4
Aꞌɨ́ɨ mú ranáꞌamicheꞌe u ta japua
Tɨ́ꞌɨj raatapuáꞌajtacaꞌa tɨ tiuꞌuxájtacaꞌa, aj nu ni niyen éeniꞌicɨꞌe tiuꞌuséij. Seɨ́j nu huaseíj ɨ́ puéerta tɨ antacúuniꞌihuacaꞌa u ta japua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ nej amuacaícan ráanamuajriꞌi, ajtahuaꞌa pu tíꞌineꞌixaateꞌecaꞌa. Ayee pu namuajreꞌecaꞌa tɨ́j jaꞌatɨ tɨ ucáajijhua trompeeta jetze. Ayen tɨjɨ́n:
―Yen vejnéechi nej ni timuaataseíjrateꞌen aꞌij tɨ tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ ayén tejaꞌuréꞌenen méjcaꞌi huáyee.
Jɨ́meꞌen puꞌu ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa, aj pu aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu neetzi jemi ruꞌutéꞌaa. Ayee nu éeneꞌen tiuꞌuséij cumu aꞌu tɨ ɨpuari aꞌutéjvee u ta japua. Ajta aꞌɨ́jna japua ɨ́ ɨpuari, jaꞌatɨ pu jetzen acájca.
Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ jetzen acájca, ayée pu naa éeneꞌen tiꞌitéechen. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j tetej tɨ huápɨꞌɨ tíꞌijnajche, tɨ paꞌu ɨ́ tetej, ajta tɨ teúumua ajta ɨ́ tɨ ranaxca. Ajta ayén seijreꞌecaꞌa tɨ́j ɨ́ seɨj ɨ́ tetej ɨ́ tɨ paꞌu tɨ ajta naa tíꞌimesti. Cuꞌuxaí pu ajta ataviɨ́jcaꞌa aꞌu tɨ aꞌutéveecaꞌa ɨ́ ɨpuari. Ayee pu rúꞌaaraviꞌi seijreꞌecaꞌa tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tetej mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n esmeralda.
Ajta, seica ɨ́ ɨpuari atavéejmeꞌecaa aꞌu tɨ aꞌutéjvee aꞌɨ́jna ɨ́ ɨpuari. Seité japuan muáacua pu aráꞌasecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ɨpuari. Majta meꞌɨ́n ɨ́ vaujsi, aꞌɨ́ɨ mú acatéꞌetejmeꞌecaa jetzen ɨ́ seica ɨ́ ɨpuari. Majta miyen seité japuan muáacua aráꞌasecaꞌa aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi. Majta cuaiínaviꞌin mú tiꞌitéchejcaꞌa, majta curuun teꞌutearújteꞌeméꞌe tɨ oro jɨ́n taavíjhuacaꞌa.
Aꞌájna seɨ́j japua ɨ́ ɨpuari miyen témaxcavaꞌaraꞌa, majta téniuucaꞌa. Ajta, án tɨ eꞌevéꞌevee ɨ́ ɨpuari, tatzari pu aꞌatáatɨmeꞌecaa tɨ ayén puaꞌamé aráhuaꞌapua. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tatzari, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios tɨ aráhuaꞌapua jɨ́n tíꞌimuarɨꞌe.
Ajta aꞌujna aꞌu tɨ eꞌevéꞌevee, ayée pu éeneꞌe huámuan á chuaataꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ naa tíꞌimesti, tɨ ajta tíꞌitatzaj. Ayee pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ tetej mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n cristal.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua aráꞌase ɨ́ mej ruuri, aꞌúu mú uhuaꞌúꞌupuꞌujmeꞌecaa tɨ́j naꞌa tiꞌipuaꞌamé ɨ́ ɨpuari. Tɨ́ꞌɨj pɨ́ naꞌa mú tíꞌiseij, nain japua, tɨ́j naꞌa júteꞌɨmua, ajta íiyen chaanaca japua.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ seɨ́tɨ, ayée pu araseijreꞌe tɨ́j muajye. Ajta ɨ́ tɨ huaꞌapua, ayée pu araseijreꞌe tɨ́j puuya. Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ ruuri tɨ huaíca, ayée pu teꞌecánee tɨ́j teáataꞌa, ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tɨ muáacua, ayée pu seijreꞌecaꞌa tɨ́j cuaꞌɨraꞌave tɨ ráꞌaraꞌive.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta iꞌi ruuri, aꞌɨ́ɨ mú arajsevíca ajtáꞌanájmee. Tɨ́ꞌɨj pɨ́ naꞌa mú tíꞌiseij nainjapua tɨ́j naꞌa júteꞌɨmua, majta íiyen chaanaca japua. Nain tújcaꞌari tzajtaꞌa, majta nain tɨ́caꞌari tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú jemin tíꞌichuiicacaꞌa ɨ́ Dios. Camu jaꞌanáj raatapuáꞌajta mej miyen tiꞌichuíica tɨjɨ́n:
Rɨ́ꞌɨ pu tíꞌiseijreꞌe, temuaꞌa pu urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n seijreꞌe,
xɨ́ꞌepɨꞌɨn pu een seijreꞌe tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe ɨ́ tavástaraꞌa,
aꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌaree,
aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ruseɨ́j seijreꞌecaꞌa, tɨ ajta seijreꞌe íjii,
tɨ ajta seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Majta miyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca, majta ranáꞌamicheꞌe, aꞌɨ́ɨ mú majta tíꞌijteujtziꞌireꞌe muáꞌayeꞌi meꞌɨ́jna tɨ aꞌɨ́ɨn ɨpuari jetze acájca, tɨ ajta ruuri tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
10 Matɨ́j menaꞌa miyen rɨcɨ ɨ́ mej muáacua, ɨ́ mej majta ruuri, aꞌɨ́ɨ mú majta miyen rɨcɨ aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase. Aꞌɨ́ɨ mú aicaújtuuxɨjsin meꞌɨ́jna jemi ɨ́ tɨ ɨpuari jetze acájca, mej mi raateánajche meꞌɨ́jna tɨ iꞌi ruuri tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, majta raatátuiireꞌesin ɨ́ jemin ɨ́ tiuꞌujcúrun. Majta miyen tiꞌichuíica tɨjɨ́n:
11 Ayee pu timuaavíjteꞌe múꞌeetzi,
mɨ pej tavástaraꞌa púꞌeen, mɨ pej pajta iꞌi Dios.
Tej ti tiyen rɨ́ꞌɨ timuaatáꞌan,
tej ti tiyen muanáꞌamicheꞌen.
Pej pi nain jɨ́n antíꞌamuaꞌaréere,
aꞌiné múꞌee pej nain tiúꞌutaahuacaꞌa,
nain ɨ́ tɨ seijreꞌe íjii.
Ayee mú ꞌeen jɨ́n huataseíjre meꞌɨ́jna jɨmeꞌe pej piyen tiraꞌutéecaꞌane áꞌaxeꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen huátaavijhuacaꞌa.