3
Ɨ́ mej Sardis eꞌetiújseꞌɨri
’Patáꞌaj piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Sardis tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna tɨ jemin seijreꞌe ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ arahuaꞌapuáca jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe. Nee nu neajta ruꞌitéꞌaa ɨ́ xuꞌuraꞌave ɨ́ mej aráhuaꞌapua aráꞌase. Ayee nu niyen tíꞌijmuaꞌaree ɨ́ sej jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe. Ayee mú tíꞌixaxaꞌa sej nuꞌu ruuri seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej jeíhua tíꞌimuarɨꞌe. Mɨ seajta múꞌeen, neetzi jemi xu siyen mɨꞌɨchi.
“Setáꞌaj atanéjneꞌere, setáꞌaj seajta rɨ́ꞌɨ ráaruuren seꞌɨ́jna tɨ auj múꞌejmi jemi seijreꞌe, tɨ ajta ari tɨ́muaꞌa mɨꞌɨni, aꞌiné ayée pu tináꞌamitɨejteꞌe ineetzi sej caí tiꞌitɨj jɨ́n araúraste ɨ́ Dios jemi.
“Setáꞌaj siyen raꞌutámuaꞌaree ɨ́ sej raꞌancuréꞌa, ɨ́ sej seajta ráanamuajriꞌi. Setáꞌaj seꞌɨ́jna jɨ́n araúrasten, seajta seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati. Tɨ puaꞌa secaí siyen atanéjneꞌere, nee nu mú aꞌuvéꞌeméꞌe naꞌame múꞌejmi jemi tɨ́j nahuaꞌari. Seajta múꞌeen, caxu ramuaꞌaréeren aꞌatzaj nej puaꞌa neꞌuun eꞌetanéjsin múꞌejmi jemi.
“Mɨ majta, seica mú múꞌejmi jemi seijreꞌe ɨ́ mej caí miyen tiꞌitɨ jɨ́n titeꞌáꞌatura ɨ́ ru jetze. Aꞌɨ́ɨ mú áꞌujujhuaꞌaneꞌe muáꞌajuꞌu ineetzi jamuan, majta áꞌujujhuaꞌaneꞌe muáꞌajuꞌu mej cuaiínaviꞌin tiuꞌuchén, aꞌiné ayée pu tihuaꞌuvíjteꞌe aꞌɨ́mej.
“Aꞌɨjna ɨ́ tɨ tíꞌimuaꞌitɨn, ayée pu hui ꞌéeneꞌe tiꞌitechée aꞌame cuaiínaviꞌican. Neajta inee, canu raꞌuréꞌuuna ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa ɨ́ yuꞌuxari jetze ɨ́ mej jetzen áꞌayuꞌusiꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej rusén jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi, sino nee nu neajta niyen tiraataxájta ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa jemin ɨ́ niyáꞌupua, neajta huáꞌa jemi ɨ́ mej jemin tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ niyáꞌupua.
“Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ huiteájnamua, chéꞌe aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ temuaꞌa tiráanamua aꞌij tɨ tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri jemin ɨ́ Dios.”
Ɨ́ mej Filadelfia eꞌetiújseꞌɨri
’Patáꞌaj pajta tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Filadelfia tɨ jɨ́meꞌen yee: “Patáꞌaj piyen tɨ jɨ́meꞌen yee, ayée pu tiꞌixa aꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨɨ, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ajta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa. Aꞌɨ́ɨ pu yee ajta aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huaꞌatáꞌaca mej mi meꞌuun aꞌuteárute aꞌu tɨ eꞌirájca aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jetzen huanéj ɨ́ David teecan. Tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn teꞌantácuuna, capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ teꞌiteáanan. Ajta, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn teꞌiteáanan, capu ajta rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ teꞌantácuuna.
“Nee nu ramuaꞌaree aꞌij sej rɨcɨ. Casiꞌi, xaaseíj. Nuꞌuri niyen amuaatáꞌa sej si siyen ruxɨéehua seꞌuun aꞌuteárute. Ajta, capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ amuaatáꞌijmɨi. Nee nu ramuaꞌaree tɨ caí jeíhua amúꞌucaꞌanistiꞌi. Mɨ seajta múꞌeen, seúcheꞌe xu raꞌaráꞌastijreꞌe aꞌij nej tejamuáꞌixaa. Caxu seajta nexɨéehua.
“Meꞌecui xaa, ayée nu huáꞌaruuren neꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen ruseijrata mej nuꞌu Israél jetze ajtémeꞌecan. Camu xaa neꞌu aꞌɨ́jna jetze ajtémeꞌecan sino metíꞌihuaꞌitaca muꞌu. Aꞌɨ́ɨ mú jemin eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Satanás. Ayee nu caꞌanéeri jɨ́n huáꞌaruuren mej mi mú aꞌuvéꞌejuꞌun mej títunutaxɨꞌɨn múꞌejmi jemi mej mi majta ráamuaꞌaree nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe.
10 “Aꞌiné múꞌeen xu siyen raꞌaráꞌastijreꞌe aꞌij nej neri tejámuaaꞌíjca, sej siyen cheꞌatá senaꞌa teꞌutáviicuaꞌi netɨ́j neajta inee teꞌutáviicuaꞌiriꞌi, ayée nu rɨ́ꞌɨ tejáꞌamuachaꞌɨ́ɨ tɨ ij caí ayén tejamuáacɨꞌɨti aꞌájna mej jetzen miyen áꞌaviicuaꞌireꞌe muáꞌajuꞌu, aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌa tɨ́ꞌɨj ayén tejaꞌuréꞌenejsin tɨ́ꞌij huáꞌa japua rájveti naíjmiꞌica ɨ́ mej íiyen huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Miꞌi mú aꞌuvéꞌejuꞌun mej títunutaxɨꞌɨn múꞌejmi jemi mej mi majta ráamuaꞌaree nej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe.
11 “Mu nu eꞌicáame inee caꞌanacan. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu, setáꞌaj siyen huárɨni setáꞌaj rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨ́ɨ xáꞌaraꞌani ɨ́ sej seri tíꞌijchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi. Caxu raatáꞌacareꞌen tɨ jaꞌatɨ áꞌamuanahuaꞌira ɨ́ curuun ɨ́ sej seri raatéemuaꞌitɨ.
12 “Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, ayée nu tiꞌitɨj jɨ́n tiraataꞌíjcateꞌesin tɨ́ꞌij tiꞌitevée aꞌame u téyujraꞌan ɨ́ neDioj. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun aꞌuracaíi aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Neajta nu raꞌacáchajtza neꞌɨ́jna jetze ɨ́ tɨ jɨ́n ántehuaa ɨ́ neDioj, neajta ɨ́ tɨ jɨ́n téjaꞌarájtehuaa chajtaꞌaraꞌan ɨ́ neDioj, aꞌujna u Jerusalén ɨ́ tɨ jéjcua, ɨ́ tɨ ajta aꞌuun eꞌicaanej u ta japua aꞌu tɨ éꞌeseijreꞌe ɨ́ neDioj. Neajta nu niyen jetzen raꞌacáchajtza ɨ́ nej jéjcuacan jɨ́n ántehuaa.
13 “Ajta aꞌɨ́ɨn jaꞌatɨ tɨ huiteájnamua, chéꞌe temuaꞌa naa tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi.”
Ɨ́ mej Laodicea eꞌetiújseꞌɨri
14 ’Patáꞌaj pajta piyen tiraataꞌítiꞌi peꞌɨ́jna ɨ́ tɨ aꞌɨ́jna jɨ́n antiújmuaꞌaree tɨ huáꞌachaꞌɨɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun eꞌetiújseꞌɨri u Laodicea. Piyen tɨ jɨ́meꞌen yee: “Ayee pu tiꞌixa aꞌɨ́jna tɨ ayén tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa tɨjɨ́n: Ayen tiꞌayajna, aꞌɨ́jna tɨ ajta tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n aꞌij tiꞌixa Dios jɨmeꞌe. Ajta capu ayén tíꞌihuaꞌitaca. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ Dios jamuan tiúꞌutaahuacaꞌa tɨ́j naꞌa tɨ tíꞌiseijreꞌe íjii.
15 “Nee nu ramuaꞌaree aꞌij sej titetiújchaꞌɨɨ. Caxu aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n naꞌancuréꞌeviꞌitɨ ineetzi. Caxu seajta caꞌanéeri jɨ́n naatamuári, sino cháꞌanaꞌa xuꞌu siyen titetiújchaꞌɨɨ. Ayee pu tinaꞌaráanajche sej aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n naꞌancuréꞌeviꞌitɨn naꞌari caꞌanéeri jɨ́n sej naatamuáriteꞌen.
16 “Ayee xu tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j jaj tɨ cɨ́j naꞌa tíꞌipɨsti. Caxu siyen tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j jaj tɨ jeíhua pɨsti nusu tɨ jeíhua cɨmuajra. Aꞌɨ́j nu jɨ́n niyen áꞌamuaruuren tɨ́j jaꞌatɨ tɨ ayén jaj aíjtzitzee tɨ caí xɨ́ꞌepɨꞌɨn ráꞌamencateꞌe. Nee nu caꞌanéeri jɨ́n mé amúuhuaꞌaxɨjsin.
17 “Ayee xu tíꞌixaxaꞌa yee sej seri chíjteaani sej púꞌeen, tɨ yee jeíhua huápɨꞌɨ rɨ́ꞌɨ tejamuáavaɨ, tɨ yee caí tiꞌitɨ tejamuáꞌaturaateꞌe. Mɨ seajta múꞌeen, caxu siyen tíꞌijmuaꞌaree sej xánaꞌavisiꞌi, seajta siyen aꞌij puaꞌa huáꞌaseijrateꞌe huáꞌa jemi ɨ́ teɨte. Múꞌeen xu xaa caí aꞌij tíꞌijviicuaꞌi, seajta aracúcuꞌunijmee, seajta siyen muámuaꞌavijméꞌe.
18 “Aꞌɨ́j nu jɨ́n, niyen tejáꞌamuahuavii sej si neetzi jemi ráananan seꞌɨ́jna ɨ́ oro tɨ taij jetze rutáꞌahuaca sej si siyen huateújchijteaanita. Setáꞌaj siyen neetzi jemi ráananan ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ naa tíꞌicuaina sej si seꞌɨ́jna jɨ́n ucaújchejteꞌaxɨꞌɨn tɨ ij caí ayén seijreꞌe ɨ́ sej jɨ́n tíꞌiteviꞌiraꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej muámuaꞌavijméꞌe. Setáꞌaj seajta neetzi jemi ráananan seꞌɨ́jna ɨ́ tiꞌitɨ ɨ́ sej araújhuaateꞌen ɨ́ rujɨ́ꞌɨ jetze tɨ́ꞌij rɨꞌɨriistan sej tiꞌitɨ huaseíj.
19 “Ayee nu huaꞌajteáꞌaxɨꞌɨcaꞌa, neajta puaíjtzi huaꞌatáꞌaca aꞌɨ́mej ɨ́ nej huáꞌaxeꞌeveꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati, seajta aꞌujcaꞌanéecan jɨ́n naꞌaráꞌastijreꞌen.
20 “Meꞌecui xaa, nee nu aꞌitéjvee táꞌapueerta, neteꞌejteáatuꞌaxa. Tɨ puaꞌa jaꞌatɨ ayén náanamua nej rájee, tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn ajta tinaꞌantácuuneꞌen, aj nu ni jemin uteáruti tej ti naímiꞌi tiúꞌucuaꞌani tajɨ́ɨmuaꞌa.
21 “Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ tiuꞌumuáꞌitɨn, ayée nu raatáꞌasin tɨ ne jamuan aꞌujyeíjxɨꞌɨn aꞌu nej tejéꞌaijta aꞌiné ayée pu tináaruu ineetzi. Netɨ́ꞌɨj tiuꞌutéemuaꞌitɨ, aj nu ni án niyáꞌupua jamuan aꞌujyeíjxɨ aꞌu tɨ aꞌɨ́ɨn tejéꞌaijta.
22 “Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ jaꞌatɨ tɨ huiteájnamua, chéꞌe temuaꞌa naa tiráanamua aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej eꞌetiújseꞌɨri ɨ́ Dios jemi.”