5
Ɨ́ tɨ jíriꞌi tɨ jetzen téꞌeyuꞌusiꞌi, ajta ɨ́ Cáneꞌa
Netɨ́ꞌɨj ni ayén éeneꞌen tiuꞌuséij, tɨ aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze, rurɨꞌɨríintaꞌa pu ruꞌitépijcaa ɨ́ yuꞌuxari ɨ́ tɨ ruxɨ́ꞌejtaꞌa téꞌesiɨɨmuaꞌihuacaꞌa, ajta, áꞌavijtiꞌihuacaꞌa arahuaꞌapuáca jɨmeꞌe ɨ́ xɨjca.
Neajta jaꞌatɨ huaseíj tɨ júteꞌe tíꞌivaɨreꞌe. Aꞌɨjna ɨ́ jaꞌatɨ jéꞌecan pu huápɨꞌɨ urácaꞌanée. Caꞌanín pu jɨ́n tiuꞌutáhuau. Ayee pu tɨjɨ́n:
―¿Aꞌataani ayén huataújcɨꞌɨpua tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌajsiújtzaꞌanaxɨꞌɨn ɨ́ tɨ jɨ́n áꞌaviꞌijtiꞌihuajmee, ajta ɨ́ tɨ raatáxɨjta ɨ́ yuꞌuxari? ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa.
Tɨꞌɨquí ayén teꞌirájraa. Tɨ́j naꞌa aꞌujna jáꞌahuaꞌa u júteꞌe, ajta íiyen chaanaca japua, ajta u tajete, capu méꞌe jaꞌatɨ tɨ ayén tiuꞌutaúcɨꞌɨpua ɨ́ tɨ ayén tiraatáxɨjta, ajta tɨ raꞌuseíj aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌihuacaꞌa.
Neajta inee, jeíhua nu huápɨꞌɨ neyeinecaꞌa neꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí rateuveꞌecaꞌa seɨ́j tɨ ayén tiuꞌutaúcɨꞌɨpua ɨ́ tɨ ayén tiraatáxɨjta ɨ́ yuꞌuxari nusu tɨ raꞌuseíj, ajta tɨ raꞌujíjveꞌen.
Tɨꞌɨquí seɨj tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ vaujsi, ayée pu tinaatáꞌixaa tɨjɨ́n:
―Capej ayeine. Meꞌecui xaa, aꞌɨ́jna mej miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n ɨ́ Muajye ɨ́ tɨ huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ mej Israél jetze airáane, aꞌɨ́jna ɨ́ mej majta miyen ratamuáꞌamua tɨjɨ́n Aꞌɨjna ɨ́ tɨ David jetze airaújneijte, aꞌɨ́ɨ pu ari tiuꞌutéemuaꞌitɨ tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn ayén tiraꞌajsiújtzaꞌanaxɨꞌɨn ɨ́ taꞌaráhuaꞌapuáca jɨ́n áꞌaviꞌijtiꞌihuajmee, tɨ ajta raatáxɨjta.
Neajta niyen éeneꞌen tiuꞌuséij tɨ́j tiꞌitɨ ɨ́ Cáneꞌa, ayée seijreꞌecaꞌa tɨ́j ɨ́ mej meri raajéꞌica. Aꞌuu pu aꞌutéveecaꞌa jemin ɨ́ ɨpuari. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huáꞌa tzajtaꞌa seijreꞌecaꞌa ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej aitecaíjmeꞌecaa aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi.
Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa, arahuaꞌapuáca pu ájtaꞌehuájmeꞌecaa, ajta arahuaꞌapuájméꞌen pu ájjɨꞌɨsijmeꞌecaa. Ajta aꞌɨ́ɨn jɨꞌɨseáaraꞌan ɨ́ taꞌaráhuaꞌapua, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ɨ́ tɨ nainjapua u yaꞌutaꞌítecaꞌa íiyen chaanaca japua.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Cáneꞌa, aꞌúu pu aꞌuvéꞌemej aꞌɨ́jna jemi ɨ́ tɨ eꞌecájca ɨ́ ɨpuari jetze. Tɨꞌɨquí raꞌancuréꞌepi aꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari ɨ́ tɨ rɨꞌɨríintaꞌa seijreꞌecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ ɨpuari jetze acájca.
Tɨ́ꞌɨj raꞌancuréꞌepi aꞌɨ́jna ɨ́ yuꞌuxari, aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi ɨ́ mej seité japuan muáacua aráꞌase, aꞌɨ́ɨ mú miyen aꞌɨmuá aicaújtuuxɨ meꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cáneꞌa. Matɨ́j menaꞌa puaꞌamé teꞌitéꞌɨꞌɨcaꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ aarpa, majta tuxaꞌa tɨ oro jɨ́n tíꞌitaavijhuacaꞌa. Cuaaneꞌe pu avéꞌejɨstíjmeꞌecaa aꞌɨ́jna jetze ɨ́ tuxaꞌa. Ajta aꞌɨ́jna ɨ́ cuaaneꞌe, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ mej raatáhuaviiriꞌi ɨ́ Dios aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej rɨ́ꞌɨ tíꞌiteseijreꞌe ɨ́ Dios jemi.
Matɨ́ꞌɨj mi miyen jéjcuacan jɨ́n tiuꞌutáchuiicacaꞌa tɨjɨ́n:
Ayee pu tiraavíjteꞌe pej múꞌee piyen raꞌancuréꞌepin, pajta raatáxɨjta aꞌiné memuaajéꞌica.
Pajta múꞌee, pepuꞌuri tiuꞌutanájchitacaꞌa
peꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ áꞌaxuureꞌe
ɨ́ mej jɨ́n téꞌechaꞌɨcaꞌa ɨ́ Dios jemi,
pej pi tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi ɨ́ teɨte
mej nainjapua éꞌemeꞌecan.
Aꞌɨ́ɨ mú huáꞌa jetze ajtémeꞌecan matɨ́j menaꞌa
seɨ́j jetze mej airaújneijte
nusu aꞌachú puaꞌamé ɨ́ mej seɨ́j niuucari jɨ́n tíꞌixaxaꞌa
nusu matɨ́j menaꞌa puaꞌamé
ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen.
Aꞌu tɨ naꞌa mej éꞌeseijreꞌe seɨ́j japua ɨ́ chuej,
aꞌúu mú éꞌemeꞌecan.
10 Pajta múꞌee, pepuꞌuri piyen rɨ́ꞌɨ huáꞌuruu
mej mi miyen meꞌɨ́n teɨtestemuaꞌameꞌen
púꞌeeneꞌen muáꞌaraꞌani aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ tíꞌaijta,
mej mi majta tiꞌitɨj jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen
meꞌɨ́jna jemi ɨ́ Dios.
Mɨ majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́ɨ mú tiuꞌutaꞌaíjta
íiyen chaanaca japua.
Ayee mú tiuꞌutáchuiicacaꞌa.
11 Netɨ́ꞌɨj ni atáneerecaꞌa. Netɨ́ꞌɨj ni huáꞌunamuajriꞌi aꞌɨ́mej ɨ́ mej u ta japua tíꞌivaɨreꞌe. Mé muꞌiicáa huápɨꞌɨ. Capu aꞌatzu rɨꞌɨrí tɨ huaꞌutéꞌitɨen, ni capu ámitɨeereꞌe aꞌachú mej puaꞌamé. Ayee mú puaꞌamé matɨ́j ɨ́ xuꞌuraꞌave. Aꞌɨ́ɨ mú meꞌuun atavéejmeꞌecaa meꞌɨ́jna jetze ɨ́ ɨpuari, majta aꞌɨ́mej jetze ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, majta aꞌɨ́mej jetze ɨ́ vaujsi.
12 Aꞌɨ́ɨ mú miyen caꞌanín jɨ́n tiuꞌutáchuiicacaꞌa tɨjɨ́n:
Tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan teꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa
ɨ́ mej raajéꞌica.
Jee xaa, ayée pu tiraavíjteꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tiraꞌancuréꞌan aꞌɨ́jna tɨ Dios jɨ́n tiraꞌíjcateꞌe,
ajta tɨ́j naꞌa tɨ jemin tíꞌiseijreꞌe ɨ́ Dios,
ajta ɨ́ muaꞌatzíiraꞌa ɨ́ tɨ jɨ́n tiuꞌutaꞌaíjta,
ajta ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ tɨ jɨ́n nain jɨ́n tiuꞌutémuaꞌitɨn.
Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan, teajta ahuátatzaahuateꞌen teꞌɨ́jna jemi,
tichéꞌe teajta huátatemuaꞌaveꞌen
teꞌɨ́jna jemi ɨ́ Cáneꞌa.
Ayee mú tiuꞌutáchuiicacaꞌa.
13 Netɨ́ꞌɨj ni niyen tíhuáꞌunamuajriꞌi ɨ́ mej tiꞌichuíica, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé mej u ta japua éꞌeseijreꞌe, majta aꞌɨ́mej mej íiyen seijreꞌe ɨ́ chaanaca japua, majta aꞌɨ́ɨme, matɨ́j puaꞌamé u tajete mej éꞌeseijreꞌe, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej japuan éꞌeseijreꞌe ɨ́ jaj tɨ veꞌée, majta matɨ́j menaꞌa puaꞌamé aꞌaseijreꞌe ɨ́ jaj tzajtaꞌa. Naímiꞌi mú miyen tíꞌichuiicacaꞌa tɨjɨ́n:
Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan teꞌɨ́jna ɨ́ tɨ acájca ɨ́ ɨpuari jetze, teajta teꞌɨ́jna ɨ́ Cáneꞌa.
Tichéꞌe rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan, tichéꞌe teajta rɨ́ꞌɨ tirájchaꞌɨɨ,
teajta rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani,
teajta raatáꞌan tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌareere áꞌaraꞌani tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
14 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej muáacua ɨ́ mej ruuri, ayée mú tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n:
―Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.
Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ vaujsi, aꞌɨ́ɨ mú aicaújtuuxɨ, majta raateánajchecaꞌa ɨ́ Dios.