Ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Jesús tɨ aꞌɨ́ɨn tiraataseíjrate aꞌɨ́jna ɨ́ Juan
1
Ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n raꞌutéjche
Ayee nu neꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutaxájta neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ tɨ rúꞌavaatacaꞌa ɨ́ Dios jemi, tɨ ajta jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Dios pu ayén raatáꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu ajta huaꞌutaseíjrateꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej ravaɨreꞌe mej mi ráamuaꞌaree tɨ Dios ari ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare aꞌij tɨ caꞌanacan tejaꞌuréꞌenejsin. Ajta aꞌɨ́ɨn Cɨríistuꞌu, ayée pu aꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌutáꞌixa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ seɨj aꞌutaꞌítecaꞌa tɨ jemin tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ júteꞌe tɨ ij ayén raataseíjrateꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Juan.
Nee nu niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ Dios jemi éꞌemeꞌecan, tɨ jɨ́meꞌen raxa aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen.
Chéꞌe rutémuaꞌaveꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén huáꞌanamuajristeꞌe aꞌíjna i niuucari tɨ Dios jemi aꞌuvéꞌemej. Michéꞌe majta rutémuaꞌaveꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ranamua, majta miyen ráꞌastijreꞌe aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌíjna jetze, aꞌiné puꞌuri tɨ́n tejaꞌuréꞌenejsin.
Juan pu tihuáꞌayuꞌuseꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri taꞌaráahuaꞌapua teyuu
Neajta inee, i nej iꞌi Juan, ayée nu tejáꞌamuayuꞌuseꞌe mɨ sej seꞌuun eꞌetiújseꞌɨri arahuaꞌapuacɨé aꞌu tɨ huacáꞌa u Asia. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan, ajta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen aꞌɨ́jna tɨ jéjcua ɨmuá seijreꞌecaꞌa, tɨ ajta íjii seijreꞌe, tɨ ajta ayén auj seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Chéꞌe ayén cheꞌatá naꞌa amuáaruuren aꞌɨ́jna xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan tɨ aꞌuun éꞌeseijreꞌe aꞌu tɨ Dios áꞌujca ɨpuari japua. Aꞌɨ́ɨ pu aráhuaꞌapua jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe.
Chéꞌe ajta aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan, ajta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu caí jaꞌanáj tiꞌitɨ jɨ́n atéꞌɨtzeaꞌara aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén teꞌanxájta ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ amuacaí aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ mɨꞌɨchite. Aꞌii pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ tihuáꞌaijteꞌe naíjmiꞌica ɨ́ mej títetateí íiyen chaanaca japua. Aꞌɨ́ɨ pu taxeꞌeveꞌe, ajta ruxuureꞌe jɨ́n tacáꞌijxɨ ɨ́ tej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi.
Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén taatáꞌa tej ti jamuan tiuꞌutaꞌaíjta, ajta tej ti teajta raatévaɨreꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ Diojraꞌan, ɨ́ tɨ ajta rájyaꞌupua ɨ́ Cɨríistuꞌu. Tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌacareꞌen tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn ajta nain jɨ́n tiuꞌutaꞌaíjta, tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Casiꞌi, xaaseíj, aꞌɨ́ɨ pu jaitɨri jetze yé veꞌecánejsin. Naímiꞌi mú raseijran matɨ́j menaꞌa mej raajéꞌica. Majta naímiꞌi ɨ́ huáꞌateɨtestemuaꞌa, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé íiyen seijreꞌe ɨ́ chaanaca japua, aꞌɨ́ɨ mú ruyeíinen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej huataújxɨeemɨsteꞌesin matɨ́ꞌɨj raaseíj.
Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa, tɨ ajta Dios púꞌeen tɨ seijreꞌe, tɨ ajta jéjcua ɨmuá seijreꞌecaꞌa, ajta tɨ seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Ayen tɨjɨ́n: “Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ taꞌamuájca, neajta, ɨ́ netuꞌuveꞌeteájtɨ.”
Juan pu raaseíj ɨ́ Cɨríistuꞌu
Mɨ neajta inee, i nej iꞌi Juan, i nej áꞌamuaꞌihuaaraꞌa púꞌeen, ayée nu cheꞌatá nenaꞌa aꞌamua jamuan rajpuaíjtzi neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej Cɨríistuꞌu jetze ajtémeꞌecan. Naímiꞌi tu tiuꞌutaꞌaíjta Cɨríistuꞌu jamuan. Teajta naímiꞌi tu tiyen téꞌeviicuaꞌi. Aꞌuu nu áꞌucatii aꞌujna jaataꞌa tɨ eꞌeráahuachi tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Patmos. Aꞌuu nu aiteánamiꞌihuacaꞌa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej tihuaꞌutáꞌixaa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n raxa ɨ́ Dios, tɨ ajta aꞌɨ́jna jɨ́n raxa aꞌij tɨ huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
10 Tɨ́ꞌɨj ari aꞌájna pɨ́tíꞌirɨjcaa matɨ́ꞌɨj ranaꞌamiche ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén rájve neetzi jemi. Netɨ́ꞌɨj ni niyen ráanamuajriꞌi u nehuáritaꞌa tɨ jaꞌatɨ caꞌanín jɨ́n naatajé. Ayee pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ucáajijhua trompeeta jetze.
11 Ayen tɨjɨ́n:
―Patáꞌaj hui raꞌutéeyuꞌuxa ɨ́ yuꞌuxari jetze aꞌij pej tíꞌiseij. Pajta huaꞌutaꞌíti huáꞌa jemi ɨ́ mej arahuaꞌapuacɨé eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi, aꞌuun tɨ huacáꞌa u Asia. Tɨ́j naꞌa aꞌujna u Éfeso, ajta aꞌujna u Esmirna, ajta aꞌujna u Pérgamo, ajta aꞌujna u Tiatira, ajta aꞌujna u Sardis, ajta aꞌujna u Filadelfia, ajta aꞌujna u Laodicea.
12 Netɨ́ꞌɨj ni pɨ́ aꞌuréꞌeve nej ni raaseíj neꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ nejéꞌejeevecaꞌa. Netɨ́ꞌɨj niyen huarɨ́j, ayée nu éeniꞌicɨꞌe tiuꞌuséij tiꞌitɨ tɨ japuan antitátzajmee, oro tɨ jɨ́n taavíjhuacaꞌa. Ayee pu puaꞌamé aráꞌasecaꞌa aráhuaꞌapua ɨ́ cantiiraꞌa.
13 Ajta, aꞌúu pu jáꞌitaꞌa aꞌɨ́jna tɨ japuan antitátzajmee, seɨ́j pu aꞌuun huatéveecaꞌa tɨ ayén seijreꞌecaꞌa tɨ́j tevi. Ayee pu éeneꞌe teꞌucáviɨjcaa cɨ́ɨxuri jɨmeꞌe tɨ tɨ́tɨꞌɨj, ajta puaasi pu jɨ́n avéꞌejɨꞌɨcɨꞌihuacaꞌa tɨ oro jɨ́n taavíjhua.
14 Cuaiínaraꞌan pu huíjmuꞌucaa, ajta cuaiínaviꞌican pu cácɨpuacaꞌa. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j cáneꞌa muxaj tɨ cuaiina, tɨ ajta seijreꞌe tɨ́j ɨ́ seeri. Jéꞌecan pu ajta ayén seijreꞌecaꞌa ɨ́ jɨꞌɨseáaraꞌan jetze tɨ́j taij tɨ áꞌataa.
15 Ajta, ayée pu seijreꞌecaꞌa ɨ́ ɨɨcájraꞌan jetze tɨ́j tiꞌitɨ tɨ cámeijriꞌihua, tɨ mesti. Naa pu tiꞌitemastájyeꞌicaa tɨ́j cobre mej án yáꞌuxɨre ɨ́ taij tzajtaꞌa. Ajta, tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn tíꞌixajtacaꞌa, ayée pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j játeꞌana tɨ sihuájna tɨ huatámɨꞌɨyecaꞌa.
16 Aꞌɨ́ɨ pu rurɨꞌɨríintaꞌa ruꞌitéꞌaꞌacaꞌa ɨ́ rumuájcaꞌa jetze, ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari tɨ jetzen aíjnineicaꞌa, ayée pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j chun tɨ ruxɨ́ꞌejtaꞌa tejcamɨ́ɨmɨjme. Ajta ayée pu téꞌataacaꞌa ɨ́ ru jetze tɨ́j ɨ́ xɨcaj tɨ nain jɨ́n airáxɨꞌɨxɨre.
17 Jɨ́meꞌen nuꞌu raaseíj, aj nu ni eꞌerájve aꞌu tɨ eꞌeraꞌɨ́ɨcajme. Cu xɨee nej cu huámɨꞌɨni. Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn, rurɨꞌɨríintaꞌa jɨ́n ɨ́ rumuájcaꞌa naꞌajtamuárɨej. Ayee pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej hui tíꞌitziɨɨneꞌe. Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ nej amuájca, ajta nej uvéꞌeteajtɨ.
18 ’Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ nej iꞌirúuri. Nee nu huamɨ́ꞌɨ. Mɨ neajta, íjii, neajtahuaꞌa nu iꞌirúuri tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Neajta nu neꞌɨ́jna jɨ́n antínmuaꞌaree nej ni raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen mej huácuiꞌini naꞌari mej ruuri muáꞌaraꞌani, neajta nej ni huaꞌiteáanan aꞌujna aꞌu mej éꞌecuiꞌini naꞌari nej huaꞌirájtuaani neꞌújna.
19 ’Meꞌecui xaa, patáꞌaj peꞌɨ́jna autéeyuꞌuxa ɨ́ pej peri raaseíj, ɨ́ tɨ íjii seijreꞌe, ajta ɨ́ tɨ auj seijreꞌe, ajta tɨ auj ayén tejaꞌuréꞌenejsin.
20 ’Aꞌɨ́mej jɨmeꞌe ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase ɨ́ pej huaꞌuseíj ɨ́ nej huaꞌitéꞌaꞌacaa nerɨꞌɨríintaꞌa pújmeꞌen ɨ́ nemuajcaꞌa jetze, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua tɨ japuan antitátzajmee, ayée nuꞌuri timuaatáꞌixaateꞌesin matɨ́j menaꞌa puaꞌamé rúꞌavaatacaꞌa múꞌeetzi jemi. Meꞌɨ́jna ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase, aꞌii mú aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree mej mi huáꞌuchaꞌɨɨn ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri huáꞌa teyujtaꞌa. Ajta, ɨ́ tɨ aráhuaꞌapua tɨ japuan antitátzajmee, aꞌii mú meꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ teɨte ɨ́ mej arahuaꞌapuacɨé eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ mej ranaꞌamiche ɨ́ Dios.