Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́jna ɨ́ Tito
1
Pablo pu tíꞌijyuꞌuseꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ Tito
Inee, i nej iꞌi Pablo, ayée nu tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, aꞌɨ́ɨ pu naꞌantíhuau nej ni niyen tiuꞌutévaɨreꞌen neꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej mi jaítzeꞌe téꞌatzaahuateꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ Dios tɨ huaꞌantíhuau, mej mi majta jaítzeꞌe yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Tɨ́ puaꞌa meri yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aj mú mi rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ muáꞌajuꞌu meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ ruyeꞌirá. Aꞌɨ́j mú jɨ́n rachúꞌeveꞌe muáꞌajuꞌu mej miyen ruuri muáꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, aꞌiné ayée pu teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios jéjcua ɨmuá. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Dios, capu tíꞌihuaꞌitaca.
Ajta aꞌɨ́ɨn Dios, aꞌiné puꞌuri tejaꞌuréꞌene jaꞌanáj tɨ puaꞌa huaújxɨꞌepɨꞌɨntariꞌire, aꞌɨ́ɨ pu taatáꞌa tej ráamuaꞌaree ɨ́ runiuuca jɨmeꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tinaataꞌaíj aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ tuꞌirájtuaani nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios teꞌataújratziiriꞌi. Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́j nu jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ tavástaraꞌa jemi.
Ayee nu tíꞌimuayuꞌuseꞌe, mɨ pej iꞌi Tito, mɨ pej pajta niyauj puꞌéeneꞌe puaꞌaraa tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe peꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen cheꞌatá penaꞌa téꞌatzaahuateꞌe netɨ́j inee. Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌe mej miyen muáruuren aꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ ajta iꞌi Jesús, ɨ́ tɨ tuꞌirájtuaani, michéꞌe rɨ́ꞌɨ timuáachaꞌɨn, michéꞌe majta muaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ áꞌa tzajtaꞌa.
Ɨ́ tɨ jɨ́n tíꞌimɨjhuaca aꞌɨ́jna ɨ́ Tito aꞌujna u Creta
Ayee nu ꞌeen jɨ́n muajaꞌuteájtuaa aꞌujna u Creta ɨ́ chuej tɨ eꞌeráahuachi ɨ́ jaj japua pej pi rɨ́ꞌɨ ráaruuren ɨ́ tɨ áꞌaturaacaj, pej pi pajta huaꞌantíhuauni aꞌij nej neri timuáꞌixaa aꞌɨ́mej ɨ́ mej teꞌenteárute vaujsi jɨmeꞌe nain japua matɨ́j menaꞌa mej huachéjme aꞌujna u Creta.
Ajta ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ ayén ꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ teꞌenteárute vástaꞌa jɨmeꞌe, tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌaturáa, ajta tɨ seɨj naꞌa téviꞌitɨneꞌen ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Majta ɨ́ yaújmuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ, ayée pu ruxeꞌeveꞌe mej téꞌatzaahuateꞌe, tɨ́ꞌij caí jaꞌatɨ́ aꞌɨ́jna jɨ́n huáꞌa jetze teꞌupuáꞌajteꞌen mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ naꞌari mej caí tiꞌitɨ́j áꞌastijreꞌe.
Jaꞌatɨ́ tɨ ayén vástaꞌa jɨ́n tiꞌitéjvee, aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén antiújmuaꞌaree aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios jetze meꞌecan tíꞌivaɨreꞌe aꞌɨ́mej jemi ɨ́ teɨte. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, tɨ caí tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌaturáa. Ruxeꞌeveꞌe tɨ caí ayén áꞌujtzaahuateꞌe, ajta tɨ caí caꞌanacan huataniúꞌucan, ajta tɨ caí rutahuaíveꞌe. Ajta, ayén cheꞌatá naꞌa ruxeꞌeveꞌe tɨ caí ayén runéꞌuseꞌeveꞌe, ajta tɨ caí aꞌɨ́jna jɨ́n ruvaɨreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tumin mej tíꞌipuaꞌivi u teyujtaꞌa, naꞌari tɨ caí tíꞌinecuaꞌatze tɨ jeíhua tíꞌijchaꞌɨɨ.
Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, chéꞌe ayén éeneꞌe áꞌaraꞌani tɨ ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe huaꞌancuréꞌeviꞌitɨn matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ramuáaren, tɨ ajta aꞌɨ́jna jetze ucarute aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen. Ajta pu ayén ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ mé teuúmuaꞌaree, tɨ ajta rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ, tɨ ajta urarɨ́ꞌen ɨ́ ru tzajtaꞌa. Ajta iꞌi, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ rucaꞌané ɨ́ ru tzajtaꞌa tɨ ij caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen.
Ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ajta yaúꞌitɨée temuaꞌa naa ɨ́ niuucari tɨ ayén tiꞌayajna aꞌij tej teri tihuaꞌumuáꞌate tɨ ij caí jaꞌanáj yáꞌuhuaꞌanan. Tɨ́ puaꞌa ayén huárɨni, aj pu xaa raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa aꞌame tɨ ij tihuáꞌumuaꞌaten tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌij tɨ ayén tiraavíjteꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu ajta raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa aꞌame tɨ huaꞌutémuaꞌitɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨcɨé tíꞌixaxaꞌa.
10 Ayee pu ruxeꞌeveꞌe aꞌiné muꞌiitɨ́ mú mé áꞌujujhuaꞌan ɨ́ mej caí tiꞌitɨ́j áꞌastijreꞌe. Jéihua mú tihuáꞌamuaꞌate meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe, tɨ ajta tiúꞌucuanamua. Aꞌɨ́mej mú jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej raꞌantisíꞌiche ɨ́ runavij.
11 Jéꞌecan pu ruxeꞌeveꞌe tej huaꞌutáꞌijmɨi mej mi caí chéꞌe miyen tíꞌixajta aꞌiné jeíhua mú tihuaꞌantiúꞌuuniꞌira matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ruteɨ́testemuaꞌa seɨj ɨ́ jaꞌatɨ, majta méyee. Ayee mú ꞌeen jɨ́n miyen tihuáꞌamuaꞌate aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe mej mi avíitzi jɨ́n raamuáꞌitɨn ɨ́ tumin ɨ́ mej rujɨ́ɨmuaꞌa huateújvaɨreꞌen.
12 Seɨj tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan, tɨ nuꞌu huáꞌa jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa, ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́mej jɨmeꞌe tɨjɨ́n: “Naímiꞌi mú tíꞌihuaꞌitaca aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Creta huachéjme. Aꞌij mú hui puaꞌa tíꞌiruure aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej huáꞌɨnaꞌaseꞌe. Majta jeíhua huápɨꞌɨ juxaaveca ajta menaꞌa caí anajúcataxɨꞌɨn.”
13-14 Jee xaa, ayée pu tiꞌayajna aꞌij tɨ tiraataxájtacaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, ayée pu ruxeꞌeveꞌe pej piyen huárɨni. Patáꞌaj caꞌanín jɨ́n huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨn mej mi téꞌantzaahuateꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe, mej mi caí chéꞌe ranamuajra ɨ́ niuucari tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe tɨ ajta aꞌɨ́mej jetze huanéj aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, mej mi caí chéꞌe ranamuajra aꞌij mej tihuáꞌaijteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej caí raataxɨ́ꞌeve ɨ́ tɨ ayén tiꞌayajna ɨ́ Dios jemi.
15 Ajta aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej urarɨ́ꞌeneꞌen seijreꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, ayée pu tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ naímiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ Dios ayén tiúꞌutaahuacaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ ruyeꞌirá jɨmeꞌe. Majta, camu aꞌatzu taúraꞌaca tɨ tiꞌitɨ́j huaꞌutáxanaꞌaveꞌen tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Mɨ́ ajta aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej aꞌij puaꞌa seijreꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, capu tiꞌitɨ́j iꞌirɨ́ꞌen. Jéihua mú aꞌij puaꞌa mé titeumuámuaꞌaree. Majta, camu chéꞌe raayɨ́ꞌɨtɨ mej miyen huaruitɨejteꞌen yee aꞌɨ́ɨ pu ayén tiraavíjteꞌe nusu aꞌɨ́ɨ pu caí ayén tiraavíjteꞌe.
16 Ayee mú tíꞌixaxaꞌa tɨjɨ́n: “Teen tu ramuaꞌate ɨ́ Dios.” Mɨ́ majta caí, camu ramuaꞌate aꞌiné camu miyen rɨcɨ aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Jéꞌecan mú tiúꞌuxanaꞌaviꞌisteꞌe. Camu tiꞌitɨ́j áꞌastijreꞌe. Camu majta tiꞌitɨ́j jɨ́n aꞌij tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi.