mú yee muateujteꞌe matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej yé huatéꞌuu ne jamuan. Patáꞌaj piyen tihuaꞌutateújteꞌen ta jetze meꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ mej taxeꞌeveꞌe, ɨ́ mej miyen cheꞌatá menaꞌa téꞌatzaahuateꞌe. Chéꞌe rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuavaɨreꞌe.