2
Jɨ́meꞌen ɨ́ niuucari tɨ rɨ́ꞌɨ huáꞌaruure
Mɨ́ pajta múꞌee, ayée pu ruxeꞌeveꞌe pej piyen tihuáꞌumuaꞌaten mej mi miyen rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej téꞌatzaahuateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Patáꞌaj piyen tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ mej vaújsicɨraꞌi mej caí jeíhua rayéꞌecareꞌen ɨ́ nahuáj, sino cɨ́j muꞌu, mej mi seica rɨ́ꞌɨ tihuaꞌuseíj. Ruxeꞌeveꞌe mej mi rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌareꞌen, majta mej rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ráꞌastijreꞌe ɨ́ tavástaraꞌa. Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe mej huáꞌuxeꞌeveꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, ajta mej mi teꞌutáviicuaꞌi temuaꞌa naa.
Patáꞌaj piyen cheꞌatá penaꞌa tihuáꞌumuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ ucarijse mej mi majta rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ. Capej huaꞌatáꞌacareꞌen mej aꞌij puaꞌa tiúꞌujeeve seɨj ajta seɨj. Capu ajta ayén tiraavíjteꞌe mej jeíhua rayéꞌecareꞌen ɨ́ nahuáj, sino mej mi ráarɨꞌɨren mej tihuáꞌumuaꞌaten tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij tíꞌivaɨreꞌe. Michéꞌe meꞌɨ́n jucarijse miyen tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ mej ꞌuuca ɨ́ mej mauj teemua mej mi miyen tihuáꞌuxeꞌeveꞌen ɨ́ rucɨ́naꞌastemuaꞌa, majta ɨ́ ruyaujmuaꞌa.
Ayee pu ruxeꞌeveꞌe mej rɨ́ꞌɨ metíteumuámuaꞌaree aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej mauj teemua, mej mi caí tiúꞌuxanaꞌacɨraꞌaten. Ajta, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej nain jɨ́n tíꞌijchaꞌɨɨ ɨ́ ruche. Ajta, mej mi rɨ́ꞌɨ huáꞌachaꞌɨɨ ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa. Michéꞌe majta huaꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ rucɨ́naꞌastemuaꞌa. Naꞌari, tɨ puaꞌa mecaí miyen huárɨni, ɨ́ seica ɨ́ mej huáꞌaseij, camu chéꞌe raataxɨ́ꞌeveꞌesin mej raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ tavástaraꞌa.
Ayee pej cheꞌatá penaꞌa caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan ɨ́ teteca ɨ́ mej mauj teemua mej mi rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌareꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej rɨcɨ. Pajta múꞌee, patáꞌaj piyen aseíjrata huáꞌa jemi tɨ́j seɨ́j tɨ ari araúraste nain jɨmeꞌe aꞌij nej neuchén timuáꞌixaa, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij pej rɨcɨ tɨ iꞌi xɨ́ꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe. Patáꞌaj tihuáꞌumuaꞌaten tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, pajta piyen tihuaꞌutaseíjrateꞌen tɨ huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe mej mi miyen huárɨni.
Patáꞌaj piyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen temuaꞌa naa eꞌehuauritɨéecan jɨmeꞌe aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe mej mi caí miyen seɨcɨé tíꞌixajta. Ayee pej huárɨni tɨ i huaꞌutatéviꞌirasteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej muájchaꞌɨɨreꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí tiꞌitɨ́j jɨ́n huatániuusin tɨ aꞌij puaꞌa namuajreꞌe mej jɨ́n titaaxájtziꞌi.
Patáꞌaj piyen tihuaꞌutájeeve aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌimuarɨꞌe caꞌanéeri jɨmeꞌe, mej mi huaꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe. Michéꞌe miyen tiuꞌumuárɨꞌen mej mi nain jɨ́n rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan. Ayee pu ruxeꞌeveꞌe mej caí aꞌij menaꞌa tihuáꞌajeeve aꞌɨ́mej ɨ́ mej tihuáꞌaijteꞌe. 10 Mej mi majta caí tihuaꞌanáhuaꞌira, sino mej mi nain jɨ́n huaꞌaráꞌastijreꞌen, matáꞌaj caí tiꞌitɨ́j jɨ́n atéꞌɨtzeꞌaraꞌan. Tɨ́ puaꞌa miyen huárɨni, ayée mú ꞌeen jɨ́n caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌasin ɨ́ seica mej mi majta raataxɨ́ꞌeveꞌen, mej majta raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tej tihuáꞌamuaꞌate aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios tuꞌirájtuaani.
11 Jee xaa, puꞌuri mé jéjreꞌe seijreꞌe tɨ Dios ari rɨ́ꞌɨ tihuáꞌachaꞌɨɨ ɨ́ teteca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios jíráꞌujcaꞌane tɨ huaꞌirájtuaani naíjmiꞌica. 12 Aꞌɨ́j tu jɨ́n ramuaꞌaree tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe tej raꞌantipuáꞌajteꞌen nain jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ Dios jemi, ajta nain jɨ́n tej rájhuausin íiyen chaanaca japua, tɨ caí ayén áꞌateere rusén jɨmeꞌe.
Ajta, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tej tiyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitítachaꞌɨɨ aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Ajta ayén ruxeꞌeveꞌe tej rɨ́ꞌɨ mé titeumuámuaꞌareꞌen tetɨ́j tenaꞌa tej tiyen áꞌateeri íiyen japuan ɨ́ chaanaca tɨ yen seijreꞌe.
13 Teajtáhuaꞌa tu teuj rachúꞌeveꞌen ɨ́ tej jɨ́n huatátatemuaꞌaveꞌe aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen tejaꞌuréꞌenejsin ɨ́ tej rachúꞌeveꞌen tɨ ajtahuaꞌa yé huataseíjreꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree, tɨ ajta tuꞌirájtuaani. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
14 Aꞌɨ́ɨ pu huataúraꞌa tɨ huámɨꞌɨni ta jetze meꞌecan tɨ ij aꞌɨ́ɨn tiuꞌunájchita nain jɨmeꞌe aꞌij tej téꞌechaꞌɨɨcaꞌa iteen, teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej caí aꞌatzu raꞌaráꞌastijre ɨ́ Dios. Ayee pu ꞌeen jɨ́n ajta huamɨ́ꞌɨ ta jetze meꞌecan tɨ ij rɨ́ꞌɨ táaruuren ɨ́ tatzajtaꞌa tej ti teɨtestemuaꞌameꞌen puꞌéeneꞌe táꞌaraꞌani, tej ti ahuátacaꞌanen tej ti tiyen huárɨni i tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn jɨmeꞌe.
15 Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ ruxeꞌeveꞌe pej piyen tihuáꞌumuaꞌaten. Patáꞌaj caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan nain jɨmeꞌe ɨ́ pej jɨ́n antíꞌamuaꞌaree. Patáꞌaj pajta huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn. Capej huaꞌatáꞌacareꞌen tɨ jaꞌatɨ́ aꞌij puaꞌa tíꞌimuaseijra.