2
Ɨ́ niuucari tɨ tihuáꞌayuꞌuseꞌe ɨ́ taꞌaráahuaꞌapua teyuu: Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Éfeso eꞌetiújseꞌɨri
’Patáꞌaj piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Éfeso tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huaꞌitéꞌaꞌacaa rurɨꞌɨríintaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna tɨ huáꞌa tzajtaꞌa án éꞌeyeꞌive ɨ́ tɨ oro jɨ́n taavíjhua, tɨ ajta antitátzajmee.
“Nee nu hui niyen tíꞌijmuaꞌaree aꞌij sej titetiújchaꞌɨɨ, sej seajta temuaꞌa naa téꞌeviicuaꞌi. Seajta múꞌeen, caxu huaꞌancuréꞌeviꞌitɨcɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨ sino ayée xu seri huáꞌumuaꞌareeriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ miyen ruseíjratacaꞌa mej nuꞌu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ Dios huaꞌantíhuau; mej nuꞌu tiuꞌutévaɨreꞌen tavástaraꞌa jetze meꞌecan. Mɨ majta aꞌɨ́ɨme, camu aꞌɨ́ɨn púꞌeen. Ayee muꞌu ruhuáꞌitacaꞌa.
“Nee nu niyen tíꞌijmuaꞌaree sej raayɨ́ꞌɨtɨ sej teꞌutáviicuaꞌi nain jɨmeꞌe. Múꞌeen xu seajta rajpuaíjtzi xaꞌayeꞌi. Seajta múꞌeen, caxu raatéxɨeehuatacaꞌa sej naꞌaráꞌastijreꞌe.
“Mɨ neajta inee, ayée nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe ɨ́ sej jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi. Xuꞌuri raatéxɨeehuatacaꞌa sej siyen nexɨ́ꞌeveꞌe setɨ́ꞌɨj amuacaí tíꞌinexeꞌeveꞌecaꞌa.
“Setáꞌaj siyen seꞌíjna jetze tiúꞌumuaꞌati aꞌij sej éeniꞌicɨꞌe mé núurɨe. Setáꞌaj siyen seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati sej si siyen cheꞌatá rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ setɨ́ꞌɨj amuacaí rɨjcaa. Naꞌari secaí siyen huárɨni, nee nu neꞌuun múꞌejmi jemi eꞌetanéjsin nej ni amuáꞌariꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ antitátzajmee ɨ́ tɨ ajta múꞌejmi jemi seijreꞌe. Ayee nu xaa rɨni tɨ puaꞌa secaí seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati.
“Mɨ seajta múꞌeen, xɨ́ꞌepɨꞌɨn xu rɨcɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí aꞌatzu amuaꞌaráanajche aꞌij mej yeꞌí rɨcɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen huaꞌatamuáꞌamua tɨjɨ́n: ɨ́ mej caꞌanéeri jɨ́n tíꞌaijta. Ayee pu cheꞌatá caí tinaꞌaráanajche ineetzi.
“Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, ayée nu raatáꞌasin tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ ayén ráacuaꞌani aꞌɨ́jna jetze ɨ́ tɨ seijreꞌe ɨ́ cɨyej tɨ jɨ́n iꞌirúuri áꞌaraꞌani, aꞌɨ́jna ɨ́ cɨyej ɨ́ tɨ aꞌuun eꞌetávee aꞌu mej aꞌutaújtemuaꞌaveꞌen jemin ɨ́ Dios.”
Ɨ́ mej Esmirna eꞌetiújseꞌɨri
’Patáꞌaj pajta piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Esmirna tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ taꞌamuájca, ajta ɨ́ tɨ aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tuꞌuvéꞌeteajtɨ, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ huamɨ́ꞌɨ, tɨ ajta ajtahuaꞌa huatarúj.
“Nee nu niyen tíꞌijmuaꞌaree ɨ́ sej jɨ́n rajpuaíjtzi, seajta múꞌeen, secaí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi. Mɨ seajta múꞌeen, neetzi jemi xu chíjteaani púꞌeen temuaꞌa jeíhua. Nee nu neajta ramuaꞌaree mej jeíhua huápɨꞌɨ tíꞌihuaꞌitaca aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyen ruseíjrataca mej nuꞌu meꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan ɨ́ Israél. Mɨ ajta, capu ayén tiꞌayajna sino aꞌɨ́ɨ mú jemin eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Satanás.
10 “Caxu rátziɨɨneꞌe ɨ́ sej rajpuaíitzi xáꞌajuꞌun. Casiꞌi, aꞌɨ́jna ɨ́ tiyaaruꞌu, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun amuaꞌutétuaasin seica jamuan aꞌu mej títejéꞌenaamuaca. Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n áꞌamuaruuren mej mi amuaatéeseij tɨ puaꞌa siyen tináꞌastijreꞌe nusu secaí. Ayee xu puaꞌan xɨcaj rajpuaíitzi xáꞌajuꞌun aꞌachú cumu tamuáamuataꞌa xɨcaj. Tɨ puaꞌa siyen nain jɨ́n teꞌutáviicuaꞌi ineetzi jemi, seajta caí aꞌij senaꞌa tɨ puaꞌa miyen amuaacuiꞌini, nee nu neꞌɨ́jna amuaatáꞌasin neꞌɨ́jna ɨ́ curuun ɨ́ sej jɨ́n iꞌirúuri xáꞌajuꞌun tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
11 “Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn rɨ́ꞌɨ tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, capu aꞌatzu racɨꞌɨti tɨ aꞌɨ́ɨn ayén cheꞌatá rajpuaíitzi áꞌaraꞌani matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yáꞌujɨsin ɨ́ ruxɨ́ejniuꞌuca ɨ́ tɨ auj ruuricaꞌa.”
Ɨ́ mej Pérgamo eꞌetiújseꞌɨri
12 ’Patáꞌaj pajta piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Pérgamo tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ruꞌitéechui ɨ́ chun ɨ́ tɨ ruxɨ́ꞌejtaꞌa tejcamɨ́ɨmɨjme.
13 “Nee nu hui ramuaꞌaree aꞌu sej aꞌuchéjme, aꞌujna aꞌu tɨ tejéꞌaijta aꞌɨ́jna ɨ́ Satanás. Mɨ seajta múꞌeen, seúcheꞌe xu náꞌastijreꞌe ineetzi. Caxu raatéxɨeehuatacaꞌa sej náꞌatzaahuateꞌe ineetzi seꞌájna xɨcáaraꞌa tɨ jetzen seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Antipas teecan, aꞌɨ́jna tɨ ayén huataújseijratacaꞌa tɨ aꞌɨ́ɨn neetzi jetze meꞌecan tíꞌivaɨreꞌecaꞌa. Capu tiꞌitɨ jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Mɨ majta, aꞌɨ́ɨ mú raajéꞌica múꞌejmi tzajtaꞌa, meꞌújna aꞌu tɨ tejéꞌaijta aꞌɨ́jna ɨ́ Satanás.
14 “Mɨ seajta múꞌeen, tiꞌitɨ xu jɨ́n auteájturaa ineetzi jemi. Aꞌuu mú éꞌeseijreꞌe múꞌejmi jemi seica ɨ́ mej miyen tiráꞌastijreꞌe meꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n miyen cheꞌatá tihuáꞌamuaꞌate tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn Balaam teecan tiraamuáꞌate aꞌɨ́jna ɨ́ Balac teecan tɨ ayén huaꞌitzi jɨ́n huaꞌutémuaꞌitɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecantacaꞌa, mej mi miyen ráacuaꞌani meꞌɨ́jna ɨ́ huaꞌiraꞌa ɨ́ mej ráamuaɨꞌɨvajtacaꞌa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej caí dios púꞌeen, ajta mej tiúꞌuxanaꞌacɨreꞌe.
15 “Ayee mú cheꞌatá menaꞌa seijreꞌe múꞌejmi jemi seica ɨ́ mej miyen majta ráꞌastijreꞌe ɨ́ huaꞌayeꞌira aꞌɨ́mej ɨ́ mej caꞌanéeri jɨ́n tíꞌaijta, ɨ́ mej jee nicolaitas. Mɨ seajta múꞌeen, ayée xu seuj huaꞌatáꞌaca mej meꞌuun éꞌeseijreꞌe.
16 “Aꞌɨ́j nu jɨ́n, niyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe yee setáꞌaj seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati. Naꞌari secaí siyen huárɨni, nee nu múꞌejmi jemi eꞌetanéjsin, nej ni huaꞌuténeꞌusiꞌiteꞌen aꞌɨ́mej aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej niyen tiuꞌutaꞌaíjta sej caꞌanéeri jɨ́n huaꞌutamuáriteꞌen.
17 “Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn temuaꞌa naa tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, ayée nu raatapuaíjveꞌesin aꞌɨ́jna ɨ́ cuaꞌira tɨ júteꞌe éꞌaviitziꞌi. Neajta nu tetej raatátɨstejsin tɨ cuaínaraꞌa. Ajta aꞌɨ́jna jetze ɨ́ tetej, jéjcuacan jɨ́n pu téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌij tɨ ari ántehuaa aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ. Ajta capu méꞌe jaꞌatɨ ayén ramuaꞌaree aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi sino aꞌɨ́ɨ puꞌu ɨ́ jaꞌatɨ ramuaꞌaree ɨ́ nej raatátɨstejsin neꞌɨ́jna ɨ́ tetej.”
Ɨ́ mej Tiatira eꞌetiújseꞌɨri
18 ’Patáꞌaj pajta piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Tiatira tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu yee tiꞌixa aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, tɨ ajta ayén éeneꞌen aj jɨꞌɨsijmee tɨ́j taij tɨ atiújmeme, tɨ ajta ayén éeneꞌen tiꞌɨ́ɨcajme tɨ́j cobre tiꞌitɨ ɨ́ mej tiracámeijriꞌi.
19 “Nee nu ramuaꞌaree aꞌij sej titetiújchaꞌɨɨ. Múꞌeen xu hui siyen ruxeꞌeveꞌe seɨj seajta seɨj. Seajta, siyen ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe. Seajta téꞌeviicuaꞌi temuaꞌa naa. Seajta íjii, jaítzeꞌe xu rɨ́ꞌɨ titetiújchaꞌɨɨ secaí sejmíꞌi.
20 “Mɨ ajta, aꞌɨ́ɨ pu caí naꞌaráanajche aꞌij sej rɨcɨ. Múꞌeen xu ratáꞌaca tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌɨ́itaꞌa ayén aꞌutéveeca múꞌejmi jemi, aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa tɨ ayén ántehuaa tɨjɨ́n Jezabel. Ayee pu ruseijrata tɨ Dios jetze meꞌecan tíꞌixaxaꞌa. Mɨ ajta, capu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ayén huaꞌitzi jɨ́n tihuáꞌamuaꞌate mej mi tiꞌihuaújxanaꞌacɨraꞌaten mej mi majta miyen ráacuaꞌani meꞌɨ́jna ɨ́ huaꞌiraꞌa ɨ́ mej ráamuaɨꞌɨvajtacaꞌa aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej caí dios púꞌeen.
21 “Nuꞌuri áꞌatee nej raatáꞌa tɨ seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati. Mɨ ajta aꞌɨ́ɨn, capu aꞌatzu áꞌujcaꞌane tɨ ayén seɨcɨé huárɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tíꞌixanaꞌacɨreꞌe.
22 “Meꞌecui xaa, ayée nu án yeꞌerájɨsin utaatzi japua aꞌu mej éꞌecuꞌucutzu ɨ́ mej tíꞌicucuiꞌi. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jemin tíꞌixanaꞌacɨreꞌen, ayée nu jeíhua huápɨꞌɨ puaíjtzi huaꞌutáꞌasin tɨ puaꞌa mecaí raatéxɨeehuata mej miyen aꞌij puaꞌa rɨcɨ tɨ́j ajta aꞌɨ́jna.
23 “Neajta nu huáꞌacuiꞌini neꞌɨ́mej ɨ́ yaújmuaꞌameꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ ꞌɨ́itaꞌa. Majta naímiꞌi, aꞌachú mej puaꞌamé eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́ɨ mú ramuaꞌaréeren nej neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tɨ rúꞌumuaꞌaree aꞌij tɨ tiráꞌamitɨejteꞌe seɨ́j ɨ́ rumuaꞌatzíiraꞌa jetze, ajta aꞌij tɨ téꞌumuaꞌatze ɨ́ ru tzajtaꞌa. Neajta, ayée nu amuaatáꞌasin seɨ́j neajta seɨ́j aꞌij tɨ ayén tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ seɨj tiꞌitiújchaꞌɨɨcaꞌa.
24-25 “Sej seajta múꞌeen, mɨ seica, mɨ sej seꞌuun Tiatira éꞌeche, mɨ sej seajta caí siyen tiráꞌastijreꞌe seꞌíjna ɨ́ niuucari tɨ huaꞌitzi púꞌeen, caxu seꞌɨ́jna rɨꞌɨree ɨ́ mej jee jeíhua huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe ɨ́ Satanás jemi. Aꞌɨ́j nu jɨ́n, canu máa aꞌij tiꞌitɨ́j jɨ́n tejáꞌamuaꞌíjcateꞌe sino setáꞌaj siyen huárɨni sej seuj ráꞌastijreꞌe aꞌij sej seri tíraarɨ́ꞌɨre. Setáꞌaj siyen huárɨni asta nenaꞌa caí neajtahuaꞌa yé uvéꞌenen.
26 “Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, tɨ ajta ayén cheꞌatá naꞌa rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ netɨ́j inee, ajta naꞌa caí nain teꞌentipuáꞌare, nee nu neꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌiraꞌíjcateꞌen tɨ ij aꞌɨ́ɨn tíhuaꞌutaꞌaíjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej seɨ́j chuéjraꞌa japua aꞌuchéjme.
27 “Caꞌanéeri pu jɨ́n tihuaꞌaꞌaíiteꞌe aꞌame. Ayee pu cheꞌatá naꞌa tihuaꞌantipuáꞌajteꞌesin aꞌɨ́mej ɨ́ mej rájchaꞌɨɨreꞌe tɨ́j jaꞌatɨ ayén tiraatétaaraxɨꞌɨn ɨ́ xaꞌari tɨ xarij jɨ́n taavíjhua. Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa tiꞌitɨ jɨ́n tíꞌiraꞌíjcateꞌen tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn niyáꞌupua ayén tiꞌitɨ jɨ́n tinaaꞌíjca.
28 “Neajta niyen huateáturan ɨ́ jemin tɨ ij aꞌɨ́ɨn ayén tátzaveꞌe áꞌaraꞌani tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ xuꞌuraꞌave tɨ ꞌaíjninei tapuáꞌarijmeꞌeca.
29 “Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ temuaꞌa naa tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi.”